รายงานเรื่อง :
รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2559 ส่วนที่ 1 ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตในระดับชุมชน
หน่วยงาน :
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ระดับข้อมูล :
ระดับจังหวัด
รายงาน ณ วันที่ :
วัน พุธ ที่ 10 เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2565
ระบบรายงาน :
พัฒนาศักยภาพ อสม.
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
สมุทรปราการ 8402 609 609 100.00
นนทบุรี 8150 633 633 100.00
ปทุมธานี 9368 730 765 104.79
พระนครศรีอยุธยา 11615 2518 2518 100.00
อ่างทอง 5289 886 886 100.00
ลพบุรี 12115 1498 1498 100.00
สิงห์บุรี 4627 525 525 100.00
ชัยนาท 9667 646 646 100.00
สระบุรี 10090 1342 1342 100.00
ชลบุรี 13672 1114 1114 100.00
ระยอง 9896 705 705 100.00
จันทบุรี 9160 922 922 100.00
ตราด 4384 465 465 100.00
ฉะเชิงเทรา 10564 1126 1126 100.00
ปราจีนบุรี 9000 790 790 100.00
นครนายก 3990 501 501 100.00
สระแก้ว 8877 718 722 100.56
นครราชสีมา 53024 3478 3482 100.12
บุรีรัมย์ 28030 2278 2278 100.00
สุรินทร์ 24761 1918 1918 100.00
ศรีสะเกษ 27401 2482 2537 102.22
อุบลราชธานี 34950 2638 2638 100.00
ยโสธร 10822 958 958 100.00
ชัยภูมิ 24418 1498 1498 100.00
อำนาจเจริญ 7300 681 681 100.00
บึงกาฬ 7916 646 646 100.00
หนองบัวลำภู 9866 717 717 100.00
ขอนแก่น 33600 2398 2398 100.00
อุดรธานี 28253 1882 1882 100.00
เลย 13872 1090 1090 100.00
หนองคาย 10461 754 754 100.00
มหาสารคาม 19524 1606 1606 100.00
ร้อยเอ็ด 33887 2326 2326 100.00
กาฬสินธุ์ 18545 1630 1630 100.00
สกลนคร 23110 1510 1510 100.00
นครพนม 13459 1198 1198 100.00
มุกดาหาร 6815 645 645 100.00
เชียงใหม่ 34948 2458 2458 100.00
ลำพูน 10956 621 621 100.00
ลำปาง 18981 1210 1210 100.00
อุตรดิตถ์ 10806 814 814 100.00
แพร่ 12207 946 946 100.00
น่าน 11511 1198 1198 100.00
พะเยา 15128 826 828 100.24
เชียงราย 25130 1498 1498 100.00
แม่ฮ่องสอน 4450 549 556 101.28
นครสวรรค์ 18711 1570 1570 100.00
อุทัยธานี 6792 850 850 100.00
กำแพงเพชร 11957 946 956 101.06
ตาก 12078 766 766 100.00
สุโขทัย 12935 1042 1042 100.00
พิษณุโลก 17623 1126 1126 100.00
พิจิตร 13449 1078 1093 101.39
เพชรบูรณ์ 17929 1414 1414 100.00
ราชบุรี 12405 1258 1258 100.00
กาญจนบุรี 14300 1186 1186 100.00
สุพรรณบุรี 15242 1330 1330 100.00
นครปฐม 10420 1282 1282 100.00
สมุทรสาคร 3670 489 489 100.00
สมุทรสงคราม 2253 441 441 100.00
เพชรบุรี 7884 1126 1126 100.00
ประจวบคีรีขันธ์ 7256 585 585 100.00
นครศรีธรรมราช 27419 2038 2038 100.00
กระบี่ 7530 645 650 100.78
พังงา 5276 585 585 100.00
ภูเก็ต 2220 213 223 104.69
สุราษฎร์ธานี 19259 1582 1582 100.00
ระนอง 2964 369 369 100.00
ชุมพร 11520 850 850 100.00
สงขลา 17828 1534 1534 100.00
สตูล 5124 441 441 100.00
ตรัง 10119 1054 1054 100.00
พัทลุง 10651 790 790 100.00
ปัตตานี 6647 1390 1390 100.00
ยะลา 5280 705 705 100.00
นราธิวาส 8062 934 934 100.00
รวม 1047800 87800 87947 100.17