รับโอน/ ย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ หรือปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ปฏิบัติงานที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นนทบุรี

สนใจติดต่อคุณประสิทธิ์ พิริยะไพบูลย์ โทร 083 990 6472

ไฟล์แนบ