รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด กาญจนบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด ระดับดีเยี่ยม
2 ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก ระดับดีมาก
3 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ระดับดี
4 ด่านมะขามเตี้ย หนองไผ่ ระดับดีมาก
5 ทองผาภูมิ ชะแล ระดับดีมาก
6 ทองผาภูมิ ท่าขนุน ระดับดีเยี่ยม
7 ทองผาภูมิ ปิล๊อก ระดับดี
8 ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น ระดับดีมาก
9 ทองผาภูมิ สหกรณ์นิคม ระดับดี
10 ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง ระดับดีเยี่ยม
11 ทองผาภูมิ หินดาด ระดับดี
12 ท่าม่วง เขาน้อย ระดับดีมาก
13 ท่าม่วง ท่าตะคร้อ ระดับดีมาก
14 ท่าม่วง ท่าม่วง ระดับดีเยี่ยม
15 ท่าม่วง ท่าล้อ ระดับดี
16 ท่าม่วง ทุ่งทอง ระดับดีเยี่ยม
17 ท่าม่วง บ้านใหม่ ระดับดี
18 ท่าม่วง พังตรุ ระดับดี
19 ท่าม่วง ม่วงชุม ระดับดี
20 ท่าม่วง รางสาลี่ ระดับดีเยี่ยม
21 ท่าม่วง วังขนาย ระดับดีเยี่ยม
22 ท่าม่วง วังศาลา ระดับพัฒนา
23 ท่าม่วง หนองขาว ระดับดี
24 ท่าม่วง หนองตากยา ระดับดีมาก
25 ท่ามะกา เขาสามสิบหาบ ระดับดี
26 ท่ามะกา โคกตะบอง ระดับดี
27 ท่ามะกา ดอนขมิ้น ระดับดี
28 ท่ามะกา ดอนชะเอม ระดับดีมาก
29 ท่ามะกา ตะคร้ำเอน ระดับดี
30 ท่ามะกา ท่ามะกา ระดับดีเยี่ยม
31 ท่ามะกา ท่าไม้ ระดับดีมาก
32 ท่ามะกา ท่าเรือ ระดับดีเยี่ยม
33 ท่ามะกา ท่าเสา ระดับดี
34 ท่ามะกา พงตึก ระดับดี
35 ท่ามะกา พระแท่น ระดับดีมาก
36 ท่ามะกา ยางม่วง ระดับดี
37 ท่ามะกา สนามแย้ ระดับดี
38 ท่ามะกา แสนตอ ระดับดี
39 ท่ามะกา หนองลาน ระดับดีมาก
40 ท่ามะกา หวายเหนียว ระดับดี
41 ท่ามะกา อุโลกสี่หมื่น ระดับดี
42 ไทรโยค ท่าเสา ระดับดี
43 ไทรโยค ไทรโยค ระดับดีเยี่ยม
44 ไทรโยค บ้องตี้ ระดับดี
45 ไทรโยค ลุ่มสุ่ม ระดับดีเยี่ยม
46 ไทรโยค วังกระแจะ ระดับดี
47 ไทรโยค ศรีมงคล ระดับดีมาก
48 ไทรโยค สิงห์ ระดับดี
49 บ่อพลอย ช่องด่าน ระดับดี
50 บ่อพลอย บ่อพลอย ระดับดีเยี่ยม
51 บ่อพลอย หนองกร่าง ระดับดี
52 บ่อพลอย หนองกุ่ม ระดับดี
53 บ่อพลอย หนองรี ระดับดี
54 บ่อพลอย หลุมรัง ระดับดีมาก
55 พนมทวน ดอนเจดีย์ ระดับดี
56 พนมทวน ดอนตาเพชร ระดับดีมาก
57 พนมทวน ทุ่งสมอ ระดับดี
58 พนมทวน พนมทวน ระดับดีเยี่ยม
59 พนมทวน พังตรุ ระดับดี
60 พนมทวน รางหวาย ระดับดี
61 พนมทวน หนองโรง ระดับดีเยี่ยม
62 พนมทวน หนองสาหร่าย ระดับดีเยี่ยม
63 เมืองกาญจนบุรี เกาะสำโรง ระดับดี
64 เมืองกาญจนบุรี แก่งเสี้ยน ระดับดี
65 เมืองกาญจนบุรี ช่องสะเดา ระดับดี
66 เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม ระดับดี
67 เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า ระดับดี
68 เมืองกาญจนบุรี บ้านใต้ ระดับดี
69 เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ ระดับดี
70 เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก ระดับดี
71 เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า ระดับดี
72 เมืองกาญจนบุรี วังด้ง ระดับดีเยี่ยม
73 เมืองกาญจนบุรี วังเย็น ระดับดี
74 เมืองกาญจนบุรี หนองบัว ระดับดี
75 เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า ระดับดีมาก
76 เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ ระดับดีเยี่ยม
77 เลาขวัญ เลาขวัญ ระดับดีเยี่ยม
78 เลาขวัญ หนองนกแก้ว ระดับดี
79 เลาขวัญ หนองประดู่ ระดับดี
80 เลาขวัญ หนองปลิง ระดับดี
81 เลาขวัญ หนองฝ้าย ระดับดี
82 เลาขวัญ หนองโสน ระดับดีมาก
83 ศรีสวัสดิ์ เขาโจด ระดับดี
84 ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ ระดับดีเยี่ยม
85 ศรีสวัสดิ์ ท่ากระดาน ระดับดีเยี่ยม
86 ศรีสวัสดิ์ นาสวน ระดับดี
87 ศรีสวัสดิ์ แม่กระบุง ระดับดี
88 ศรีสวัสดิ์ หนองเป็ด ระดับดี
89 สังขละบุรี ปรังเผล ระดับดีเยี่ยม
90 สังขละบุรี ไล่โว่ ระดับดี
91 สังขละบุรี หนองลู ระดับดี
92 หนองปรือ สมเด็จเจริญ ระดับดีเยี่ยม
93 หนองปรือ หนองปรือ ระดับดีเยี่ยม
94 หนองปรือ หนองปลาไหล ระดับดีเยี่ยม
95 ห้วยกระเจา ดอนแสลบ ระดับดีเยี่ยม
96 ห้วยกระเจา วังไผ่ ระดับดี
97 ห้วยกระเจา สระลงเรือ ระดับดีมาก
98 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ระดับดี