รายงานเรื่อง :
รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2558 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินการพัฒนาศักยภาพ อสม (เชิงคุณภาพ)
หน่ายงาน :
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ระดับข้อมูล :
ระดับจังหวัด
รายงาน ณ วันที่ :
วัน พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2565
ระบบรายงาน :
พัฒนาศักยภาพ อสม.
จังหวัด จำนวน อสม ที่ผ่านการอบรม จำนวน อสม ที่ประเมินเชิงคุณภาพ ร้อยละ จำนวน อสม ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
สมุทรปราการ 2005 250 12.47 208 83.20
นนทบุรี 1950 240 12.31 240 100.00
ปทุมธานี 2316 519 22.41 417 80.35
พระนครศรีอยุธยา 2785 2771 99.50 2771 100.00
อ่างทอง 1309 140 10.70 137 97.86
ลพบุรี 3040 306 10.07 306 100.00
สิงห์บุรี 1174 118 10.05 118 100.00
ชัยนาท 2306 270 11.71 270 100.00
สระบุรี 2469 2407 97.49 2407 100.00
ชลบุรี 3262 330 10.12 229 69.39
ระยอง 2361 1180 49.98 732 62.03
จันทบุรี 2185 510 23.34 455 89.22
ตราด 1046 105 10.04 105 100.00
ฉะเชิงเทรา 2520 727 28.85 681 93.67
ปราจีนบุรี 2147 2147 100.00 1758 81.88
นครนายก 996 102 10.24 72 70.59
สระแก้ว 2118 2000 94.43 1850 92.50
นครราชสีมา 12651 3096 24.47 2796 90.31
บุรีรัมย์ 6688 794 10.00 614 77.33
สุรินทร์ 5908 2345 39.69 2256 96.20
ศรีสะเกษ 6614 6538 98.85 6538 100.00
อุบลราชธานี 8338 8338 100.00 8338 100.00
ยโสธร 2582 2582 100.00 2164 83.81
ชัยภูมิ 5826 751 12.89 588 78.30
อำนาจเจริญ 2426 1742 71.81 1742 100.00
บึงกาฬ 1889 1889 100.00 1889 100.00
หนองบัวลำภู 2354 2354 100.00 2354 100.00
ขอนแก่น 8017 820 10.20 820 100.00
อุดรธานี 6741 6741 100.00 6191 91.84
เลย 3310 3310 100.00 3310 100.00
หนองคาย 2496 2470 98.96 2470 100.00
มหาสารคาม 4658 500 10.73 810 162.00
ร้อยเอ็ด 8085 8085 100.00 8085 100.00
กาฬสินธุ์ 4425 4425 100.00 4000 90.40
สกลนคร 5514 5376 97.50 5346 99.44
นครพนม 3211 2224 69.26 2224 100.00
มุกดาหาร 1626 1626 100.00 1358 83.52
เชียงใหม่ 12248 1250 10.21 1250 100.00
ลำพูน 2614 264 10.10 246 93.18
ลำปาง 4529 453 10.00 453 100.00
อุตรดิตถ์ 2578 689 26.73 679 98.55
แพร่ 2912 528 18.13 528 100.00
น่าน 2746 275 10.01 275 100.00
พะเยา 3907 361 9.24 328 90.86
เชียงราย 5996 1902 31.72 1394 73.29
แม่ฮ่องสอน 1062 110 10.36 87 79.09
นครสวรรค์ 4464 450 10.08 440 97.78
อุทัยธานี 1621 200 12.34 158 79.00
กำแพงเพชร 2853 485 17.00 483 99.59
ตาก 2882 436 15.13 428 98.17
สุโขทัย 3086 309 10.01 309 100.00
พิษณุโลก 4205 430 10.23 430 100.00
พิจิตร 3209 336 10.47 260 77.38
เพชรบูรณ์ 4278 450 10.52 448 99.56
ราชบุรี 2960 2960 100.00 2432 82.16
กาญจนบุรี 3412 560 16.41 527 94.11
สุพรรณบุรี 3637 365 10.04 292 80.00
นครปฐม 2486 312 12.55 282 90.38
สมุทรสาคร 876 100 11.43 89 89.00
สมุทรสงคราม 538 338 62.83 305 90.24
เพชรบุรี 1881 1881 100.00 1780 94.63
ประจวบคีรีขันธ์ 1731 174 10.05 130 74.71
นครศรีธรรมราช 6542 4680 71.54 4680 100.00
กระบี่ 1797 360 20.03 330 91.67
พังงา 1259 130 10.33 130 100.00
ภูเก็ต 555 530 95.50 530 100.00
สุราษฎร์ธานี 4595 4595 100.00 3728 81.13
ระนอง 707 142 20.08 142 100.00
ชุมพร 2749 577 20.99 518 89.77
สงขลา 4254 426 10.01 350 82.16
สตูล 1223 1223 100.00 1223 100.00
ตรัง 2414 242 10.02 242 100.00
พัทลุง 2541 312 12.28 278 89.10
ปัตตานี 1586 1586 100.00 1570 98.99
ยะลา 1260 130 10.32 117 90.00
นราธิวาส 1924 1860 96.67 1860 100.00
รวม 255465 112539 44.05 106380 94.53