รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ตรัง
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กันตัง กันตัง ระดับดี
2 กันตัง กันตังใต้ ระดับดี
3 กันตัง เกาะลิบง ระดับดี
4 กันตัง คลองชีล้อม ระดับดี
5 กันตัง คลองลุ ระดับดี
6 กันตัง ควนธานี ระดับดี
7 กันตัง โคกยาง ระดับดี
8 กันตัง นาเกลือ ระดับดี
9 กันตัง บ่อน้ำร้อน ระดับดี
10 กันตัง บางเป้า ระดับดี
11 กันตัง บางสัก ระดับดี
12 กันตัง บางหมาก ระดับดี
13 กันตัง ย่านซื่อ ระดับดี
14 กันตัง วังวน ระดับดี
15 นาโยง โคกสะบ้า ระดับดี
16 นาโยง ช่อง ระดับดีมาก
17 นาโยง นาข้าวเสีย ระดับดีมาก
18 นาโยง นาโยงเหนือ ระดับดี
19 นาโยง นาหมื่นศรี ระดับดีเยี่ยม
20 นาโยง ละมอ ระดับดี
21 ปะเหลียน เกาะสุกร ระดับดีมาก
22 ปะเหลียน ท่าข้าม ระดับดีเยี่ยม
23 ปะเหลียน ท่าพญา ระดับดีเยี่ยม
24 ปะเหลียน ทุ่งยาว ระดับดีมาก
25 ปะเหลียน บางด้วน ระดับดีเยี่ยม
26 ปะเหลียน บ้านนา ระดับดีมาก
27 ปะเหลียน ปะเหลียน ระดับดี
28 ปะเหลียน ลิพัง ระดับดีเยี่ยม
29 ปะเหลียน สุโสะ ระดับดี
30 ปะเหลียน แหลมสอม ระดับดี
31 เมืองตรัง ควนปริง ระดับดีเยี่ยม
32 เมืองตรัง โคกหล่อ ระดับดี
33 เมืองตรัง ทับเที่ยง ระดับพัฒนา
34 เมืองตรัง นาตาล่วง ระดับดี
35 เมืองตรัง นาโต๊ะหมิง ระดับดี
36 เมืองตรัง นาท่ามใต้ ระดับดี
37 เมืองตรัง นาท่ามเหนือ ระดับดี
38 เมืองตรัง นาบินหลา ระดับดี
39 เมืองตรัง นาพละ ระดับดี
40 เมืองตรัง นาโยงใต้ ระดับดี
41 เมืองตรัง น้ำผุด ระดับดีมาก
42 เมืองตรัง บางรัก ระดับดี
43 เมืองตรัง บ้านควน ระดับดี
44 เมืองตรัง บ้านโพธิ์ ระดับพัฒนา
45 เมืองตรัง หนองตรุด ระดับดี
46 ย่านตาขาว เกาะเปียะ ระดับดี
47 ย่านตาขาว ทุ่งกระบือ ระดับดี
48 ย่านตาขาว ทุ่งค่าย ระดับดี
49 ย่านตาขาว นาชุมเห็ด ระดับดี
50 ย่านตาขาว ในควน ระดับดี
51 ย่านตาขาว โพรงจรเข้ ระดับดี
52 ย่านตาขาว ย่านตาขาว ระดับดีเยี่ยม
53 ย่านตาขาว หนองบ่อ ระดับดี
54 รัษฎา เขาไพร ระดับดี
55 รัษฎา คลองปาง ระดับดี
56 รัษฎา ควนเมา ระดับดีมาก
57 รัษฎา หนองบัว ระดับดีมาก
58 รัษฎา หนองปรือ ระดับดี
59 วังวิเศษ เขาวิเศษ ระดับดี
60 วังวิเศษ ท่าสะบ้า ระดับดีมาก
61 วังวิเศษ วังมะปราง ระดับดี
62 วังวิเศษ วังมะปรางเหนือ ระดับพัฒนา
63 วังวิเศษ อ่าวตง ระดับดี
64 สิเกา กะลาเส ระดับดี
65 สิเกา เขาไม้แก้ว ระดับดีเยี่ยม
66 สิเกา นาเมืองเพชร ระดับดีมาก
67 สิเกา บ่อหิน ระดับดี
68 สิเกา ไม้ฝาด ระดับดี
69 ห้วยยอด เขากอบ ระดับดีมาก
70 ห้วยยอด เขาขาว ระดับดีมาก
71 ห้วยยอด เขาปูน ระดับดี
72 ห้วยยอด ท่างิ้ว ระดับดีเยี่ยม
73 ห้วยยอด ทุ่งต่อ ระดับดี
74 ห้วยยอด นาวง ระดับดี
75 ห้วยยอด ในเตา ระดับดี
76 ห้วยยอด บางกุ้ง ระดับดี
77 ห้วยยอด บางดี ระดับดีเยี่ยม
78 ห้วยยอด ปากคม ระดับดีมาก
79 ห้วยยอด ปากแจ่ม ระดับดีมาก
80 ห้วยยอด ลำภูรา ระดับดี
81 ห้วยยอด วังคีรี ระดับดี
82 ห้วยยอด หนองช้างแล่น ระดับดี
83 ห้วยยอด ห้วยนาง ระดับดี
84 ห้วยยอด ห้วยยอด ระดับพื้นฐาน
85 หาดสำราญ ตะเสะ ระดับพัฒนา
86 หาดสำราญ บ้าหวี ระดับดี
87 หาดสำราญ หาดสำราญ ระดับดีมาก