แสดงรายการที่ 31-40 จากทั้งหมด 44 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2020-03-16 14:54:21อสม. ที่ยังไม่ได้รับบัตร Smart Card
  2018-08-01 14:12:47เลื่อนการอบรมการใช้งาน สำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.
  2018-05-01 10:36:14แจ้งการปรับปรุงระบบ อสค.
   2016-10-03 10:35:18แจ้งการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2558
    2018-05-01 10:36:01แจ้งปิดระบบการเพิ่ม อสม.ใหม่ ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น.
     2020-03-10 11:28:46แจ้งผู้ใช้งานทุกท่าน เรื่องเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ thaiphc.net ใหม่
      2019-08-06 14:07:50แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      2018-04-04 15:58:44แนะนำ Mobile Application Smart อสม.
       2018-08-01 14:13:53แบบประเมิน อสม. 4.0
       2015-06-22 16:00:27แบบรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดี (สำหรับพื้นที่ตำบล) ปีงบประมาณ 2558