จำนวน อสม. จำแนกการได้รับเข็ม อสม. ( เฉพาะปี 2550 - 2552 ) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกการได้รับเข็ม อสม. ( เฉพาะปี 2550 - 2552)
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
เข็ม 10 ปี
เข็ม 15 ปี
เข็ม 20 ปี
เข็ม 25 ปี
เข็ม 30 ปี
 11  สมุทรปราการ  17
  0
  0
  0
  0
 12  นนทบุรี  1
  0
  0
  0
  0
 13  ปทุมธานี  1
  0
  4
  0
  0
 14  พระนครศรีอยุธยา  0
  0
  1
  0
  0
 16  ลพบุรี  1
  0
  0
  0
  0
 17  สิงห์บุรี  1
  0
  0
  0
  0
 19  สระบุรี  4
  0
  1
  0
  0
 20  ชลบุรี  17
  0
  10
  0
  0
 21  ระยอง  251
  1
  4
  0
  37
 22  จันทบุรี  22
  1
  1
  0
  0
 23  ตราด  1
  0
  0
  0
  0
 25  ปราจีนบุรี  54
  0
  3
  3
  2
 27  สระแก้ว  18
  0
  11
  0
  0
 30  นครราชสีมา  2
  0
  2
  0
  0
 31  บุรีรัมย์  2
  0
  1
  1
  0
 32  สุรินทร์  2
  0
  2
  0
  0
 33  ศรีสะเกษ  34
  24
  5
  1
  1
 34  อุบลราชธานี  22
  0
  8
  0
  0
 35  ยโสธร  3
  0
  1
  0
  0
 37  อำนาจเจริญ  0
  0
  1
  0
  0
 38  บึงกาฬ  1
  0
  0
  0
  0
 39  หนองบัวลำภู  5
  1
  2
  1
  1
 40  ขอนแก่น  47
  1
  9
  0
  1
 43  หนองคาย  3
  0
  1
  0
  0
 44  มหาสารคาม  3
  0
  0
  0
  0
 46  กาฬสินธุ์  2
  0
  0
  0
  0
 47  สกลนคร  1
  0
  0
  0
  0
 48  นครพนม  7
  1
  1
  0
  0
 49  มุกดาหาร  22
  2
  3
  1
  2
 50  เชียงใหม่  101
  3
  31
  0
  6
 51  ลำพูน  0
  2
  0
  0
  0
 52  ลำปาง  2
  0
  1
  0
  0
 53  อุตรดิตถ์  3
  0
  1
  0
  0
 55  น่าน  4
  0
  2
  0
  0
 56  พะเยา  32
  0
  7
  0
  0
 57  เชียงราย  6
  1
  7
  1
  0
 58  แม่ฮ่องสอน  3
  2
  1
  0
  0
 60  นครสวรรค์  6
  0
  4
  0
  0
 62  กำแพงเพชร  2
  0
  3
  0
  0
 63  ตาก  6
  0
  3
  0
  0
 64  สุโขทัย  12
  1
  1
  0
  4
 65  พิษณุโลก  11
  0
  1
  0
  0
 66  พิจิตร  1
  0
  0
  0
  0
 67  เพชรบูรณ์  14
  0
  1
  0
  0
 70  ราชบุรี  1
  0
  0
  0
  0
 71  กาญจนบุรี  2
  0
  0
  0
  0
 72  สุพรรณบุรี  10
  0
  0
  0
  0
 76  เพชรบุรี  11
  0
  0
  0
  2
 77  ประจวบคีรีขันธ์  38
  0
  0
  0
  0
 80  นครศรีธรรมราช  8
  0
  2
  0
  2
 81  กระบี่  3
  0
  0
  0
  0
 83  ภูเก็ต  1
  0
  0
  0
  0
 84  สุราษฎร์ธานี  42
  1
  10
  0
  3
 85  ระนอง  1
  0
  0
  0
  0
 86  ชุมพร  39
  10
  8
  9
  0
 90  สงขลา  86
  5
  19
  2
  22
 91  สตูล  33
  16
  14
  2
  2
 92  ตรัง  32
  0
  14
  0
  7
 93  พัทลุง  17
  0
  6
  0
  0
 95  ยะลา  9
  0
  1
  0
  1
 96  นราธิวาส  4
  0
  1
  0
  0