1. ข้อมูล อสม. ที่ไม่มีบัญชีกับ ธ.ก.ส.

2. ข้อมูล อสม. ยังไม่มารับบัตร

3. ข้อมูล อสม. ตรวจสอบสถานภาพ

ไฟล์แนบ