รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : เขาสวนกวาง   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ประทีปทอง  ณ พัทลุง หญิง  8 คำม่วง  2541 
 2   ดาวรุ้ง  บึงโบก ชาย  3 นางิ้ว  2554 
 3   สวัสดิ์  ตะนะชัย ชาย  9 คำม่วง  2555 
 4   มันนี่ขันธ์  โภคา หญิง  7 คำม่วง 
 5   ลัดดา  สุกัน หญิง  0 เขาสวนกวาง  2565