รายงานเรื่อง :
รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2559 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินการพัฒนาศักยภาพ อสม (เชิงคุณภาพ)
หน่ายงาน :
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ระดับข้อมูล :
เขตสุขภาพ
รายงาน ณ วันที่ :
วัน พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2565
ระบบรายงาน :
พัฒนาศักยภาพ อสม.
เขตสุขภาพ 1
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่ประเมินเชิงคุณภาพ ร้อยละ จำนวน อสม ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
เชียงใหม่ 1386 457 32.97 428 93.65
ลำพูน 491 491 100.00 491 100.00
ลำปาง 1042 221 21.21 200 90.50
แพร่ 528 528 100.00 528 100.00
น่าน 834 251 30.10 245 97.61
พะเยา 470 470 100.00 470 100.00
เชียงราย 904 321 35.51 268 83.49
แม่ฮ่องสอน 492 111 22.56 83 74.77
ผลรวม 6147 2850 46.36 2713 95.19
เขตสุขภาพ 2
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่ประเมินเชิงคุณภาพ ร้อยละ จำนวน อสม ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
อุตรดิตถ์ 462 189 40.91 142 75.13
ตาก 438 438 100.00 355 81.05
สุโขทัย 756 756 100.00 756 100.00
พิษณุโลก 618 618 100.00 512 82.85
เพชรบูรณ์ 762 762 100.00 652 85.56
ผลรวม 3036 2763 91.01 2417 87.48
เขตสุขภาพ 3
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่ประเมินเชิงคุณภาพ ร้อยละ จำนวน อสม ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
ชัยนาท 378 378 100.00 350 92.59
นครสวรรค์ 940 940 100.00 836 88.94
อุทัยธานี 480 144 30.00 112 77.78
กำแพงเพชร 528 528 100.00 495 93.75
พิจิตร 606 606 100.00 365 60.23
ผลรวม 2932 2596 88.54 2158 83.13
เขตสุขภาพ 4
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่ประเมินเชิงคุณภาพ ร้อยละ จำนวน อสม ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
นนทบุรี 379 379 100.00 379 100.00
ปทุมธานี 435 135 31.03 121 89.63
พระนครศรีอยุธยา 1478 1478 100.00 1478 100.00
อ่างทอง 526 158 30.04 155 98.10
ลพบุรี 883 277 31.37 230 83.03
สิงห์บุรี 316 95 30.06 92 96.84
สระบุรี 847 847 100.00 722 85.24
นครนายก 309 95 30.74 80 84.21
ผลรวม 5173 3464 66.96 3257 94.02
เขตสุขภาพ 5
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่ประเมินเชิงคุณภาพ ร้อยละ จำนวน อสม ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
ราชบุรี 804 804 100.00 690 85.82
กาญจนบุรี 708 252 35.59 239 94.84
สุพรรณบุรี 903 903 100.00 903 100.00
นครปฐม 696 696 100.00 601 86.35
สมุทรสาคร 310 100 32.26 96 96.00
สมุทรสงคราม 277 277 100.00 277 100.00
เพชรบุรี 618 618 100.00 618 100.00
ประจวบคีรีขันธ์ 468 468 100.00 468 100.00
ผลรวม 4784 4118 86.08 3892 94.51
เขตสุขภาพ 6
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่ประเมินเชิงคุณภาพ ร้อยละ จำนวน อสม ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
สมุทรปราการ 451 140 31.04 121 86.43
ชลบุรี 612 184 30.07 157 85.33
ระยอง 418 251 60.05 150 59.76
จันทบุรี 516 155 30.04 155 100.00
ตราด 408 124 30.39 113 91.13
ฉะเชิงเทรา 798 240 30.08 225 93.75
ปราจีนบุรี 450 135 30.00 124 91.85
สระแก้ว 534 300 56.18 280 93.33
ผลรวม 4187 1529 36.52 1325 86.66
เขตสุขภาพ 7
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่ประเมินเชิงคุณภาพ ร้อยละ จำนวน อสม ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
ขอนแก่น 1434 1434 100.00 1412 98.47
มหาสารคาม 858 858 100.00 858 100.00
ร้อยเอ็ด 1218 1218 100.00 1218 100.00
กาฬสินธุ์ 1050 1050 100.00 985 93.81
ผลรวม 4560 4560 100.00 4473 98.09
เขตสุขภาพ 8
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่ประเมินเชิงคุณภาพ ร้อยละ จำนวน อสม ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
บึงกาฬ 378 378 100.00 370 97.88
หนองบัวลำภู 446 446 100.00 420 94.17
อุดรธานี 1176 1176 100.00 1156 98.30
เลย 644 142 22.05 120 84.51
หนองคาย 467 467 100.00 460 98.50
สกลนคร 810 810 100.00 810 100.00
นครพนม 834 834 100.00 834 100.00
ผลรวม 4755 4253 89.44 4170 98.05
เขตสุขภาพ 9
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่ประเมินเชิงคุณภาพ ร้อยละ จำนวน อสม ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
นครราชสีมา 1914 864 45.14 684 79.17
บุรีรัมย์ 1194 1194 100.00 1022 85.59
สุรินทร์ 1056 340 32.20 302 88.82
ชัยภูมิ 984 298 30.28 298 100.00
ผลรวม 5148 2696 52.37 2306 85.53
เขตสุขภาพ 10
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่ประเมินเชิงคุณภาพ ร้อยละ จำนวน อสม ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
ศรีสะเกษ 1373 1373 100.00 1373 100.00
อุบลราชธานี 1470 1470 100.00 1470 100.00
ยโสธร 530 530 100.00 505 95.28
อำนาจเจริญ 656 656 100.00 650 99.09
มุกดาหาร 360 360 100.00 346 96.11
ผลรวม 4389 4389 100.00 4344 98.97
เขตสุขภาพ 11
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่ประเมินเชิงคุณภาพ ร้อยละ จำนวน อสม ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
นครศรีธรรมราช 1155 695 60.17 557 80.14
กระบี่ 415 410 98.80 295 71.95
พังงา 348 348 100.00 348 100.00
ภูเก็ต 177 177 100.00 177 100.00
สุราษฎร์ธานี 966 966 100.00 966 100.00
ระนอง 240 240 100.00 240 100.00
ชุมพร 480 153 31.88 143 93.46
ผลรวม 3781 2989 79.05 2726 91.20
เขตสุขภาพ 12
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่ประเมินเชิงคุณภาพ ร้อยละ จำนวน อสม ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
สงขลา 948 300 31.65 300 100.00
สตูล 278 140 50.36 140 100.00
ตรัง 620 198 31.94 183 92.42
พัทลุง 505 307 60.79 302 98.37
ปัตตานี 823 823 100.00 623 75.70
ยะลา 428 227 53.04 216 95.15
นราธิวาส 586 586 100.00 553 94.37
ผลรวม 4188 2581 61.63 2317 89.77
เขตสุขภาพ 13
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่ประเมินเชิงคุณภาพ ร้อยละ จำนวน อสม ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
ผลรวม 0 0 0.00 0 0.00