จำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ (อื่น ๆ ) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ ( อื่น ๆ )
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
หมอดู
โต๊บูหลง
หมอตำแย/โต๊บิแด
หมองู
หมอดิน/เกษตรชีวะภาพ
สามารถใช้ยาสมุนไพรดูแลคนในครอบครัวได้
เป็นวิทยากรกระบวนการ
อื่น ๆ
 11  สมุทรปราการ  18
0   0
  0
  76
  857   80
  144
 12  นนทบุรี  4
0   2
  0
  28
  174   26
  77
 13  ปทุมธานี  5
0   1
  0
  9
  123   58
  227
 14  พระนครศรีอยุธยา  6
0   6
  3
  70
  156   19
  80
 15  อ่างทอง  0
0   1
  0
  81
  352   59
  80
 16  ลพบุรี  2
0   0
  0
  52
  322   30
  167
 17  สิงห์บุรี  0
0   0
  0
  6
  22   11
  20
 18  ชัยนาท  4
0   0
  0
  93
  495   51
  304
 19  สระบุรี  4
0   1
  0
  38
  419   29
  106
 20  ชลบุรี  3
0   0
  0
  7
  110   15
  26
 21  ระยอง  2
0   0
  2
  16
  936   30
  41
 22  จันทบุรี  2
0   0
  0
  2
  50   13
  6
 23  ตราด  4
0   1
  0
  18
  575   34
  152
 24  ฉะเชิงเทรา  0
0   0
  0
  11
  84   21
  88
 25  ปราจีนบุรี  1
0   0
  0
  6
  63   20
  26
 26  นครนายก  0
0   0
  0
  1
  170   10
  19
 27  สระแก้ว  4
0   1
  1
  34
  344   56
  161
 30  นครราชสีมา  18
0   5
  4
  215
  3,173   152
  1,361
 31  บุรีรัมย์  7
0   6
  1
  204
  1,897   132
  1,073
 32  สุรินทร์  13
0   17
  1
  412
  3,679   267
  1,500
 33  ศรีสะเกษ  4
0   0
  1
  197
  577   86
  469
 34  อุบลราชธานี  8
0   8
  4
  203
  1,396   117
  633
 35  ยโสธร  4
0   1
  1
  103
  842   80
  343
 36  ชัยภูมิ  4
0   3
  3
  156
  720   97
  371
 37  อำนาจเจริญ  4
1   2
  0
  89
  545   67
  156
 38  บึงกาฬ  2
0   2
  2
  45
  611   24
  122
 39  หนองบัวลำภู  2
0   0
  1
  74
  556   45
  185
 40  ขอนแก่น  8
0   7
  1
  132
  928   101
  332
 41  อุดรธานี  4
0   6
  0
  93
  1,177   128
  604
 42  เลย  4
0   7
  0
  108
  1,378   38
  341
 43  หนองคาย  7
0   5
  2
  33
  416   42
  212
 44  มหาสารคาม  14
0   3
  2
  216
  1,865   212
  1,082
 45  ร้อยเอ็ด  14
0   2
  1
  306
  1,918   222
  828
 46  กาฬสินธุ์  3
0   6
  1
  137
  1,335   283
  465
 47  สกลนคร  6
0   12
  1
  107
  481   98
  347
 48  นครพนม  2
0   6
  0
  94
  669   112
  352
 49  มุกดาหาร  3
0   2
  1
  37
  405   50
  235
 50  เชียงใหม่  14
0   7
  3
  183
  2,414   269
  889
 51  ลำพูน  0
0   0
  0
  8
  172   15
  105
 52  ลำปาง  14
0   2
  0
  125
  2,691   122
  1,209
 53  อุตรดิตถ์  1
0   1
  2
  113
  584   41
  138
 54  แพร่  2
0   0
  1
  39
  239   30
  156
 55  น่าน  3
0   11
  0
  192
  1,134   93
  278
 56  พะเยา  0
0   2
  0
  27
  462   24
  251
 57  เชียงราย  2
0   2
  0
  91
  968   65
  514
 58  แม่ฮ่องสอน  0
0   5
  1
  67
  199   51
  90
 60  นครสวรรค์  20
0   6
  5
  379
  2,594   218
  545
 61  อุทัยธานี  2
0   1
  1
  74
  565   53
  199
 62  กำแพงเพชร  6
0   3
  2
  127
  677   211
  339
 63  ตาก  2
0   52
  0
  45
  639   45
  264
 64  สุโขทัย  5
0   0
  2
  135
  840   51
  156
 65  พิษณุโลก  2
0   1
  1
  103
  321   96
  187
 66  พิจิตร  4
0   0
  0
  83
  341   71
  346
 67  เพชรบูรณ์  6
0   4
  0
  196
  802   113
  265
 70  ราชบุรี  4
0   1
  0
  43
  476   53
  243
 71  กาญจนบุรี  2
0   4
  0
  107
  468   89
  152
 72  สุพรรณบุรี  9
0   2
  3
  192
  1,476   112
  323
 73  นครปฐม  0
0   0
  0
  3
  11   5
  0
 74  สมุทรสาคร  1
0   0
  0
  17
  123   5
  8
 75  สมุทรสงคราม  0
0   0
  0
  19
  26   20
  36
 76  เพชรบุรี  2
0   0
  0
  35
  182   31
  165
 77  ประจวบคีรีขันธ์  3
0   1
  0
  16
  228   28
  119
 80  นครศรีธรรมราช  13
0   6
  3
  103
  820   97
  338
 81  กระบี่  0
0   0
  0
  7
  228   30
  63
 82  พังงา  0
0   0
  0
  18
  89   22
  28
 83  ภูเก็ต  0
0   1
  0
  2
  37   8
  16
 84  สุราษฎร์ธานี  12
0   6
  4
  58
  1,107   111
  411
 85  ระนอง  3
1   1
  1
  23
  202   29
  45
 86  ชุมพร  6
0   2
  2
  42
  505   50
  281
 90  สงขลา  11
0   5
  3
  153
  807   108
  330
 91  สตูล  0
0   0
  1
  8
  109   23
  62
 92  ตรัง  3
0   2
  2
  14
  120   28
  42
 93  พัทลุง  11
0   0
  0
  66
  311   58
  115
 94  ปัตตานี  2
0   5
  0
  16
  316   54
  144
 95  ยะลา  2
1   6
  0
  16
  333   50
  138
 96  นราธิวาส  0
0   7
  1
  11
  317   26
  234