แสดงรายการที่ 1-10 จากทั้งหมด 25 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2018-07-13 11:25:22โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2 (2561)
2018-05-24 10:18:04เลื่อนการอบรมการใช้งาน สำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.
2018-05-15 10:58:09แบบประเมิน อสม. 4.0
2018-05-11 14:03:49ถาม-ตอบ การเบิกจ่ายเงิน อสม. ผ่านระบบ e-Payment
2018-05-04 09:36:03การแก้ไขรหัสบัตรประชาชน อสม.
2018-05-01 10:36:14แจ้งการปรับปรุงระบบ อสค.
  2018-05-01 10:36:01แจ้งปิดระบบการเพิ่ม อสม.ใหม่ ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น.
   2018-04-25 13:33:26สื่อความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ อสม.4.0
    2018-04-04 15:58:44แนะนำ Mobile Application Smart อสม.
     2017-12-21 13:28:57คู่มือการบันทึกข้อมูลการสมัครเป็นจิตอาสาของ อสม.