แสดงรายการที่ 21-30 จากทั้งหมด 48 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2019-04-29 11:29:19ปัญหาบันทึกข้อมูลโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ไม่ได้
2019-01-28 15:55:07โปรแกรม/คู่มือการคัดเลือกและประเมินผลงาน อสม.ดีเด่น
2019-01-28 15:54:53SMART อสม. เครื่องมือ สำหรับ อสม. 4.0
  2018-08-01 14:13:53แบบประเมิน อสม. 4.0
  2018-08-01 14:13:17ถาม-ตอบ การเบิกจ่ายเงิน อสม. ผ่านระบบ e-Payment
  2018-08-01 14:13:03โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2 (2561)
  2018-08-01 14:12:47เลื่อนการอบรมการใช้งาน สำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.
  2018-08-01 14:12:36สื่อความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ อสม.4.0
   2018-08-01 14:12:20การแก้ไขรหัสบัตรประชาชน อสม.
   2018-05-01 10:36:14แจ้งการปรับปรุงระบบ อสค.