จำนวน อสม. จำแนกการได้รับเข็ม อสม. ( เฉพาะปี 2550 - 2552 ) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกการได้รับเข็ม อสม. ( เฉพาะปี 2550 - 2552)
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
เข็ม 10 ปี
เข็ม 15 ปี
เข็ม 20 ปี
เข็ม 25 ปี
เข็ม 30 ปี
 11  สมุทรปราการ  17
  0
  0
  0
  0
 12  นนทบุรี  1
  0
  0
  0
  0
 13  ปทุมธานี  1
  0
  4
  0
  0
 19  สระบุรี  3
  0
  1
  0
  0
 20  ชลบุรี  6
  0
  9
  0
  0
 21  ระยอง  251
  1
  4
  0
  37
 23  ตราด  1
  0
  0
  0
  0
 25  ปราจีนบุรี  15
  0
  0
  0
  0
 27  สระแก้ว  11
  0
  6
  0
  0
 30  นครราชสีมา  2
  0
  2
  0
  0
 31  บุรีรัมย์  1
  0
  0
  1
  0
 32  สุรินทร์  2
  0
  2
  0
  0
 33  ศรีสะเกษ  34
  23
  4
  1
  1
 34  อุบลราชธานี  22
  0
  7
  0
  0
 35  ยโสธร  3
  0
  0
  0
  0
 38  บึงกาฬ  1
  0
  0
  0
  0
 39  หนองบัวลำภู  5
  1
  2
  1
  1
 40  ขอนแก่น  11
  0
  1
  0
  1
 43  หนองคาย  3
  0
  0
  0
  0
 44  มหาสารคาม  1
  0
  0
  0
  0
 46  กาฬสินธุ์  2
  0
  0
  0
  0
 48  นครพนม  2
  0
  0
  0
  0
 49  มุกดาหาร  21
  2
  7
  1
  1
 50  เชียงใหม่  101
  3
  31
  0
  6
 51  ลำพูน  0
  2
  0
  0
  0
 52  ลำปาง  2
  0
  1
  0
  0
 53  อุตรดิตถ์  3
  0
  1
  0
  0
 55  น่าน  2
  0
  2
  0
  0
 56  พะเยา  29
  0
  3
  0
  0
 57  เชียงราย  2
  0
  7
  0
  0
 58  แม่ฮ่องสอน  3
  2
  1
  0
  0
 60  นครสวรรค์  5
  0
  4
  0
  0
 62  กำแพงเพชร  2
  0
  3
  0
  0
 63  ตาก  6
  0
  3
  0
  0
 64  สุโขทัย  11
  1
  1
  0
  4
 65  พิษณุโลก  11
  0
  1
  0
  0
 67  เพชรบูรณ์  6
  0
  0
  0
  0
 70  ราชบุรี  1
  0
  0
  0
  0
 71  กาญจนบุรี  2
  0
  0
  0
  0
 72  สุพรรณบุรี  10
  0
  0
  0
  0
 76  เพชรบุรี  11
  0
  0
  0
  2
 77  ประจวบคีรีขันธ์  38
  0
  0
  0
  0
 80  นครศรีธรรมราช  8
  0
  2
  0
  2
 81  กระบี่  2
  0
  0
  0
  0
 83  ภูเก็ต  1
  0
  0
  0
  0
 84  สุราษฎร์ธานี  15
  1
  3
  0
  3
 85  ระนอง  1
  0
  0
  0
  0
 86  ชุมพร  35
  10
  7
  9
  0
 90  สงขลา  35
  0
  4
  1
  17
 91  สตูล  2
  0
  0
  0
  0
 93  พัทลุง  13
  0
  4
  0
  0
 95  ยะลา  7
  0
  1
  0
  1