แสดงรายการที่ 41-48 จากทั้งหมด 48 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2020-04-02 11:04:39ผลการดำเนินงาน บัตร Smart Card อสม.
2020-04-15 15:04:07การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
2020-04-16 12:04:07คู่มือการบันทึกผลการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชุมชน
2020-05-18 12:05:14ปิดระบบการบันทึก ฐานข้อมูลเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา(แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม)
  2020-06-04 09:39:03ปัญหาการบันทึก อสม.หมอประจำบ้าน
   2020-06-17 14:19:52ผลการดำเนินงาน บัตร Smart Card อสม. เดือน มิถุนายน 2563
   2020-07-31 13:07:32ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ "กำลังใจ"
   2020-08-07 09:07:10ผลการดำเนินงาน บัตร Smart Card อสม. เดือน สิงหาคม 2563