แสดงรายการที่ 11-20 จากทั้งหมด 33 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2018-08-01 14:13:03โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2 (2561)
2018-08-01 14:12:47เลื่อนการอบรมการใช้งาน สำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.
2018-08-01 14:12:36สื่อความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ อสม.4.0
  2018-08-01 14:12:20การแก้ไขรหัสบัตรประชาชน อสม.
  2018-05-01 10:36:14แจ้งการปรับปรุงระบบ อสค.
   2018-05-01 10:36:01แจ้งปิดระบบการเพิ่ม อสม.ใหม่ ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น.
    2018-04-04 15:58:44แนะนำ Mobile Application Smart อสม.
     2017-12-21 13:28:57คู่มือการบันทึกข้อมูลการสมัครเป็นจิตอาสาของ อสม.
     2016-12-25 07:59:09ผังขั้นตอนยืนยันข้อมูล อสม. ที่มีคุณสมบัติได้รับค่าป่วยการฯ ปีงบประมาณ 2560
     2016-11-15 15:36:01โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก มีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรโควตา อสม. จึงขอความร่วมมือ จนท.สช. ทุกจังหวัด...