แสดงรายการที่ 1-10 จากทั้งหมด 31 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2019-05-14 15:37:13แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2019-05-03 10:08:33โปรแกรมสำรวจการไม่มีสมาร์ทโฟน การแอดไลน์ Smart อสม. และโหลดแอป Smart อสม. สำหรับ อสม.
  2019-04-29 11:29:40คู่มือโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  2019-04-29 11:29:19ปัญหาบันทึกข้อมูลโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ไม่ได้
  2019-01-28 15:55:07โปรแกรม/คู่มือการคัดเลือกและประเมินผลงาน อสม.ดีเด่น
  2019-01-28 15:54:53SMART อสม. เครื่องมือ สำหรับ อสม. 4.0
   2018-08-01 14:13:53แบบประเมิน อสม. 4.0
   2018-08-01 14:13:17ถาม-ตอบ การเบิกจ่ายเงิน อสม. ผ่านระบบ e-Payment
   2018-08-01 14:13:03โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2 (2561)
   2018-08-01 14:12:47เลื่อนการอบรมการใช้งาน สำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.