รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด นครสวรรค์
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เก้าเลี้ยว มหาโพธิ ระดับดี
2 โกรกพระ นากลาง ไม่ผ่านเกณฑ์
3 โกรกพระ เนินกว้าว ระดับดี
4 โกรกพระ เนินศาลา ระดับดี
5 โกรกพระ บางประมุง ระดับดี
6 โกรกพระ บางมะฝ่อ ไม่ผ่านเกณฑ์
7 โกรกพระ ยางตาล ระดับดี
8 โกรกพระ ศาลาแดง ไม่ผ่านเกณฑ์
9 โกรกพระ หาดสูง ระดับดี
10 ชุมตาบง ชุมตาบง ไม่ผ่านเกณฑ์
11 ชุมแสง เกยไชย ระดับดี
12 ชุมแสง โคกหม้อ ระดับดีเยี่ยม
13 ชุมแสง ฆะมัง ระดับดี
14 ชุมแสง ทับกฤช ระดับดีเยี่ยม
15 ชุมแสง ทับกฤชใต้ ระดับดี
16 ชุมแสง ท่าไม้ ระดับพัฒนา
17 ชุมแสง บางเคียน ระดับดีมาก
18 ชุมแสง ไผ่สิงห์ ไม่ผ่านเกณฑ์
19 ชุมแสง พันลาน ไม่ผ่านเกณฑ์
20 ชุมแสง พิกุล ระดับดี
21 ชุมแสง หนองกระเจา ระดับดี
22 ตากฟ้า เขาชายธง ระดับดี
23 ตากฟ้า ตากฟ้า ระดับดีเยี่ยม
24 ตากฟ้า พุนกยูง ระดับดีเยี่ยม
25 ตากฟ้า ลำพยนต์ ระดับดี
26 ตากฟ้า สุขสำราญ ระดับดีเยี่ยม
27 ตากฟ้า หนองพิกุล ระดับดี
28 ตากฟ้า อุดมธัญญา ระดับดี
29 ตาคลี จันเสน ระดับดีมาก
30 ตาคลี ช่องแค ระดับดีเยี่ยม
31 ตาคลี ตาคลี ระดับดี
32 ตาคลี พรหมนิมิต ระดับดี
33 ตาคลี ลาดทิพรส ระดับดีเยี่ยม
34 ตาคลี สร้อยทอง ระดับพื้นฐาน
35 ตาคลี หนองโพ ระดับดีมาก
36 ตาคลี หนองหม้อ ระดับดีมาก
37 ตาคลี ห้วยหอม ระดับดี
38 ตาคลี หัวหวาย ระดับดี
39 ท่าตะโก ดอนคา ระดับดีเยี่ยม
40 ท่าตะโก ท่าตะโก ระดับพัฒนา
41 ท่าตะโก ทำนบ ระดับดี
42 ท่าตะโก พนมรอก ระดับดี
43 ท่าตะโก พนมเศษ ระดับดี
44 ท่าตะโก วังมหากร ระดับดี
45 ท่าตะโก วังใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
46 ท่าตะโก สายลำโพง ระดับดีเยี่ยม
47 ท่าตะโก หนองหลวง ระดับดี
48 ท่าตะโก หัวถนน ระดับดี
49 บรรพตพิสัย เจริญผล ระดับดีเยี่ยม
50 บรรพตพิสัย ด่านช้าง ระดับดีมาก
51 บรรพตพิสัย ตาขีด ระดับดี
52 บรรพตพิสัย ตาสัง ระดับดี
53 บรรพตพิสัย ท่างิ้ว ระดับดีเยี่ยม
54 บรรพตพิสัย บางแก้ว ระดับดี
55 บรรพตพิสัย บางตาหงาย ระดับดี
56 บรรพตพิสัย บ้านแดน ระดับดี
57 บรรพตพิสัย บึงปลาทู ระดับดี
58 บรรพตพิสัย หนองกรด ระดับดี
59 บรรพตพิสัย หนองตางู ระดับดี
60 บรรพตพิสัย หูกวาง ระดับดีเยี่ยม
61 บรรพตพิสัย อ่างทอง ระดับดี
62 พยุหะคีรี เขากะลา ระดับพัฒนา
63 พยุหะคีรี เขาทอง ระดับดี
64 พยุหะคีรี ท่าน้ำอ้อย ระดับดีเยี่ยม
65 พยุหะคีรี น้ำทรง ระดับดี
66 พยุหะคีรี นิคมเขาบ่อแก้ว ระดับดี
67 พยุหะคีรี เนินมะกอก ระดับดี
68 พยุหะคีรี พยุหะ ระดับดี
69 พยุหะคีรี ม่วงหัก ระดับดีเยี่ยม
70 พยุหะคีรี ยางขาว ระดับดี
71 พยุหะคีรี ย่านมัทรี ระดับดี
72 พยุหะคีรี สระทะเล ระดับดี
73 ไพศาลี โคกเดื่อ ระดับดี
74 ไพศาลี ตะคร้อ ระดับดี
75 ไพศาลี นาขอม ระดับดี
76 ไพศาลี โพธิ์ประสาท ระดับดี
77 ไพศาลี ไพศาลี ระดับดี
78 ไพศาลี วังข่อย ระดับดี
79 ไพศาลี วังน้ำลัด ระดับดี
80 ไพศาลี สำโรงชัย ระดับดี
81 เมืองนครสวรรค์ กลางแดด ระดับดีมาก
82 เมืองนครสวรรค์ เกรียงไกร ระดับดี
83 เมืองนครสวรรค์ แควใหญ่ ระดับดี
84 เมืองนครสวรรค์ ตะเคียนเลื่อน ระดับดีมาก
85 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก ระดับดีมาก
86 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ออก ระดับดี
87 เมืองนครสวรรค์ บางพระหลวง ระดับดี
88 เมืองนครสวรรค์ บางม่วง ระดับดีเยี่ยม
89 เมืองนครสวรรค์ บ้านแก่ง ระดับดี
90 เมืองนครสวรรค์ บ้านมะเกลือ ระดับพัฒนา
91 เมืองนครสวรรค์ บึงเสนาท ระดับดี
92 เมืองนครสวรรค์ พระนอน ไม่ผ่านเกณฑ์
93 เมืองนครสวรรค์ วัดไทร ระดับดีเยี่ยม
94 เมืองนครสวรรค์ หนองกรด ระดับพัฒนา
95 เมืองนครสวรรค์ หนองกระโดน ระดับพัฒนา
96 เมืองนครสวรรค์ หนองปลิง ระดับดี
97 แม่เปิน แม่เปิน ไม่ผ่านเกณฑ์
98 แม่วงก์ เขาชนกัน ระดับดีเยี่ยม
99 แม่วงก์ แม่เล่ย์ ระดับดีมาก
100 แม่วงก์ แม่วงก์ ระดับดีมาก
101 แม่วงก์ วังซ่าน ระดับดีมาก
102 ลาดยาว เนินขี้เหล็ก ระดับดี
103 ลาดยาว บ้านไร่ ระดับดี
104 ลาดยาว มาบแก ระดับพื้นฐาน
105 ลาดยาว ลาดยาว ระดับดี
106 ลาดยาว วังม้า ระดับดี
107 ลาดยาว วังเมือง ระดับพื้นฐาน
108 ลาดยาว ศาลเจ้าไก่ต่อ ระดับดี
109 ลาดยาว สร้อยละคร ระดับดี
110 ลาดยาว สระแก้ว ระดับดีเยี่ยม
111 ลาดยาว หนองนมวัว ระดับพื้นฐาน
112 ลาดยาว หนองยาว ระดับดี
113 ลาดยาว ห้วยน้ำหอม ระดับดีมาก
114 หนองบัว ทุ่งทอง ระดับดี
115 หนองบัว ธารทหาร ระดับดี
116 หนองบัว วังบ่อ ระดับดีมาก
117 หนองบัว หนองกลับ ระดับดีมาก
118 หนองบัว หนองบัว ระดับดีมาก
119 หนองบัว ห้วยถั่วใต้ ไม่ผ่านเกณฑ์
120 หนองบัว ห้วยถั่วเหนือ ไม่ผ่านเกณฑ์
121 หนองบัว ห้วยร่วม ระดับดีเยี่ยม
122 หนองบัว ห้วยใหญ่ ระดับดี