รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ตาก
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ระดับดี
2 ท่าสองยาง แม่ต้าน ระดับดี
3 ท่าสองยาง แม่วะหลวง ระดับดี
4 ท่าสองยาง แม่สอง ระดับดี
5 ท่าสองยาง แม่หละ ระดับดี
6 ท่าสองยาง แม่อุสุ ระดับดี
7 บ้านตาก เกาะตะเภา ระดับดี
8 บ้านตาก ตากตก ระดับดี
9 บ้านตาก ตากออก ระดับดีเยี่ยม
10 บ้านตาก ท้องฟ้า ระดับดี
11 บ้านตาก ทุ่งกระเชาะ ระดับดี
12 บ้านตาก แม่สลิด ระดับดี
13 บ้านตาก สมอโคน ระดับดีเยี่ยม
14 พบพระ คีรีราษฎร์ ระดับดี
15 พบพระ ช่องแคบ ระดับดี
16 พบพระ พบพระ ระดับดี
17 พบพระ รวมไทยพัฒนา ระดับดี
18 พบพระ วาเล่ย์ ระดับดี
19 เมืองตาก เชียงเงิน ไม่ผ่านเกณฑ์
20 เมืองตาก ตลุกกลางทุ่ง ระดับดี
21 เมืองตาก น้ำรึม ระดับดี
22 เมืองตาก ป่ามะม่วง ระดับดี
23 เมืองตาก โป่งแดง ระดับดี
24 เมืองตาก แม่ท้อ ระดับดี
25 เมืองตาก ไม้งาม ระดับดีมาก
26 เมืองตาก ระแหง ระดับดี
27 เมืองตาก วังประจบ ระดับดี
28 เมืองตาก วังหิน ระดับดี
29 เมืองตาก หนองบัวใต้ ระดับดี
30 เมืองตาก หนองบัวเหนือ ระดับดี
31 เมืองตาก หนองหลวง ระดับดี
32 เมืองตาก หัวเดียด ระดับดี
33 แม่ระมาด ขะเนจื้อ ระดับดี
34 แม่ระมาด พระธาตุ ระดับดี
35 แม่ระมาด แม่จะเรา ระดับดีเยี่ยม
36 แม่ระมาด แม่ตื่น ระดับพัฒนา
37 แม่ระมาด แม่ระมาด ระดับดี
38 แม่ระมาด สามหมื่น ระดับพัฒนา
39 แม่สอด ด่านแม่ละเมา ระดับดี
40 แม่สอด ท่าสายลวด ระดับดี
41 แม่สอด พระธาตุผาแดง ระดับดี
42 แม่สอด พะวอ ระดับดี
43 แม่สอด มหาวัน ระดับดีเยี่ยม
44 แม่สอด แม่กาษา ระดับดีเยี่ยม
45 แม่สอด แม่กุ ระดับดี
46 แม่สอด แม่ตาว ระดับดีมาก
47 แม่สอด แม่ปะ ระดับดีเยี่ยม
48 แม่สอด แม่สอด ระดับดี
49 วังเจ้า เชียงทอง ระดับดี
50 วังเจ้า นาโบสถ์ ระดับพื้นฐาน
51 วังเจ้า ประดาง ระดับดี
52 สามเงา บ้านนา ระดับดี
53 สามเงา ยกกระบัตร ระดับดีมาก
54 สามเงา ย่านรี ระดับดี
55 สามเงา วังจันทร์ ระดับดี
56 สามเงา วังหมัน ระดับดี
57 สามเงา สามเงา ระดับดี
58 อุ้มผาง แม่กลอง ระดับดี
59 อุ้มผาง แม่จัน ระดับดี
60 อุ้มผาง แม่ละมุ้ง ระดับดี
61 อุ้มผาง โมโกร ระดับดี
62 อุ้มผาง หนองหลวง ระดับดี
63 อุ้มผาง อุ้มผาง ระดับดี