รายงานจำนวนอสม จำแนกตามปีที่ลงทะเบียน

จังหวัด / อำเภอ         
(หากต้องการดูทั้งประเทศ ไม่ต้องกดปุ่มเลือก ให้กดปุ่ม ออกรายงานได้เลย)


 

ดูรายละเอียดรายชื่ออสม.ทุกคน จำแนกตามปีที่ลงทะเบียน ให้ไปที่เมนู “ รายงานแสดงระยะเวลการเป็นอสม. ”

 

ปีที่ลงทะเบียน จำนวน ร้อยละ