รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : เชียงใหม่ ที่ได้รับ เข็ม 30 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ดวงคำ  เทพวัง ชาย  2 เมืองก๋าย  2522 
 2   เลิศ  กันทา ชาย  15 ข่วงเปา  2530 
 3   ศรีบาน  คำตึก หญิง  5 หนองจ๊อม  2521 
 4   บัวจันทร์  กล้าแก่น หญิง  5 หนองจ๊อม  2521 
 5   ทองอินทร์  ใชยรินทร์ หญิง  5 หนองจ๊อม  2521 
 6   สม  ฉกรรจ หญิง  9 หนองจ๊อม  2521