แสดงรายการที่ 21-30 จากทั้งหมด 48 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2013-01-02 05:18:22ทำการปิดเฉพาะฐานข้อมูล อสม. (สร้างใหม่,แก้ไข,พ้นสภาพ) เป็นการชั่วคราวในระหว่าง วันที่ 3-5 ส.ค. 56
  2016-10-03 10:34:37ประกาศ!! ขณะนี้ฐานข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ฐานข้อมูลตำบลจัดการ ฐานข้อมูลอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. สามารถบันทึกได้แล้วครับ
   2020-06-04 09:39:03ปัญหาการบันทึก อสม.หมอประจำบ้าน
    2019-04-29 11:29:19ปัญหาบันทึกข้อมูลโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ไม่ได้
    2020-05-18 12:05:14ปิดระบบการบันทึก ฐานข้อมูลเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา(แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม)
     2020-04-02 11:04:39ผลการดำเนินงาน บัตร Smart Card อสม.
     2020-06-17 14:19:52ผลการดำเนินงาน บัตร Smart Card อสม. เดือน มิถุนายน 2563
     2020-08-07 09:07:10ผลการดำเนินงาน บัตร Smart Card อสม. เดือน สิงหาคม 2563
     2016-12-25 07:59:09ผังขั้นตอนยืนยันข้อมูล อสม. ที่มีคุณสมบัติได้รับค่าป่วยการฯ ปีงบประมาณ 2560
     2020-02-18 16:02:00ยืนยันสถานะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บัญชี 1