ยืนยันสถานะอสม.บช.1 จำนวน 485 ราย จากการตรวจสอบข้อมูลยกเลิกการใช้งานบัตร Smart Card จำนวน 5,709 ราย

ไฟล์แนบ