รายงานเรื่อง :
รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2558 ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
หน่ายงาน :
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ระดับข้อมูล :
ระดับจังหวัด
รายงาน ณ วันที่ :
วัน พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2565
ระบบรายงาน :
พัฒนาศักยภาพ อสม.
จังหวัด จำนวน อสม ทั้งหมด จำนวน อสม เป้าหมายการอบรม จำนวน อสม ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ
สมุทรปราการ 8402 2005 2005 100.00
นนทบุรี 8150 1945 1950 100.26
ปทุมธานี 9368 2235 2316 103.62
พระนครศรีอยุธยา 11615 2771 2785 100.51
อ่างทอง 5289 1262 1309 103.72
ลพบุรี 12115 2891 3040 105.15
สิงห์บุรี 4627 1104 1174 106.34
ชัยนาท 9667 2306 2306 100.00
สระบุรี 10090 2407 2469 102.58
ชลบุรี 13672 3262 3262 100.00
ระยอง 9896 2361 2361 100.00
จันทบุรี 9160 2185 2185 100.00
ตราด 4384 1046 1046 100.00
ฉะเชิงเทรา 10564 2520 2520 100.00
ปราจีนบุรี 9000 2147 2147 100.00
นครนายก 3990 952 996 104.62
สระแก้ว 8877 2118 2118 100.00
นครราชสีมา 53024 12651 12651 100.00
บุรีรัมย์ 28030 6688 6688 100.00
สุรินทร์ 24761 5908 5908 100.00
ศรีสะเกษ 27401 6538 6614 101.16
อุบลราชธานี 34950 8338 8338 100.00
ยโสธร 10822 2582 2582 100.00
ชัยภูมิ 24418 5826 5826 100.00
อำนาจเจริญ 7300 1742 2426 139.27
บึงกาฬ 7916 1889 1889 100.00
หนองบัวลำภู 9866 2354 2354 100.00
ขอนแก่น 33600 8017 8017 100.00
อุดรธานี 28253 6741 6741 100.00
เลย 13872 3310 3310 100.00
หนองคาย 10461 2496 2496 100.00
มหาสารคาม 19524 4658 4658 100.00
ร้อยเอ็ด 33887 8085 8085 100.00
กาฬสินธุ์ 18545 4425 4425 100.00
สกลนคร 23110 5514 5514 100.00
นครพนม 13459 3211 3211 100.00
มุกดาหาร 6815 1626 1626 100.00
เชียงใหม่ 34948 8338 12248 146.89
ลำพูน 10956 2614 2614 100.00
ลำปาง 18981 4529 4529 100.00
อุตรดิตถ์ 10806 2578 2578 100.00
แพร่ 12207 2912 2912 100.00
น่าน 11511 2746 2746 100.00
พะเยา 15128 3609 3907 108.26
เชียงราย 25130 5996 5996 100.00
แม่ฮ่องสอน 4450 1062 1062 100.00
นครสวรรค์ 18711 4464 4464 100.00
อุทัยธานี 6792 1621 1621 100.00
กำแพงเพชร 11957 2853 2853 100.00
ตาก 12078 2882 2882 100.00
สุโขทัย 12935 3086 3086 100.00
พิษณุโลก 17623 4205 4205 100.00
พิจิตร 13449 3209 3209 100.00
เพชรบูรณ์ 17929 4278 4278 100.00
ราชบุรี 12405 2960 2960 100.00
กาญจนบุรี 14300 3412 3412 100.00
สุพรรณบุรี 15242 3637 3637 100.00
นครปฐม 10420 2486 2486 100.00
สมุทรสาคร 3670 876 876 100.00
สมุทรสงคราม 2253 538 538 100.00
เพชรบุรี 7884 1881 1881 100.00
ประจวบคีรีขันธ์ 7256 1731 1731 100.00
นครศรีธรรมราช 27419 6542 6542 100.00
กระบี่ 7530 1797 1797 100.00
พังงา 5276 1259 1259 100.00
ภูเก็ต 2220 530 555 104.72
สุราษฎร์ธานี 19259 4595 4595 100.00
ระนอง 2964 707 707 100.00
ชุมพร 11520 2749 2749 100.00
สงขลา 17828 4254 4254 100.00
สตูล 5124 1223 1223 100.00
ตรัง 10119 2414 2414 100.00
พัทลุง 10651 2541 2541 100.00
ปัตตานี 6647 1586 1586 100.00
ยะลา 5280 1260 1260 100.00
นราธิวาส 8062 1924 1924 100.00
รวม 1047800 250000 255465 102.19