รายงานเรื่อง :
รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2559 ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
หน่ายงาน :
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ระดับข้อมูล :
ระดับเขตสุขภาพ
รายงาน ณ วันที่ :
วัน พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2565
ระบบรายงาน :
พัฒนาศักยภาพ อสม.
เขตสุขภาพ 1
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
เชียงใหม่ 34948 1384 1386 100.14
ลำพูน 10956 486 491 101.03
ลำปาง 18981 660 1042 157.88
แพร่ 12207 528 528 100.00
น่าน 11511 834 834 100.00
พะเยา 15128 468 470 100.43
เชียงราย 25130 904 904 100.00
แม่ฮ่องสอน 4450 405 492 121.48
รวม 133311 5669 6147 108.43
เขตสุขภาพ 2
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
อุตรดิตถ์ 10806 462 462 100.00
ตาก 12078 438 438 100.00
สุโขทัย 12935 756 756 100.00
พิษณุโลก 17623 618 618 100.00
เพชรบูรณ์ 17929 762 762 100.00
รวม 71371 3036 3036 100.00
เขตสุขภาพ 3
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
ชัยนาท 9667 378 378 100.00
นครสวรรค์ 18711 940 940 100.00
อุทัยธานี 6792 480 480 100.00
กำแพงเพชร 11957 528 528 100.00
พิจิตร 13449 594 606 102.02
รวม 60576 2920 2932 100.41
เขตสุขภาพ 4
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
นนทบุรี 8150 379 379 100.00
ปทุมธานี 9368 435 435 100.00
พระนครศรีอยุธยา 11615 1478 1478 100.00
อ่างทอง 5289 526 526 100.00
ลพบุรี 12115 883 883 100.00
สิงห์บุรี 4627 316 316 100.00
สระบุรี 10090 792 847 106.94
นครนายก 3990 309 309 100.00
รวม 65244 5118 5173 101.07
เขตสุขภาพ 5
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
ราชบุรี 12405 804 804 100.00
กาญจนบุรี 14300 708 708 100.00
สุพรรณบุรี 15242 900 903 100.33
นครปฐม 10420 696 696 100.00
สมุทรสาคร 3670 310 310 100.00
สมุทรสงคราม 2253 277 277 100.00
เพชรบุรี 7884 618 618 100.00
ประจวบคีรีขันธ์ 7256 468 468 100.00
รวม 73430 4781 4784 100.06
เขตสุขภาพ 6
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
สมุทรปราการ 8402 451 451 100.00
ชลบุรี 13672 612 612 100.00
ระยอง 9896 418 418 100.00
จันทบุรี 9160 516 516 100.00
ตราด 4384 408 408 100.00
ฉะเชิงเทรา 10564 798 798 100.00
ปราจีนบุรี 9000 450 450 100.00
สระแก้ว 8877 534 534 100.00
รวม 73955 4187 4187 100.00
เขตสุขภาพ 7
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
ขอนแก่น 33600 1434 1434 100.00
มหาสารคาม 19524 858 858 100.00
ร้อยเอ็ด 33887 1218 1218 100.00
กาฬสินธุ์ 18545 1050 1050 100.00
รวม 105556 4560 4560 100.00
เขตสุขภาพ 8
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
บึงกาฬ 7916 378 378 100.00
หนองบัวลำภู 9866 446 446 100.00
อุดรธานี 28253 1176 1176 100.00
เลย 13872 644 644 100.00
หนองคาย 10461 467 467 100.00
สกลนคร 23110 810 810 100.00
นครพนม 13459 834 834 100.00
รวม 106937 4755 4755 100.00
เขตสุขภาพ 9
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
นครราชสีมา 53024 1914 1914 100.00
บุรีรัมย์ 28030 1194 1194 100.00
สุรินทร์ 24761 1056 1056 100.00
ชัยภูมิ 24418 984 984 100.00
รวม 130233 5148 5148 100.00
เขตสุขภาพ 10
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
ศรีสะเกษ 27401 1373 1373 100.00
อุบลราชธานี 34950 1470 1470 100.00
ยโสธร 10822 530 530 100.00
อำนาจเจริญ 7300 380 656 172.63
มุกดาหาร 6815 360 360 100.00
รวม 87288 4113 4389 106.71
เขตสุขภาพ 11
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
นครศรีธรรมราช 27419 1155 1155 100.00
กระบี่ 7530 410 415 101.22
พังงา 5276 348 348 100.00
ภูเก็ต 2220 162 177 109.26
สุราษฎร์ธานี 19259 966 966 100.00
ระนอง 2964 240 240 100.00
ชุมพร 11520 480 480 100.00
รวม 76188 3761 3781 100.53
เขตสุขภาพ 12
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
สงขลา 17828 948 948 100.00
สตูล 5124 278 278 100.00
ตรัง 10119 620 620 100.00
พัทลุง 10651 505 505 100.00
ปัตตานี 6647 823 823 100.00
ยะลา 5280 428 428 100.00
นราธิวาส 8062 586 586 100.00
รวม 63711 4188 4188 100.00
เขตสุขภาพ 13
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
รวม 0 0 0 0.00