รายงานเรื่อง :
รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2560 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินการพัฒนาศักยภาพ อสม (เชิงคุณภาพ)
หน่ายงาน :
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ระดับข้อมูล :
ระดับจังหวัด
รายงาน ณ วันที่ :
วัน พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2565
ระบบรายงาน :
พัฒนาศักยภาพ อสม.
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่ประเมินเชิงคุณภาพ ร้อยละ จำนวน อสม ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
สมุทรปราการ 500 150 30.00 150 100.00
นนทบุรี 520 156 30.00 141 90.38
ปทุมธานี 600 180 30.00 165 91.67
พระนครศรีอยุธยา 2090 2090 100.00 100 4.78
อ่างทอง 730 325 44.52 325 100.00
ลพบุรี 1240 372 30.00 372 100.00
สิงห์บุรี 430 130 30.23 130 100.00
ชัยนาท 530 530 100.00 530 100.00
สระบุรี 1324 1324 100.00 1324 100.00
ชลบุรี 920 276 30.00 253 91.67
ระยอง 580 580 100.00 476 82.07
จันทบุรี 760 760 100.00 760 100.00
ตราด 380 115 30.26 92 80.00
ฉะเชิงเทรา 930 280 30.11 238 85.00
ปราจีนบุรี 650 195 30.00 195 100.00
นครนายก 410 123 30.00 123 100.00
สระแก้ว 590 480 81.36 450 93.75
นครราชสีมา 2890 1332 46.09 1142 85.74
บุรีรัมย์ 1890 1890 100.00 1560 82.54
สุรินทร์ 1590 511 32.14 489 95.69
ศรีสะเกษ 3581 3581 100.00 3581 100.00
อุบลราชธานี 2190 2190 100.00 1800 82.19
ยโสธร 790 790 100.00 760 96.20
ชัยภูมิ 1240 372 30.00 372 100.00
อำนาจเจริญ 560 560 100.00 560 100.00
บึงกาฬ 530 530 100.00 530 100.00
หนองบัวลำภู 590 590 100.00 590 100.00
ขอนแก่น 1990 1990 100.00 1990 100.00
อุดรธานี 1560 1560 100.00 1482 95.00
เลย 900 350 38.89 327 93.43
หนองคาย 620 620 100.00 615 99.19
มหาสารคาม 1330 1330 100.00 1002 75.34
ร้อยเอ็ด 1930 579 30.00 579 100.00
กาฬสินธุ์ 1350 500 37.04 495 99.00
สกลนคร 1250 1250 100.00 1177 94.16
นครพนม 990 990 100.00 990 100.00
มุกดาหาร 530 160 30.19 160 100.00
เชียงใหม่ 1934 610 31.54 597 97.87
ลำพูน 510 510 100.00 475 93.14
ลำปาง 1000 400 40.00 390 97.50
อุตรดิตถ์ 670 306 45.67 301 98.37
แพร่ 780 780 100.00 780 100.00
น่าน 1880 0 0.00 0 0.00
พะเยา 704 313 44.46 300 95.85
เชียงราย 1240 409 32.98 263 64.30
แม่ฮ่องสอน 450 142 31.56 142 100.00
นครสวรรค์ 1300 550 42.31 520 94.55
อุทัยธานี 700 400 57.14 354 88.50
กำแพงเพชร 780 420 53.85 414 98.57
ตาก 630 0 0.00 0 0.00
สุโขทัย 860 397 46.16 169 42.57
พิษณุโลก 930 10 1.08 0 0.00
พิจิตร 1103 346 31.37 208 60.12
เพชรบูรณ์ 1170 585 50.00 585 100.00
ราชบุรี 1040 1040 100.00 1040 100.00
กาญจนบุรี 980 980 100.00 961 98.06
สุพรรณบุรี 1100 471 42.82 451 95.75
นครปฐม 1130 565 50.00 481 85.13
สมุทรสาคร 400 190 47.50 179 94.21
สมุทรสงคราม 360 360 100.00 300 83.33
เพชรบุรี 930 930 100.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 480 240 50.00 205 85.42
นครศรีธรรมราช 1690 1250 73.96 1200 96.00
กระบี่ 530 160 30.19 140 87.50
พังงา 480 480 100.00 340 70.83
ภูเก็ต 170 170 100.00 170 100.00
สุราษฎร์ธานี 1310 1310 100.00 1310 100.00
ระนอง 350 262 74.86 262 100.00
ชุมพร 0 0 0.00 0 0.00
สงขลา 1270 381 30.00 313 82.15
สตูล 240 0 0.00 0 0.00
ตรัง 870 261 30.00 255 97.70
พัทลุง 650 238 36.62 226 94.96
ปัตตานี 1250 1150 92.00 1150 100.00
ยะลา 580 136 23.45 122 89.71
นราธิวาส 770 770 100.00 720 93.51
รวม 74706 47263 63.27 41348 87.48