รายชื่อ อสม.ที่ยังไม่ลงทะเบียนแยกรายอำเภอ(SMART CARD) 29 ก.ย. 2562

*หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ และ อสม.ยังไม่ได้รับบัตร Smart Card ให้ตรวจสอบบัญชีธนาคาร ว่าเป็นบัญชี ธกส. หรือไม่

ไฟล์แนบ