รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด สุพรรณบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ระดับดีเยี่ยม
2 ดอนเจดีย์ ทะเลบก ระดับดีมาก
3 ดอนเจดีย์ ไร่รถ ระดับดีเยี่ยม
4 ดอนเจดีย์ สระกระโจม ระดับดีมาก
5 ดอนเจดีย์ หนองสาหร่าย ระดับดีเยี่ยม
6 ด่านช้าง ด่านช้าง ระดับดีมาก
7 ด่านช้าง นิคมกระเสียว ระดับดีมาก
8 ด่านช้าง วังคัน ระดับดีมาก
9 ด่านช้าง วังยาว ระดับดีเยี่ยม
10 ด่านช้าง หนองมะค่าโมง ระดับดีเยี่ยม
11 ด่านช้าง ห้วยขมิ้น ระดับดี
12 ด่านช้าง องค์พระ ระดับดีมาก
13 เดิมบางนางบวช เขาดิน ระดับดีมาก
14 เดิมบางนางบวช เขาพระ ระดับดี
15 เดิมบางนางบวช โคกช้าง ระดับดีมาก
16 เดิมบางนางบวช เดิมบาง ระดับดีมาก
17 เดิมบางนางบวช ทุ่งคลี ระดับดีมาก
18 เดิมบางนางบวช นางบวช ระดับดี
19 เดิมบางนางบวช บ่อกรุ ระดับดีมาก
20 เดิมบางนางบวช ปากน้ำ ระดับดีมาก
21 เดิมบางนางบวช ป่าสะแก ระดับดี
22 เดิมบางนางบวช ยางนอน ระดับดี
23 เดิมบางนางบวช วังศรีราช ระดับดี
24 เดิมบางนางบวช หนองกระทุ่ม ระดับดีเยี่ยม
25 เดิมบางนางบวช หัวเขา ระดับดี
26 เดิมบางนางบวช หัวนา ระดับดีมาก
27 บางปลาม้า กฤษณา ระดับดี
28 บางปลาม้า โคกคราม ระดับดี
29 บางปลาม้า จรเข้ใหญ่ ระดับดี
30 บางปลาม้า ตะค่า ระดับดีมาก
31 บางปลาม้า บางปลาม้า ระดับดี
32 บางปลาม้า บางใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
33 บางปลาม้า บ้านแหลม ระดับดีมาก
34 บางปลาม้า ไผ่กองดิน ระดับดี
35 บางปลาม้า มะขามล้ม ระดับดี
36 บางปลาม้า วังน้ำเย็น ระดับดีมาก
37 บางปลาม้า วัดดาว ระดับดีเยี่ยม
38 บางปลาม้า วัดโบสถ์ ระดับดี
39 บางปลาม้า สาลี ระดับดี
40 บางปลาม้า องครักษ์ ระดับดี
41 เมืองสุพรรณบุรี โคกโคเฒ่า ระดับดีมาก
42 เมืองสุพรรณบุรี ดอนกำยาน ระดับดีมาก
43 เมืองสุพรรณบุรี ดอนตาล ระดับดี
44 เมืองสุพรรณบุรี ดอนโพธิ์ทอง ระดับดี
45 เมืองสุพรรณบุรี ดอนมะสังข์ ระดับดี
46 เมืองสุพรรณบุรี ตลิ่งชัน ระดับดีมาก
47 เมืองสุพรรณบุรี ทับตีเหล็ก ระดับดี
48 เมืองสุพรรณบุรี ท่าพี่เลี้ยง ระดับดีเยี่ยม
49 เมืองสุพรรณบุรี ท่าระหัด ระดับดี
50 เมืองสุพรรณบุรี บางกุ้ง ระดับดี
51 เมืองสุพรรณบุรี บ้านโพธิ์ ระดับดีมาก
52 เมืองสุพรรณบุรี ไผ่ขวาง ระดับดี
53 เมืองสุพรรณบุรี พิหารแดง ระดับดี
54 เมืองสุพรรณบุรี โพธิ์พระยา ระดับดีมาก
55 เมืองสุพรรณบุรี รั้วใหญ่ ระดับดี
56 เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว ระดับดี
57 เมืองสุพรรณบุรี สนามคลี ระดับดีเยี่ยม
58 เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย ระดับดีมาก
59 เมืองสุพรรณบุรี สระแก้ว ระดับดีมาก
60 เมืองสุพรรณบุรี สวนแตง ระดับดีมาก
61 ศรีประจันต์ ดอนปรู ระดับดีมาก
62 ศรีประจันต์ บางงาม ระดับดีมาก
63 ศรีประจันต์ บ้านกร่าง ระดับดีมาก
64 ศรีประจันต์ ปลายนา ระดับดีมาก
65 ศรีประจันต์ มดแดง ระดับดีเยี่ยม
66 ศรีประจันต์ วังน้ำซับ ระดับดีเยี่ยม
67 ศรีประจันต์ วังยาง ระดับดีเยี่ยม
68 ศรีประจันต์ วังหว้า ระดับดี
69 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ ระดับดี
70 สองพี่น้อง ดอนมะนาว ระดับดีมาก
71 สองพี่น้อง ต้นตาล ระดับดีเยี่ยม
72 สองพี่น้อง ทุ่งคอก ระดับดีมาก
73 สองพี่น้อง เนินพระปรางค์ ระดับดีมาก
74 สองพี่น้อง บ่อสุพรรณ ระดับดีเยี่ยม
75 สองพี่น้อง บางตะเคียน ระดับดี
76 สองพี่น้อง บางตาเถร ระดับดีมาก
77 สองพี่น้อง บางพลับ ระดับดีมาก
78 สองพี่น้อง บางเลน ระดับดีมาก
79 สองพี่น้อง บ้านกุ่ม ระดับดีมาก
80 สองพี่น้อง บ้านช้าง ระดับดีมาก
81 สองพี่น้อง ศรีสำราญ ระดับดีมาก
82 สองพี่น้อง สองพี่น้อง ระดับดีมาก
83 สองพี่น้อง หนองบ่อ ระดับดีมาก
84 สองพี่น้อง หัวโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
85 สามชุก กระเสียว ระดับดีเยี่ยม
86 สามชุก บ้านสระ ระดับดี
87 สามชุก ย่านยาว ระดับดี
88 สามชุก วังลึก ระดับดี
89 สามชุก สามชุก ระดับดี
90 สามชุก หนองผักนาก ระดับดีมาก
91 สามชุก หนองสะเดา ระดับดีมาก
92 หนองหญ้าไซ แจงงาม ระดับดีเยี่ยม
93 หนองหญ้าไซ ทัพหลวง ระดับดีเยี่ยม
94 หนองหญ้าไซ หนองขาม ระดับดีมาก
95 หนองหญ้าไซ หนองโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
96 หนองหญ้าไซ หนองราชวัตร ระดับดี
97 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ ระดับดี
98 อู่ทอง กระจัน ระดับดีมาก
99 อู่ทอง ข้านโข้ง ระดับดี
100 อู่ทอง จรเข้สามพัน ระดับดีมาก
101 อู่ทอง เจดีย์ ระดับดีเยี่ยม
102 อู่ทอง ดอนคา ระดับดีเยี่ยม
103 อู่ทอง ดอนมะเกลือ ระดับดี
104 อู่ทอง บ้านดอน ระดับดีมาก
105 อู่ทอง พลับพลาไชย ระดับดีมาก
106 อู่ทอง ยุ้งทะลาย ระดับดี
107 อู่ทอง สระพังลาน ระดับดีมาก
108 อู่ทอง สระยายโสม ระดับดีมาก
109 อู่ทอง หนองโอ่ง ระดับดีมาก
110 อู่ทอง อู่ทอง ระดับดีมาก