รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ระนอง
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กระบุรี จ.ป.ร. ระดับดีมาก
2 กระบุรี น้ำจืดน้อย ระดับดีมาก
3 กระบุรี น้ำจืด ระดับดีเยี่ยม
4 กระบุรี บางใหญ่ ระดับดีมาก
5 กระบุรี ปากจั่น ระดับดีมาก
6 กระบุรี มะมุ ระดับดีมาก
7 กระบุรี ลำเลียง ระดับดีเยี่ยม
8 กะเปอร์ กะเปอร์ ระดับดีเยี่ยม
9 กะเปอร์ เชี่ยวเหลียง ระดับดีเยี่ยม
10 กะเปอร์ บางหิน ระดับดี
11 กะเปอร์ บ้านนา ระดับดีเยี่ยม
12 กะเปอร์ ม่วงกลวง ระดับดี
13 เมืองระนอง เกาะพยาม ระดับดี
14 เมืองระนอง เขานิเวศน์ ระดับดีเยี่ยม
15 เมืองระนอง ทรายแดง ระดับดีมาก
16 เมืองระนอง บางนอน ระดับดี
17 เมืองระนอง บางริ้น ระดับดีมาก
18 เมืองระนอง ปากน้ำ ระดับดี
19 เมืองระนอง ราชกรูด ระดับดีมาก
20 เมืองระนอง หงาว ระดับดี
21 เมืองระนอง หาดส้มแป้น ระดับดีมาก
22 ละอุ่น ในวงใต้ ระดับดี
23 ละอุ่น ในวงเหนือ ระดับดี
24 ละอุ่น บางแก้ว ระดับดี
25 ละอุ่น บางพระใต้ ระดับดีเยี่ยม
26 ละอุ่น บางพระเหนือ ระดับดี
27 ละอุ่น ละอุ่นใต้ ระดับดีเยี่ยม
28 ละอุ่น ละอุ่นเหนือ ระดับดี
29 สุขสำราญ กำพวน ระดับดีเยี่ยม
30 สุขสำราญ นาคา ระดับดีมาก