แสดงรายการที่ 41-44 จากทั้งหมด 44 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2020-04-02 11:04:39ผลการดำเนินงาน บัตร Smart Card อสม.
2020-04-15 15:04:07การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
2020-04-16 12:04:07คู่มือการบันทึกผลการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชุมชน
2020-05-18 12:05:14ปิดระบบการบันทึก ฐานข้อมูลเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา(แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม)