แสดงรายการที่ 11-20 จากทั้งหมด 48 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2020-03-09 09:03:57จำนวน อสม. ที่ลงทะเบียนก้าวท้าใจ แยกราย หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2020-02-28 09:12:07รายชื่อ อสม ที่ยังไม่มารับบัตร SmartCard อสม. กพ.63
2020-02-18 16:02:00ยืนยันสถานะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บัญชี 1
2020-01-15 11:11:08คู่มือฐานข้อมูลหมอประจำบ้าน
2019-12-19 10:20:15รายชื่อ อสม.ที่ยังไม่ลงทะเบียนแยกรายอำเภอ(SMART CARD) 16 ธันวาคม 2562
2019-12-02 11:06:49รายงาน อสม. ที่ใช้บัญชีเงินฝากต่างธนาคารรับเงินค่าป่วยการในระบบฐานข้อมูลสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
2019-10-08 13:32:58คู่มือการบันทึกประธานชมรม อสม.
2019-08-06 14:08:07โปรแกรมสำรวจการไม่มีสมาร์ทโฟน การแอดไลน์ Smart อสม. และโหลดแอป Smart อสม. สำหรับ อสม.
    2019-08-06 14:07:50แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    2019-04-29 11:29:40คู่มือโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน