รายงานเรื่อง :
รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2558 ส่วนที่ 2 ร้อยละของของ อสม. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถขยายเครือข่ายได้ 10-15 รายต่อคน
หน่ายงาน :
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ระดับข้อมูล :
ระดับจังหวัด
รายงาน ณ วันที่ :
วัน พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2565
ระบบรายงาน :
พัฒนาศักยภาพ อสม.
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่สามารถขยายเครือข่ายได้ 10-15 รายต่อคน ร้อยละ
สมุทรปราการ 609 519 85.22
นนทบุรี 633 633 100.00
ปทุมธานี 765 765 100.00
พระนครศรีอยุธยา 2518 2518 100.00
อ่างทอง 886 824 93.00
ลพบุรี 1498 1498 100.00
สิงห์บุรี 525 525 100.00
ชัยนาท 646 520 80.50
สระบุรี 1342 1342 100.00
ชลบุรี 1114 1114 100.00
ระยอง 705 705 100.00
จันทบุรี 922 922 100.00
ตราด 465 465 100.00
ฉะเชิงเทรา 1126 1126 100.00
ปราจีนบุรี 790 790 100.00
นครนายก 501 419 83.63
สระแก้ว 722 688 95.29
นครราชสีมา 3482 3482 100.00
บุรีรัมย์ 2278 2278 100.00
สุรินทร์ 1918 1918 100.00
ศรีสะเกษ 2537 2537 100.00
อุบลราชธานี 2638 2638 100.00
ยโสธร 958 958 100.00
ชัยภูมิ 1498 1498 100.00
อำนาจเจริญ 681 611 89.72
บึงกาฬ 646 646 100.00
หนองบัวลำภู 717 717 100.00
ขอนแก่น 2398 2398 100.00
อุดรธานี 1882 1882 100.00
เลย 1090 1090 100.00
หนองคาย 754 754 100.00
มหาสารคาม 1606 1606 100.00
ร้อยเอ็ด 2326 2326 100.00
กาฬสินธุ์ 1630 1630 100.00
สกลนคร 1510 1510 100.00
นครพนม 1198 1198 100.00
มุกดาหาร 645 645 100.00
เชียงใหม่ 2458 1526 62.08
ลำพูน 621 621 100.00
ลำปาง 1210 1210 100.00
อุตรดิตถ์ 814 814 100.00
แพร่ 946 946 100.00
น่าน 1198 1198 100.00
พะเยา 828 828 100.00
เชียงราย 1498 1498 100.00
แม่ฮ่องสอน 556 556 100.00
นครสวรรค์ 1570 1570 100.00
อุทัยธานี 850 739 86.94
กำแพงเพชร 956 956 100.00
ตาก 766 766 100.00
สุโขทัย 1042 1042 100.00
พิษณุโลก 1126 1126 100.00
พิจิตร 1093 1093 100.00
เพชรบูรณ์ 1414 1414 100.00
ราชบุรี 1258 1258 100.00
กาญจนบุรี 1186 1186 100.00
สุพรรณบุรี 1330 1070 80.45
นครปฐม 1282 1282 100.00
สมุทรสาคร 489 399 81.60
สมุทรสงคราม 441 441 100.00
เพชรบุรี 1126 1122 99.64
ประจวบคีรีขันธ์ 585 585 100.00
นครศรีธรรมราช 2038 2038 100.00
กระบี่ 650 605 93.08
พังงา 585 0 0.00
ภูเก็ต 223 223 100.00
สุราษฎร์ธานี 1582 1582 100.00
ระนอง 369 369 100.00
ชุมพร 850 850 100.00
สงขลา 1534 1534 100.00
สตูล 441 441 100.00
ตรัง 1054 1054 100.00
พัทลุง 790 648 82.03
ปัตตานี 1390 1390 100.00
ยะลา 705 450 63.83
นราธิวาส 934 934 100.00
รวม 87947 85059 96.72