รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด สตูล
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ควนกาหลง ควนกาหลง ระดับดีมาก
2 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย ระดับดี
3 ควนกาหลง อุใดเจริญ ระดับดีมาก
4 ควนโดน ควนโดน ระดับดีเยี่ยม
5 ควนโดน ควนสตอ ระดับดี
6 ควนโดน ย่านซื่อ ระดับดี
7 ควนโดน วังประจัน ระดับดีเยี่ยม
8 ท่าแพ ท่าแพ ระดับดีเยี่ยม
9 ท่าแพ ท่าเรือ ระดับดี
10 ท่าแพ แป-ระ ระดับดี
11 ท่าแพ สาคร ระดับดี
12 ทุ่งหว้า ขอนคลาน ระดับดี
13 ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง ระดับดีเยี่ยม
14 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า ระดับดีเยี่ยม
15 ทุ่งหว้า นาทอน ระดับดีเยี่ยม
16 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน ระดับดีเยี่ยม
17 มะนัง นิคมพัฒนา ระดับดี
18 มะนัง ปาล์มพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
19 เมืองสตูล เกตรี ระดับดี
20 เมืองสตูล เกาะสาหร่าย ไม่ผ่านเกณฑ์
21 เมืองสตูล คลองขุด ไม่ผ่านเกณฑ์
22 เมืองสตูล ควนขัน ระดับดี
23 เมืองสตูล ควนโพธิ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
24 เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง ระดับดี
25 เมืองสตูล ฉลุง ไม่ผ่านเกณฑ์
26 เมืองสตูล ตันหยงโป ระดับดี
27 เมืองสตูล ตำมะลัง ระดับดี
28 เมืองสตูล บ้านควน ระดับดี
29 เมืองสตูล ปูยู ระดับดี
30 เมืองสตูล พิมาน ระดับดีเยี่ยม
31 ละงู กำแพง ระดับดีเยี่ยม
32 ละงู เขาขาว ระดับดี
33 ละงู น้ำผุด ระดับดี
34 ละงู ปากน้ำ ระดับดี
35 ละงู ละงู ระดับดี
36 ละงู แหลมสน ระดับดี