จำนวน อสม.ที่มีสิทธิรับค่าป่วยการ
และมีการบันทึกเลขบัญชีธนาคารแล้ว

จังหวัด : ทั้งหมด


     

มีเลขที่บัญชี ไม่มีเลขที่บัญชี จำนวน อสม.
รวมทั้งสิ้น