แสดงรายการที่ 1-10 จากทั้งหมด 20 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2018-04-25 13:33:26สื่อความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ อสม.4.0
  2018-04-04 15:58:44แนะนำ Mobile Application Smart อสม.
   2018-04-04 15:57:59แจ้งการปรับปรุงระบบ อสค.
    2018-04-04 09:38:51แจ้งปิดระบบการเพิ่ม อสม.ใหม่ ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น.
     2017-12-21 13:28:57คู่มือการบันทึกข้อมูลการสมัครเป็นจิตอาสาของ อสม.
     2016-12-25 07:59:09ผังขั้นตอนยืนยันข้อมูล อสม. ที่มีคุณสมบัติได้รับค่าป่วยการฯ ปีงบประมาณ 2560
     2016-11-15 15:36:01โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก มีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรโควตา อสม. จึงขอความร่วมมือ จนท.สช. ทุกจังหวัด...
      2016-10-06 11:14:30คู่มือการปฏิบัติงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
       2016-10-03 10:36:35การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
       2016-10-03 10:35:47**การกรอกข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2558 ให้ใช้ Google chrome ในการกรอกข้อมูลครับ