รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กุยบุรี กุยบุรี ระดับพัฒนา
2 กุยบุรี กุยเหนือ ระดับดี
3 กุยบุรี เขาแดง ระดับดี
4 กุยบุรี ดอนยายหนู ระดับดี
5 กุยบุรี สามกระทาย ระดับดีมาก
6 กุยบุรี หาดขาม ระดับดีเยี่ยม
7 ทับสะแก เขาล้าน ระดับดีเยี่ยม
8 ทับสะแก ทับสะแก ระดับพัฒนา
9 ทับสะแก นาหูกวาง ระดับดี
10 ทับสะแก แสงอรุณ ระดับดี
11 ทับสะแก ห้วยยาง ระดับดี
12 ทับสะแก อ่างทอง ระดับดีเยี่ยม
13 บางสะพาน กำเนิดนพคุณ ระดับดี
14 บางสะพาน ชัยเกษม ระดับดีมาก
15 บางสะพาน ทองมงคล ระดับพัฒนา
16 บางสะพาน ธงชัย ระดับพัฒนา
17 บางสะพาน พงศ์ประศาสน์ ระดับดี
18 บางสะพาน แม่รำพึง ระดับดี
19 บางสะพาน ร่อนทอง ระดับพัฒนา
20 บางสะพานน้อย ช้างแรก ระดับดี
21 บางสะพานน้อย ไชยราช ระดับดี
22 บางสะพานน้อย ทรายทอง ระดับดี
23 บางสะพานน้อย บางสะพาน ระดับดี
24 บางสะพานน้อย ปากแพรก ระดับดีเยี่ยม
25 ปราณบุรี เขาจ้าว ระดับดีมาก
26 ปราณบุรี เขาน้อย ระดับพื้นฐาน
27 ปราณบุรี ปราณบุรี ระดับดีเยี่ยม
28 ปราณบุรี ปากน้ำปราณ ระดับดีมาก
29 ปราณบุรี วังก์พง ระดับดีเยี่ยม
30 ปราณบุรี หนองตาแต้ม ระดับดี
31 เมืองประจวบคีรีขันธ์ เกาะหลัก ระดับดีมาก
32 เมืองประจวบคีรีขันธ์ คลองวาฬ ระดับดี
33 เมืองประจวบคีรีขันธ์ บ่อนอก ระดับดี
34 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ระดับดี
35 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ห้วยทราย ระดับดีมาก
36 เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ่าวน้อย ระดับดีเยี่ยม
37 สามร้อยยอด ไร่เก่า ระดับดีมาก
38 สามร้อยยอด ไร่ใหม่ ระดับดีมาก
39 สามร้อยยอด ศาลาลัย ระดับดีเยี่ยม
40 สามร้อยยอด ศิลาลอย ระดับดีมาก
41 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ระดับดีมาก
42 หัวหิน ทับใต้ ระดับดีมาก
43 หัวหิน บึงนคร ระดับพัฒนา
44 หัวหิน หนองแก ระดับพื้นฐาน
45 หัวหิน หนองพลับ ระดับดีเยี่ยม
46 หัวหิน ห้วยสัตว์ใหญ่ ระดับดีมาก
47 หัวหิน หัวหิน ระดับพัฒนา
48 หัวหิน หินเหล็กไฟ ระดับดีมาก