รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ภูเก็ต
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กะทู้ กมลา ระดับดีเยี่ยม
2 กะทู้ กะทู้ ระดับดีเยี่ยม
3 กะทู้ ป่าตอง ระดับดี
4 ถลาง เชิงทะเล ระดับดีเยี่ยม
5 ถลาง เทพกระษัตรี ระดับดีมาก
6 ถลาง ป่าคลอก ระดับดีเยี่ยม
7 ถลาง ไม้ขาว ระดับดีเยี่ยม
8 ถลาง ศรีสุนทร ระดับดีมาก
9 ถลาง สาคู ระดับดี
10 เมืองภูเก็ต กะรน ระดับดี
11 เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว ระดับดีเยี่ยม
12 เมืองภูเก็ต ฉลอง ระดับดี
13 เมืองภูเก็ต ตลาดเหนือ ระดับดี
14 เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ ระดับดี
15 เมืองภูเก็ต รัษฎา ระดับดี
16 เมืองภูเก็ต ราไวย์ ระดับดี
17 เมืองภูเก็ต วิชิต ระดับดีเยี่ยม