แสดงรายการที่ 1-10 จากทั้งหมด 33 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2019-10-08 13:32:58คู่มือการบันทึกประธานชมรม อสม.
2019-10-01 15:04:05รายชื่อ อสม.ที่ยังไม่ลงทะเบียนแยกรายอำเภอ(SMART CARD) 29 ก.ย. 2562
2019-08-06 14:08:07โปรแกรมสำรวจการไม่มีสมาร์ทโฟน การแอดไลน์ Smart อสม. และโหลดแอป Smart อสม. สำหรับ อสม.
  2019-08-06 14:07:50แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  2019-04-29 11:29:40คู่มือโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  2019-04-29 11:29:19ปัญหาบันทึกข้อมูลโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ไม่ได้
  2019-01-28 15:55:07โปรแกรม/คู่มือการคัดเลือกและประเมินผลงาน อสม.ดีเด่น
  2019-01-28 15:54:53SMART อสม. เครื่องมือ สำหรับ อสม. 4.0
   2018-08-01 14:13:53แบบประเมิน อสม. 4.0
   2018-08-01 14:13:17ถาม-ตอบ การเบิกจ่ายเงิน อสม. ผ่านระบบ e-Payment