จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  7101  เมืองกาญจนบุรี  13
  1,532
  387
  337
  146
  137
  4
  0
  112
 2  7102  ไทรโยค  2
  370
  148
  171
  27
  26
  1
  0
  17
 3  7103  บ่อพลอย  4
  584
  198
  171
  32
  25
  3
  0
  10
 4  7104  ศรีสวัสดิ์  2
  208
  118
  114
  28
  19
  1
  0
  16
 5  7105  ท่ามะกา  43
  1,051
  280
  266
  94
  65
  3
  0
  5
 6  7106  ท่าม่วง  23
  1,000
  326
  346
  188
  115
  3
  0
  31
 7  7107  ทองผาภูมิ  1
  286
  159
  146
  33
  24
  0
  0
  20
 8  7108  สังขละบุรี  8
  216
  88
  48
  17
  13
  0
  0
  14
 9  7109  พนมทวน  23
  819
  258
  238
  66
  58
  1
  0
  17
 10  7110  เลาขวัญ  3
  754
  172
  104
  24
  17
  1
  0
  15
 11  7111  ด่านมะขามเตี้ย  2
  466
  116
  91
  17
  18
  0
  0
  8
 12  7112  หนองปรือ  9
  309
  91
  90
  21
  11
  1
  0
  6
 13  7113  ห้วยกระเจา  19
  411
  98
  75
  13
  7
  0
  0
  17