รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : นครศรีธรรมราช ที่ได้รับ เข็ม 30 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   จรูญ  ทองพะวา ชาย  3 สามตำบล  2531 
 2   เปี้ยน  อนุนนท์ หญิง  3 สามตำบล  2531