รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด นครปฐม
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กำแพงแสน กระตีบ ระดับดี
2 กำแพงแสน กำแพงแสน ระดับดี
3 กำแพงแสน ดอนข่อย ระดับดี
4 กำแพงแสน ทุ่งกระพังโหม ระดับดี
5 กำแพงแสน ทุ่งขวาง ระดับดีเยี่ยม
6 กำแพงแสน ทุ่งบัว ระดับดี
7 กำแพงแสน ทุ่งลูกนก ระดับดีเยี่ยม
8 กำแพงแสน รางพิกุล ระดับดีเยี่ยม
9 กำแพงแสน วังน้ำเขียว ระดับดี
10 กำแพงแสน สระพัฒนา ระดับดี
11 กำแพงแสน สระสี่มุม ระดับดี
12 กำแพงแสน หนองกระทุ่ม ระดับดี
13 กำแพงแสน ห้วยขวาง ระดับดี
14 กำแพงแสน ห้วยม่วง ระดับดี
15 กำแพงแสน ห้วยหมอนทอง ระดับดีเยี่ยม
16 ดอนตูม ดอนพุทรา ระดับดี
17 ดอนตูม ดอนรวก ระดับดี
18 ดอนตูม บ้านหลวง ระดับดี
19 ดอนตูม ลำลูกบัว ระดับดี
20 ดอนตูม ลำเหย ระดับดี
21 ดอนตูม สามง่าม ระดับดีมาก
22 ดอนตูม ห้วยด้วน ระดับดี
23 ดอนตูม ห้วยพระ ระดับดี
24 นครชัยศรี ขุนแก้ว ระดับดี
25 นครชัยศรี โคกพระเจดีย์ ระดับดี
26 นครชัยศรี งิ้วราย ระดับดี
27 นครชัยศรี ดอนแฝก ระดับดี
28 นครชัยศรี ท่ากระชับ ระดับดี
29 นครชัยศรี ท่าตำหนัก ระดับดี
30 นครชัยศรี ท่าพระยา ระดับดี
31 นครชัยศรี ไทยาวาส ระดับดี
32 นครชัยศรี นครชัยศรี ระดับดี
33 นครชัยศรี บางกระเบา ระดับดี
34 นครชัยศรี บางแก้วฟ้า ระดับดี
35 นครชัยศรี บางแก้ว ระดับดี
36 นครชัยศรี บางพระ ระดับดี
37 นครชัยศรี บางระกำ ระดับดีเยี่ยม
38 นครชัยศรี พะเนียด ระดับดี
39 นครชัยศรี ลานตากฟ้า ระดับพัฒนา
40 นครชัยศรี วัดแค ระดับดี
41 นครชัยศรี วัดละมุด ระดับดี
42 นครชัยศรี วัดสำโรง ระดับดี
43 นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ ระดับดี
44 นครชัยศรี ศรีษะทอง ระดับดี
45 นครชัยศรี สัมปทวน ระดับดี
46 นครชัยศรี ห้วยพลู ระดับดี
47 นครชัยศรี แหลมบัว ระดับดี
48 บางเลน คลองนกกระทุง ระดับดี
49 บางเลน ดอนตูม ระดับดี
50 บางเลน ไทรงาม ระดับดี
51 บางเลน นราภิรมย์ ระดับดี
52 บางเลน นิลเพชร ระดับดี
53 บางเลน บัวปากท่า ระดับดี
54 บางเลน บางไทรป่า ระดับดี
55 บางเลน บางปลา ระดับดี
56 บางเลน บางภาษี ระดับดี
57 บางเลน บางระกำ ระดับดี
58 บางเลน บางเลน ระดับดี
59 บางเลน บางหลวง ระดับดี
60 บางเลน ไผ่หูช้าง ระดับดี
61 บางเลน ลำพญา ระดับดี
62 บางเลน หินมูล ระดับดี
63 พุทธมณฑล คลองโยง ระดับดี
64 พุทธมณฑล มหาสวัสดิ์ ระดับดีเยี่ยม
65 พุทธมณฑล ศาลายา ระดับดี
66 เมืองนครปฐม ดอนยายหอม ระดับดี
67 เมืองนครปฐม ตาก้อง ระดับดีมาก
68 เมืองนครปฐม ถนนขาด ระดับดี
69 เมืองนครปฐม ทัพหลวง ระดับดี
70 เมืองนครปฐม ทุ่งน้อย ระดับดี
71 เมืองนครปฐม ธรรมศาลา ระดับพัฒนา
72 เมืองนครปฐม นครปฐม ระดับดี
73 เมืองนครปฐม บ่อพลับ ระดับพัฒนา
74 เมืองนครปฐม บางแขม ระดับดี
75 เมืองนครปฐม บ้านยาง ระดับดี
76 เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ ระดับพัฒนา
77 เมืองนครปฐม พระประโทน ระดับพัฒนา
78 เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ ระดับดี
79 เมืองนครปฐม มาบแค ระดับดี
80 เมืองนครปฐม ลำพยา ระดับดี
81 เมืองนครปฐม วังตะกู ระดับดี
82 เมืองนครปฐม วังเย็น ระดับพัฒนา
83 เมืองนครปฐม สนามจันทร์ ระดับดี
84 เมืองนครปฐม สระกะเทียม ระดับดี
85 เมืองนครปฐม สวนป่าน ระดับพัฒนา
86 เมืองนครปฐม สามควายเผือก ระดับดี
87 เมืองนครปฐม หนองงูเหลือม ระดับดี
88 เมืองนครปฐม หนองดินแดง ระดับดี
89 เมืองนครปฐม หนองปากโลง ระดับดี
90 เมืองนครปฐม ห้วยจรเข้ ระดับพัฒนา
91 สามพราน กระทุ่มล้ม ระดับดี
92 สามพราน คลองจินดา ระดับดี
93 สามพราน คลองใหม่ ระดับดี
94 สามพราน ตลาดจินดา ระดับดี
95 สามพราน ทรงคนอง ระดับดี
96 สามพราน ท่าข้าม ระดับดี
97 สามพราน ท่าตลาด ระดับดี
98 สามพราน บางกระทึก ระดับดีมาก
99 สามพราน บางช้าง ระดับดี
100 สามพราน บางเตย ระดับดี
101 สามพราน บ้านใหม่ ระดับพื้นฐาน
102 สามพราน ยายชา ระดับดีเยี่ยม
103 สามพราน ไร่ขิง ระดับดี
104 สามพราน สามพราน ระดับดี
105 สามพราน หอมเกร็ด ระดับดี
106 สามพราน อ้อมใหญ่ ระดับดี