จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  11   สมุทรปราการ  85
  4,307
  1,140
  1,265
  543
  414
  15
  4
  90
 2  12   นนทบุรี  163
  3,898
  1,142
  969
  660
  640
  35
  1
  76
 3  13   ปทุมธานี  58
  4,812
  1,698
  1,329
  789
  677
  37
  1
  277
 4  14   พระนครศรีอยุธยา  185
  6,664
  2,046
  1,531
  755
  400
  14
  1
  180
 5  15   อ่างทอง  17
  2,753
  1,051
  987
  241
  177
  4
  0
  174
 6  16   ลพบุรี  54
  7,334
  2,119
  1,668
  628
  412
  13
  0
  293
 7  17   สิงห์บุรี  0
  2,457
  811
  828
  413
  191
  11
  0
  26
 8  18   ชัยนาท  99
  5,964
  1,487
  1,205
  528
  262
  16
  1
  238
 9  19   สระบุรี  93
  5,838
  1,869
  1,400
  592
  382
  18
  1
  179
 10  20   ชลบุรี  92
  9,761
  1,050
  696
  358
  419
  28
  1
  178
 11  21   ระยอง  76
  6,364
  1,515
  1,151
  508
  497
  16
  2
  225
 12  22   จันทบุรี  76
  5,205
  1,576
  1,316
  281
  341
  9
  1
  251
 13  23   ตราด  22
  2,472
  728
  585
  134
  120
  7
  0
  345
 14  24   ฉะเชิงเทรา  141
  6,972
  1,323
  887
  345
  323
  12
  0
  420
 15  25   ปราจีนบุรี  63
  5,384
  1,248
  765
  170
  132
  10
  1
  300
 16  26   นครนายก  9
  2,236
  617
  822
  158
  88
  4
  0
  65
 17  27   สระแก้ว  67
  5,578
  1,719
  1,403
  319
  178
  5
  1
  112
 18  30   นครราชสีมา  1,056
  29,254
  7,942
  6,855
  1,184
  826
  21
  2
  2533
 19  31   บุรีรัมย์  165
  15,961
  4,241
  4,538
  397
  410
  9
  1
  2045
 20  32   สุรินทร์  183
  14,451
  4,025
  4,055
  455
  443
  8
  1
  388
 21  33   ศรีสะเกษ  91
  18,070
  3,828
  4,445
  379
  458
  8
  0
  648
 22  34   อุบลราชธานี  268
  20,488
  6,781
  5,655
  602
  359
  7
  0
  904
 23  35   ยโสธร  31
  6,663
  1,751
  1,785
  172
  74
  0
  0
  37
 24  36   ชัยภูมิ  174
  15,415
  4,154
  4,336
  474
  346
  5
  0
  680
 25  37   อำนาจเจริญ  157
  4,544
  1,175
  1,149
  116
  51
  0
  0
  48
 26  38   บึงกาฬ  111
  4,770
  1,465
  1,252
  118
  59
  0
  0
  192
 27  39   หนองบัวลำภู  114
  6,955
  1,455
  1,127
  115
  56
  6
  0
  72
 28  40   ขอนแก่น  42
  21,211
  5,219
  5,117
  1,042
  462
  4
  0
  121
 29  41   อุดรธานี  163
  17,376
  4,929
  4,537
  601
  284
  6
  0
  105
 30  42   เลย  26
  6,951
  2,851
  3,020
  504
  246
  2
  0
  85
 31  43   หนองคาย  159
  6,385
  1,821
  1,669
  230
  96
  2
  0
  83
 32  44   มหาสารคาม  186
  12,872
  4,049
  3,609
  582
  291
  10
  1
  209
 33  45   ร้อยเอ็ด  358
  19,538
  6,112
  6,544
  672
  359
  7
  0
  93
 34  46   กาฬสินธุ์  122
  10,287
  2,921
  3,553
  484
  190
  0
  0
  258
 35  47   สกลนคร  44
  15,967
  3,666
  3,076
  477
  249
  8
  0
  251
 36  48   นครพนม  67
  7,341
  2,392
  2,252
  312
  150
  7
  1
  544
 37  49   มุกดาหาร  30
  3,940
  1,024
  1,127
  189
  50
  2
  0
  165
 38  50   เชียงใหม่  142
  19,631
  4,528
  3,697
  927
  844
  46
  1
  5241
 39  51   ลำพูน  54
  6,548
  2,212
  1,434
  462
  287
  8
  0
  5
 40  52   ลำปาง  110
  10,330
  3,630
  2,971
  951
  555
  9
  1
  478
 41  53   อุตรดิตถ์  52
  6,729
  1,669
  1,996
  425
  303
  10
  0
  160
 42  54   แพร่  151
  6,054
  2,210
  2,270
  863
  370
  12
  1
  175
 43  55   น่าน  49
  5,221
  2,459
  3,118
  424
  327
  9
  0
  289
 44  56   พะเยา  70
  9,423
  1,908
  2,111
  371
  253
  5
  0
  800
 45  57   เชียงราย  191
  15,814
  4,007
  3,306
  638
  543
  11
  0
  459
 46  58   แม่ฮ่องสอน  14
  2,092
  594
  538
  138
  89
  3
  0
  735
 47  60   นครสวรรค์  61
  11,843
  3,280
  2,901
  890
  674
  14
  1
  354
 48  61   อุทัยธานี  45
  3,274
  1,076
  982
  211
  127
  1
  0
  730
 49  62   กำแพงเพชร  101
  7,949
  2,130
  1,609
  389
  268
  7
  0
  82
 50  63   ตาก  88
  7,431
  1,956
  1,405
  407
  207
  11
  0
  1205
 51  64   สุโขทัย  85
  7,774
  2,076
  2,069
  527
  300
  7
  0
  103
 52  65   พิษณุโลก  73
  12,389
  2,465
  1,907
  619
  485
  17
  0
  201
 53  66   พิจิตร  102
  7,227
  2,397
  1,722
  519
  267
  6
  1
  937
 54  67   เพชรบูรณ์  98
  11,933
  2,607
  2,020
  441
  356
  12
  2
  21
 55  70   ราชบุรี  124
  8,283
  1,673
  1,451
  542
  435
  13
  1
  135
 56  71   กาญจนบุรี  152
  8,003
  2,436
  2,191
  703
  532
  18
  0
  288
 57  72   สุพรรณบุรี  127
  9,976
  2,871
  2,178
  533
  535
  20
  0
  212
 58  73   นครปฐม  12
  6,385
  1,413
  1,189
  496
  524
  18
  1
  480
 59  74   สมุทรสาคร  130
  2,124
  460
  346
  173
  185
  10
  0
  210
 60  75   สมุทรสงคราม  13
  1,132
  360
  427
  132
  150
  6
  0
  11
 61  76   เพชรบุรี  88
  4,775
  1,144
  1,130
  411
  401
  12
  1
  719
 62  77   ประจวบคีรีขันธ์  21
  4,053
  1,096
  882
  278
  247
  11
  2
  335
 63  80   นครศรีธรรมราช  97
  14,143
  5,011
  4,470
  2,322
  1641
  25
  1
  300
 64  81   กระบี่  25
  3,891
  1,568
  1,136
  464
  437
  6
  0
  600
 65  82   พังงา  11
  2,990
  965
  632
  307
  174
  4
  0
  140
 66  83   ภูเก็ต  14
  1,227
  306
  298
  231
  246
  12
  0
  74
 67  84   สุราษฎร์ธานี  83
  9,169
  3,920
  3,912
  1,496
  1444
  45
  2
  257
 68  85   ระนอง  50
  1,440
  569
  617
  211
  128
  2
  1
  75
 69  86   ชุมพร  30
  6,297
  2,270
  1,944
  941
  598
  18
  0
  174
 70  90   สงขลา  117
  8,592
  2,779
  2,757
  1,610
  991
  17
  1
  1184
 71  91   สตูล  0
  2,263
  1,009
  1,320
  317
  224
  1
  0
  10
 72  92   ตรัง  68
  5,524
  1,600
  1,603
  651
  601
  8
  0
  506
 73  93   พัทลุง  29
  5,380
  2,002
  2,077
  1,001
  630
  6
  0
  39
 74  94   ปัตตานี  13
  2,188
  1,259
  2,201
  718
  469
  8
  0
  70
 75  95   ยะลา  16
  1,959
  1,085
  1,453
  354
  311
  2
  0
  256
 76  96   นราธิวาส  21
  3,084
  1,628
  2,319
  531
  418
  3
  1
  156
    1,054,010  7,574
  610,978
  173,568
  161,097
  40,151
  28688
  819
  39
  31096