รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด นครศรีธรรมราช
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ขนอม ขนอม ระดับดีมาก
2 ขนอม ควนทอง ระดับดี
3 ขนอม ท้องเนียน ระดับดี
4 จุฬาภรณ์ ควนหนองคว้า ระดับดี
5 จุฬาภรณ์ ทุ่งโพธิ์ ระดับดี
6 จุฬาภรณ์ สามตำบล ระดับดี
7 ฉวาง กะเปียด ระดับดีเยี่ยม
8 ฉวาง จันดี ระดับดี
9 ฉวาง ฉวาง ระดับดีเยี่ยม
10 ฉวาง นากะชะ ระดับดี
11 ฉวาง นาเขลียง ระดับดี
12 ฉวาง นาแว ระดับดี
13 ฉวาง ไม้เรียง ระดับดี
14 ฉวาง ละอาย ระดับดี
15 ฉวาง ไสหร้า ระดับดี
16 ฉวาง ห้วยปริก ระดับดีเยี่ยม
17 เฉลิมพระเกียรติ เชียรเขา ระดับดี
18 เฉลิมพระเกียรติ ดอนตรอ ระดับดี
19 เฉลิมพระเกียรติ ทางพูน ระดับดี
20 เฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ระดับดีมาก
21 ชะอวด เกาะขันธ์ ระดับดี
22 ชะอวด ขอนหาด ระดับดี
23 ชะอวด เขาพระทอง ระดับดี
24 ชะอวด ควนหนองหงษ์ ระดับดี
25 ชะอวด เคร็ง ระดับดี
26 ชะอวด ชะอวด ระดับดี
27 ชะอวด ท่าประจะ ระดับดี
28 ชะอวด ท่าเสม็ด ระดับดี
29 ชะอวด นางหลง ระดับดี
30 ชะอวด บ้านตูล ระดับดี
31 ชะอวด วังอ่าง ระดับดี
32 ช้างกลาง ช้างกลาง ระดับดี
33 ช้างกลาง สวนขัน ระดับดี
34 ช้างกลาง หลักช้าง ระดับดี
35 เชียรใหญ่ การะเกด ระดับดี
36 เชียรใหญ่ เขาพระบาท ระดับดีเยี่ยม
37 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ ระดับดี
38 เชียรใหญ่ ท้องลำเจียก ระดับดีมาก
39 เชียรใหญ่ ท่าขนาน ระดับดี
40 เชียรใหญ่ บ้านกลาง ระดับดี
41 เชียรใหญ่ บ้านเนิน ระดับดี
42 เชียรใหญ่ แม่เจ้าอยู่หัว ระดับดีมาก
43 เชียรใหญ่ เสือหึง ระดับดี
44 เชียรใหญ่ ไสหมาก ระดับดีมาก
45 ถ้ำพรรณรา คลองเส ระดับดี
46 ถ้ำพรรณรา ดุสิต ระดับดี
47 ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา ระดับดี
48 ท่าศาลา กลาย ระดับดี
49 ท่าศาลา ดอนตะโก ระดับดี
50 ท่าศาลา ตลิ่งชัน ระดับดี
51 ท่าศาลา ท่าขึ้น ระดับดี
52 ท่าศาลา ท่าศาลา ระดับดี
53 ท่าศาลา ไทยบุรี ระดับดี
54 ท่าศาลา โพธิ์ทอง ระดับดี
55 ท่าศาลา โมคลาน ระดับดี
56 ท่าศาลา สระแก้ว ระดับดี
57 ท่าศาลา หัวตะพาน ระดับดี
58 ทุ่งสง กะปาง ระดับดีเยี่ยม
59 ทุ่งสง เขาขาว ระดับดี
60 ทุ่งสง เขาโร ระดับดี
61 ทุ่งสง ควนกรด ระดับดี
62 ทุ่งสง ชะมาย ระดับดี
63 ทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ระดับดี
64 ทุ่งสง ที่วัง ระดับดี
65 ทุ่งสง นาโพธิ์ ระดับดี
66 ทุ่งสง นาไม้ไผ่ ระดับดี
67 ทุ่งสง นาหลวงเสน ระดับดี
68 ทุ่งสง น้ำตก ระดับดี
69 ทุ่งสง ปากแพรก ระดับดี
70 ทุ่งสง หนองหงส์ ระดับดี
71 ทุ่งใหญ่ กรุงหยัน ระดับดี
72 ทุ่งใหญ่ กุแหระ ระดับดี
73 ทุ่งใหญ่ ท่ายาง ระดับดี
74 ทุ่งใหญ่ ทุ่งสัง ระดับดี
75 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ ระดับดี
76 ทุ่งใหญ่ บางรูป ระดับดี
77 ทุ่งใหญ่ ปริก ระดับดี
78 นบพิตำ กรุงชิง ระดับดี
79 นบพิตำ กะหรอ ระดับดี
80 นบพิตำ นบพิตำ ระดับดี
81 นบพิตำ นาเหรง ระดับดี
82 นาบอน แก้วแสน ระดับดี
83 นาบอน ทุ่งสง ระดับดี
84 นาบอน นาบอน ระดับดี
85 บางขัน บางขัน ระดับดี
86 บางขัน บ้านนิคม ระดับดี
87 บางขัน บ้านลำนาว ระดับดี
88 บางขัน วังหิน ระดับดีเยี่ยม
89 ปากพนัง เกาะทวด ระดับดีเยี่ยม
90 ปากพนัง ขนาบนาก ระดับดี
91 ปากพนัง คลองกระบือ ระดับดีเยี่ยม
92 ปากพนัง คลองน้อย ระดับดีเยี่ยม
93 ปากพนัง ชะเมา ระดับดี
94 ปากพนัง ท่าพยา ระดับดีเยี่ยม
95 ปากพนัง บางตะพง ระดับดี
96 ปากพนัง บางพระ ระดับดี
97 ปากพนัง บางศาลา ระดับดี
98 ปากพนัง บ้านเพิง ระดับดี
99 ปากพนัง บ้านใหม่ ระดับดี
100 ปากพนัง ปากพนังฝั่งตะวันตก ระดับดี
101 ปากพนัง ปากพนังฝั่งตะวันออก ระดับดี
102 ปากพนัง ปากแพรก ระดับดี
103 ปากพนัง ป่าระกำ ระดับดี
104 ปากพนัง หูล่อง ระดับดีมาก
105 ปากพนัง แหลมตะลุมพุก ระดับดีเยี่ยม
106 พรหมคีรี ทอนหงส์ ระดับดี
107 พรหมคีรี นาเรียง ระดับดี
108 พรหมคีรี บ้านเกาะ ระดับดี
109 พรหมคีรี พรหมโลก ระดับดี
110 พรหมคีรี อินคีรี ระดับดี
111 พระพรหม ช้างซ้าย ระดับดี
112 พระพรหม ท้ายสำเภา ระดับดี
113 พระพรหม นาพรุ ระดับดี
114 พระพรหม นาสาร ระดับดี
115 พิปูน กะทูน ระดับดี
116 พิปูน เขาพระ ระดับดี
117 พิปูน ควนกลาง ระดับดี
118 พิปูน พิปูน ระดับดี
119 พิปูน ยางค้อม ระดับดี
120 เมืองนครศรีธรรมราช กำแพงเซา ระดับดี
121 เมืองนครศรีธรรมราช คลัง ระดับดี
122 เมืองนครศรีธรรมราช ไชยมนตรี ระดับดี
123 เมืองนครศรีธรรมราช ท่างิ้ว ระดับดี
124 เมืองนครศรีธรรมราช ท่าซัก ระดับดี
125 เมืองนครศรีธรรมราช ท่าเรือ ระดับดีเยี่ยม
126 เมืองนครศรีธรรมราช ท่าไร่ ระดับดี
127 เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง ระดับดี
128 เมืองนครศรีธรรมราช นาเคียน ระดับดีเยี่ยม
129 เมืองนครศรีธรรมราช นาทราย ระดับดี
130 เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง ระดับดี
131 เมืองนครศรีธรรมราช บางจาก ระดับดี
132 เมืองนครศรีธรรมราช ปากนคร ระดับดี
133 เมืองนครศรีธรรมราช ปากพูน ระดับดีเยี่ยม
134 เมืองนครศรีธรรมราช โพธิ์เสด็จ ระดับดี
135 เมืองนครศรีธรรมราช มะม่วงสองต้น ระดับดี
136 ร่อนพิบูลย์ ควนเกย ระดับดี
137 ร่อนพิบูลย์ ควนชุม ระดับดี
138 ร่อนพิบูลย์ ควนพัง ระดับดี
139 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ระดับดี
140 ร่อนพิบูลย์ เสาธง ระดับดี
141 ร่อนพิบูลย์ หินตก ระดับดีมาก
142 ลานสกา กำโลน ระดับดี
143 ลานสกา ขุนทะเล ระดับดี
144 ลานสกา เขาแก้ว ระดับดี
145 ลานสกา ท่าดี ระดับดี
146 ลานสกา ลานสกา ระดับดี
147 สิชล เขาน้อย ระดับดี
148 สิชล ฉลอง ระดับดี
149 สิชล ทุ่งปรัง ระดับดี
150 สิชล ทุ่งใส ระดับดี
151 สิชล เทพราช ระดับดี
152 สิชล เปลี่ยน ระดับดี
153 สิชล สิชล ระดับดี
154 สิชล สี่ขีด ระดับดี
155 สิชล เสาเภา ระดับดี
156 หัวไทร เกาะเพชร ระดับดี
157 หัวไทร เขาพังไกร ระดับดี
158 หัวไทร ควนชะลิก ระดับดี
159 หัวไทร ทรายขาว ระดับดี
160 หัวไทร บางนบ ระดับดี
161 หัวไทร บ้านราม ระดับดี
162 หัวไทร รามแก้ว ระดับดี
163 หัวไทร หน้าสตน ระดับดี
164 หัวไทร หัวไทร ระดับดี
165 หัวไทร แหลม ระดับดี