จำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( ระดับกลุ่ม / องค์กร / ชุมชน ) ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( ระดับกลุ่ม / องค์กร / ชุมชน )
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
ประธานประชาคม ตำบล/หมู่บ้าน.
กรรมการสถานศึกษา
ประธานกลุ่มต่าง ๆ
กรรมการกลุ่มต่าง ๆ
อพม.
พิธีกรในงานบุญต่าง ๆ
อื่น ๆ
 11  สมุทรปราการ  1
  7
  7
  11
  3
  0
  0
 12  นนทบุรี  0
  1
  5
  11
  0
  2
  2
 13  ปทุมธานี  2
  11
  25
  48
  24
  2
  7
 14  พระนครศรีอยุธยา  1
  14
  24
  53
  41
  8
  13
 15  อ่างทอง  3
  35
  50
  116
  34
  9
  9
 16  ลพบุรี  1
  16
  27
  52
  23
  3
  6
 17  สิงห์บุรี  1
  3
  7
  17
  11
  1
  2
 18  ชัยนาท  0
  13
  25
  39
  14
  4
  11
 19  สระบุรี  1
  9
  16
  76
  12
  4
  5
 20  ชลบุรี  1
  5
  11
  38
  79
  0
  3
 21  ระยอง  1
  13
  37
  67
  13
  3
  7
 22  จันทบุรี  0
  7
  3
  11
  9
  0
  0
 23  ตราด  0
  6
  12
  33
  8
  1
  2
 24  ฉะเชิงเทรา  1
  3
  14
  9
  0
  0
  0
 25  ปราจีนบุรี  0
  3
  7
  12
  5
  1
  2
 26  นครนายก  0
  0
  3
  25
  2
  1
  1
 27  สระแก้ว  3
  23
  29
  90
  20
  3
  4
 30  นครราชสีมา  3
  37
  78
  264
  18
  4
  9
 31  บุรีรัมย์  4
  56
  58
  473
  38
  12
  19
 32  สุรินทร์  1
  105
  83
  405
  30
  8
  14
 33  ศรีสะเกษ  2
  129
  124
  516
  62
  16
  25
 34  อุบลราชธานี  1
  20
  24
  123
  15
  5
  6
 35  ยโสธร  1
  21
  31
  100
  5
  4
  4
 36  ชัยภูมิ  4
  48
  39
  110
  8
  10
  11
 37  อำนาจเจริญ  0
  11
  15
  85
  2
  0
  1
 38  บึงกาฬ  1
  7
  13
  42
  3
  4
  5
 39  หนองบัวลำภู  1
  53
  65
  223
  23
  6
  11
 40  ขอนแก่น  8
  140
  166
  699
  31
  17
  32
 41  อุดรธานี  2
  20
  28
  28
  3
  2
  5
 42  เลย  1
  11
  8
  20
  8
  1
  2
 43  หนองคาย  2
  29
  11
  45
  7
  1
  3
 44  มหาสารคาม  2
  26
  33
  185
  16
  5
  14
 45  ร้อยเอ็ด  2
  70
  109
  333
  30
  7
  20
 46  กาฬสินธุ์  1
  35
  75
  266
  35
  0
  6
 47  สกลนคร  1
  20
  39
  78
  6
  2
  4
 48  นครพนม  1
  37
  45
  177
  14
  1
  6
 49  มุกดาหาร  1
  12
  43
  98
  22
  6
  7
 50  เชียงใหม่  1
  21
  62
  201
  19
  7
  7
 51  ลำพูน  0
  7
  19
  30
  11
  1
  1
 52  ลำปาง  1
  3
  7
  26
  4
  3
  3
 53  อุตรดิตถ์  0
  28
  21
  146
  5
  5
  7
 54  แพร่  1
  9
  50
  112
  68
  4
  2
 55  น่าน  0
  8
  30
  40
  1
  0
  1
 56  พะเยา  2
  10
  22
  51
  0
  3
  4
 57  เชียงราย  3
  31
  90
  488
  35
  9
  12
 58  แม่ฮ่องสอน  0
  20
  37
  76
  4
  4
  5
 60  นครสวรรค์  1
  15
  26
  74
  16
  14
  13
 61  อุทัยธานี  0
  19
  23
  65
  10
  1
  4
 62  กำแพงเพชร  2
  16
  15
  69
  5
  7
  4
 63  ตาก  1
  23
  27
  138
  3
  3
  6
 64  สุโขทัย  2
  21
  44
  98
  8
  5
  6
 65  พิษณุโลก  0
  33
  58
  165
  17
  4
  12
 66  พิจิตร  1
  13
  24
  46
  14
  6
  5
 67  เพชรบูรณ์  0
  20
  34
  122
  17
  4
  10
 70  ราชบุรี  2
  18
  31
  82
  6
  4
  14
 71  กาญจนบุรี  0
  38
  29
  277
  39
  5
  9
 72  สุพรรณบุรี  1
  37
  76
  209
  6
  8
  18
 73  นครปฐม  0
  0
  13
  21
  8
  1
  3
 75  สมุทรสงคราม  1
  1
  12
  16
  7
  3
  3
 76  เพชรบุรี  4
  59
  81
  277
  42
  10
  13
 77  ประจวบคีรีขันธ์  0
  9
  20
  76
  17
  1
  3
 80  นครศรีธรรมราช  1
  31
  50
  166
  45
  0
  13
 81  กระบี่  0
  8
  24
  45
  3
  1
  3
 82  พังงา  0
  8
  16
  39
  8
  1
  3
 83  ภูเก็ต  0
  1
  4
  13
  1
  0
  1
 84  สุราษฎร์ธานี  3
  61
  92
  243
  31
  3
  18
 85  ระนอง  0
  4
  10
  20
  6
  0
  1
 86  ชุมพร  2
  23
  62
  152
  18
  1
  6
 90  สงขลา  3
  79
  189
  603
  59
  1
  17
 91  สตูล  0
  11
  24
  60
  8
  0
  2
 92  ตรัง  0
  28
  47
  166
  75
  3
  10
 93  พัทลุง  0
  47
  45
  199
  18
  2
  4
 94  ปัตตานี  1
  5
  10
  14
  25
  0
  1
 95  ยะลา  3
  29
  40
  80
  7
  0
  8
 96  นราธิวาส  0
  8
  11
  66
  2
  1
  1