แสดงรายการที่ 21-30 จากทั้งหมด 33 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2016-10-06 11:14:30คู่มือการปฏิบัติงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
  2016-10-03 10:36:35การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
  2016-10-03 10:35:47**การกรอกข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2558 ให้ใช้ Google chrome ในการกรอกข้อมูลครับ
   2016-10-03 10:35:18แจ้งการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2558
    2016-10-03 10:34:37ประกาศ!! ขณะนี้ฐานข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ฐานข้อมูลตำบลจัดการ ฐานข้อมูลอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. สามารถบันทึกได้แล้วครับ
     2016-10-03 10:34:18การดำเนินงานโครงการรวมพลัง อสม.เฝ้าระวัง ลดการบาดเจ็บทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร"
     2016-10-03 10:34:02ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูล ID / Line /Email ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
     2015-06-22 16:01:09การรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. เชิงรุก(สสจ.1) ปีงบประมาณ 2557
      2015-06-22 16:00:58การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการ อสม. เชิงรุก ปีงบประมาณ 2558
       2015-06-22 16:00:27แบบรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดี (สำหรับพื้นที่ตำบล) ปีงบประมาณ 2558