แสดงรายการที่ 1-10 จากทั้งหมด 48 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2016-10-03 10:35:47**การกรอกข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2558 ให้ใช้ Google chrome ในการกรอกข้อมูลครับ
  2019-01-28 15:54:53SMART อสม. เครื่องมือ สำหรับ อสม. 4.0
   2015-06-22 16:00:58การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการ อสม. เชิงรุก ปีงบประมาณ 2558
    2016-10-03 10:36:35การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
    2013-01-02 05:18:07การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก
    2016-10-03 10:34:18การดำเนินงานโครงการรวมพลัง อสม.เฝ้าระวัง ลดการบาดเจ็บทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร"
    2015-06-22 16:01:09การรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. เชิงรุก(สสจ.1) ปีงบประมาณ 2557
     2020-04-15 15:04:07การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
     2018-08-01 14:12:20การแก้ไขรหัสบัตรประชาชน อสม.
     2015-06-22 16:00:16การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)