ข้อมูล อสม ที่ใช้บัญชีธนาคารอื่น (เงื่อนไขการผลิตบัตรต้องเป็นธนาคาร ธกส. /รหัส 9999999999 คือบัญชีอื่น) มี 3 sheet ดังนี้
1. มีเงินฝาก ธกส. แล้ว 4084 ราย 
    คือ อสม. (จำนวน 4084 ราย) ที่มีบัญชี ธ.ก.ส. บัญชี 1 บัญชี สามารถใช้บัญชีดังกล่าวรับเงินค่าป่วยการผ่าน ธ.ก.ส. ได้ ขอให้ อสม. นำสมุดคู่ฝากไปติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อจัดทำบัตร Smart Card อสม. ต่อไป

2. มีเงินฝาก ธกส.หลายบัญชี 1444 ราย 
    คือ อสม. (จำนวน 1444 ราย) ที่มีบัญชี ธ.ก.ส. มากกว่า 1 บัญชี สามารถเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่ง และแจ้งเลขที่บัญชี ธ.ก.ส. สาขา เพื่อรับเงินค่าป่วยการได้

3. ไม่มีบัญชี ธกส. 975 ราย
     คือ อสม. ที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. (จำนวน 975 ราย) ขอให้ อสม. ไปเปิดบัญชีใหม่ที่ ธ.ก.ส.สาขาใกล้บ้าน เพื่อรับเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านบัญชี ธ.ก.ส. และจัดทำบัตร Smart Card อสม. ต่อไป

ไฟล์แนบ