แสดงรายการที่ 1-10 จากทั้งหมด 53 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2020-01-15 11:11:08คู่มือฐานข้อมูลหมอประจำบ้าน
2019-12-19 10:20:15รายชื่อ อสม.ที่ยังไม่ลงทะเบียนแยกรายอำเภอ(SMART CARD) 16 ธันวาคม 2562
2019-12-02 11:06:49รายงาน อสม. ที่ใช้บัญชีเงินฝากต่างธนาคารรับเงินค่าป่วยการในระบบฐานข้อมูลสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
2019-10-08 13:32:58คู่มือการบันทึกประธานชมรม อสม.
2019-08-06 14:08:07โปรแกรมสำรวจการไม่มีสมาร์ทโฟน การแอดไลน์ Smart อสม. และโหลดแอป Smart อสม. สำหรับ อสม.
    2019-08-06 14:07:50แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    2019-04-29 11:29:40คู่มือโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
    2019-04-29 11:29:19ปัญหาบันทึกข้อมูลโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ไม่ได้
    2019-01-28 15:55:07โปรแกรม/คู่มือการคัดเลือกและประเมินผลงาน อสม.ดีเด่น
    2019-01-28 15:54:53SMART อสม. เครื่องมือ สำหรับ อสม. 4.0