แสดงรายการที่ 21-30 จากทั้งหมด 44 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2016-10-03 10:34:37ประกาศ!! ขณะนี้ฐานข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ฐานข้อมูลตำบลจัดการ ฐานข้อมูลอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. สามารถบันทึกได้แล้วครับ
  2019-04-29 11:29:19ปัญหาบันทึกข้อมูลโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ไม่ได้
  2020-05-18 12:05:14ปิดระบบการบันทึก ฐานข้อมูลเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา(แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม)
   2020-04-02 11:04:39ผลการดำเนินงาน บัตร Smart Card อสม.
   2016-12-25 07:59:09ผังขั้นตอนยืนยันข้อมูล อสม. ที่มีคุณสมบัติได้รับค่าป่วยการฯ ปีงบประมาณ 2560
   2020-02-18 16:02:00ยืนยันสถานะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บัญชี 1
   2019-12-02 11:06:49รายงาน อสม. ที่ใช้บัญชีเงินฝากต่างธนาคารรับเงินค่าป่วยการในระบบฐานข้อมูลสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
   2020-02-28 09:12:07รายชื่อ อสม ที่ยังไม่มารับบัตร SmartCard อสม. กพ.63
   2019-12-19 10:20:15รายชื่อ อสม.ที่ยังไม่ลงทะเบียนแยกรายอำเภอ(SMART CARD) 16 ธันวาคม 2562
   2018-08-01 14:12:36สื่อความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ อสม.4.0