รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด บุรีรัมย์
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กระสัง กระสัง ระดับดีเยี่ยม
2 กระสัง กันทรารมย์ ระดับดีเยี่ยม
3 กระสัง ชุมแสง ระดับดีเยี่ยม
4 กระสัง บ้านปรือ ระดับดีเยี่ยม
5 กระสัง เมืองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
6 กระสัง ลำดวน ระดับดีเยี่ยม
7 กระสัง ศรีภูมิ ระดับดีมาก
8 กระสัง สองชั้น ระดับดีเยี่ยม
9 กระสัง สูงเนิน ระดับดีเยี่ยม
10 กระสัง หนองเต็ง ระดับดีเยี่ยม
11 กระสัง ห้วยสำราญ ระดับดีเยี่ยม
12 คูเมือง คูเมือง ระดับดีเยี่ยม
13 คูเมือง ตูมใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
14 คูเมือง บ้านแพ ระดับดีเยี่ยม
15 คูเมือง ปะเคียบ ระดับดีเยี่ยม
16 คูเมือง พรสำราญ ระดับดีเยี่ยม
17 คูเมือง หนองขมาร ระดับดีเยี่ยม
18 คูเมือง หินเหล็กไฟ ระดับดีเยี่ยม
19 แคนดง แคนดง ระดับดีเยี่ยม
20 แคนดง ดงพลอง ระดับดีเยี่ยม
21 แคนดง สระบัว ระดับดีเยี่ยม
22 แคนดง หัวฝาย ระดับดีมาก
23 เฉลิมพระเกียรติ เจริญสุข ระดับดีเยี่ยม
24 เฉลิมพระเกียรติ ตาเป๊ก ระดับดีเยี่ยม
25 เฉลิมพระเกียรติ ถาวร ระดับดีเยี่ยม
26 เฉลิมพระเกียรติ ยายแย้มวัฒนา ระดับดีมาก
27 เฉลิมพระเกียรติ อีสานเขต ระดับดีเยี่ยม
28 ชำนิ โคกสนวน ระดับดีเยี่ยม
29 ชำนิ ช่อผกา ระดับดีเยี่ยม
30 ชำนิ ชำนิ ระดับดีเยี่ยม
31 ชำนิ เมืองยาง ระดับดีเยี่ยม
32 ชำนิ ละลวด ระดับดีเยี่ยม
33 ชำนิ หนองปล่อง ระดับดีเยี่ยม
34 นางรอง ก้านเหลือง ระดับดีเยี่ยม
35 นางรอง ชุมแสง ระดับดีเยี่ยม
36 นางรอง ถนนหัก ระดับดีเยี่ยม
37 นางรอง ทรัพย์พระยา ระดับดีเยี่ยม
38 นางรอง ทุ่งแสงทอง ระดับดีเยี่ยม
39 นางรอง นางรอง ระดับดีเยี่ยม
40 นางรอง บ้านสิงห์ ระดับดีเยี่ยม
41 นางรอง ลำไทรโยง ระดับดีเยี่ยม
42 นางรอง สะเดา ระดับดีเยี่ยม
43 นางรอง หนองกง ระดับดีเยี่ยม
44 นางรอง หนองไทร ระดับดีเยี่ยม
45 นางรอง หนองโบสถ์ ระดับดีมาก
46 นางรอง หนองยายพิมพ์ ระดับดีเยี่ยม
47 นางรอง หนองโสน ระดับดีเยี่ยม
48 นางรอง หัวถนน ระดับดีเยี่ยม
49 นาโพธิ์ ดอนกอก ระดับดีเยี่ยม
50 นาโพธิ์ นาโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
51 นาโพธิ์ บ้านคู ระดับดีเยี่ยม
52 นาโพธิ์ บ้านดู่ ระดับดีมาก
53 นาโพธิ์ ศรีสว่าง ระดับดีเยี่ยม
54 โนนดินแดง โนนดินแดง ระดับดีเยี่ยม
55 โนนดินแดง ลำนางรอง ระดับดีเยี่ยม
56 โนนดินแดง ส้มป่อย ระดับดีเยี่ยม
57 โนนสุวรรณ โกรกแก้ว ระดับดีเยี่ยม
58 โนนสุวรรณ ดงอีจาน ระดับดีเยี่ยม
59 โนนสุวรรณ ทุ่งจังหัน ระดับดีเยี่ยม
60 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ ระดับดีเยี่ยม
61 บ้านกรวด เขาดินเหนือ ระดับดีเยี่ยม
62 บ้านกรวด จันทบเพชร ระดับดีเยี่ยม
63 บ้านกรวด โนนเจริญ ระดับดีเยี่ยม
64 บ้านกรวด บ้านกรวด ระดับดีเยี่ยม
65 บ้านกรวด บึงเจริญ ระดับดีเยี่ยม
66 บ้านกรวด ปราสาท ระดับดีเยี่ยม
67 บ้านกรวด สายตะกู ระดับดีเยี่ยม
68 บ้านกรวด หนองไม้งาม ระดับดีเยี่ยม
69 บ้านกรวด หินลาด ระดับดีเยี่ยม
70 บ้านด่าน โนนขวาง ระดับดีมาก
71 บ้านด่าน บ้านด่าน ระดับดีเยี่ยม
72 บ้านด่าน ปราสาท ระดับดีเยี่ยม
73 บ้านด่าน วังเหนือ ระดับดีเยี่ยม
74 บ้านใหม่ไชยพจน์ กู่สวนแตง ระดับดีเยี่ยม
75 บ้านใหม่ไชยพจน์ แดงใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
76 บ้านใหม่ไชยพจน์ ทองหลาง ระดับดีเยี่ยม
77 บ้านใหม่ไชยพจน์ หนองเยือง ระดับดีเยี่ยม
78 บ้านใหม่ไชยพจน์ หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
79 ประโคนชัย เขาคอก ระดับดีเยี่ยม
80 ประโคนชัย โคกตูม ระดับดีเยี่ยม
81 ประโคนชัย โคกมะขาม ระดับดีเยี่ยม
82 ประโคนชัย โคกม้า ระดับดีเยี่ยม
83 ประโคนชัย โคกย่าง ระดับดีเยี่ยม
84 ประโคนชัย จรเข้มาก ระดับดีเยี่ยม
85 ประโคนชัย ตะโกตาพิ ระดับดีเยี่ยม
86 ประโคนชัย บ้านไทร ระดับดีเยี่ยม
87 ประโคนชัย ประโคนชัย ระดับดีเยี่ยม
88 ประโคนชัย ประทัดบุ ระดับดีเยี่ยม
89 ประโคนชัย ปังกู ระดับดีเยี่ยม
90 ประโคนชัย ไพศาล ระดับดีเยี่ยม
91 ประโคนชัย ละเวี้ย ระดับดีเยี่ยม
92 ประโคนชัย สี่เหลี่ยม ระดับดีเยี่ยม
93 ประโคนชัย แสลงโทน ระดับดีเยี่ยม
94 ประโคนชัย หนองบอน ระดับดีเยี่ยม
95 ปะคำ โคกมะม่วง ระดับดีเยี่ยม
96 ปะคำ ไทยเจริญ ระดับดีเยี่ยม
97 ปะคำ ปะคำ ระดับดีเยี่ยม
98 ปะคำ หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
99 ปะคำ หูทำนบ ระดับดีเยี่ยม
100 พลับพลาชัย โคกขมิ้น ระดับดีเยี่ยม
101 พลับพลาชัย จันดุม ระดับดีเยี่ยม
102 พลับพลาชัย ป่าชัน ระดับดีเยี่ยม
103 พลับพลาชัย สะเดา ระดับดีเยี่ยม
104 พลับพลาชัย สำโรง ระดับดีเยี่ยม
105 พุทไธสง บ้านจาน ระดับดีมาก
106 พุทไธสง บ้านเป้า ระดับดีมาก
107 พุทไธสง บ้านยาง ระดับดีมาก
108 พุทไธสง บ้านแวง ระดับดีเยี่ยม
109 พุทไธสง พุทไธสง ระดับดีเยี่ยม
110 พุทไธสง มะเฟือง ระดับดีมาก
111 พุทไธสง หายโศก ระดับดีเยี่ยม
112 เมืองบุรีรัมย์ กระสัง ระดับดีเยี่ยม
113 เมืองบุรีรัมย์ กลันทา ระดับดีเยี่ยม
114 เมืองบุรีรัมย์ ชุมเห็ด ระดับดีเยี่ยม
115 เมืองบุรีรัมย์ ถลุงเหล็ก ระดับดีเยี่ยม
116 เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง ระดับดีเยี่ยม
117 เมืองบุรีรัมย์ บัวทอง ระดับดีเยี่ยม
118 เมืองบุรีรัมย์ บ้านบัว ระดับดีเยี่ยม
119 เมืองบุรีรัมย์ บ้านยาง ระดับดีเยี่ยม
120 เมืองบุรีรัมย์ พระครู ระดับดีเยี่ยม
121 เมืองบุรีรัมย์ เมืองฝาง ระดับดีเยี่ยม
122 เมืองบุรีรัมย์ ลุมปุ๊ก ระดับดีเยี่ยม
123 เมืองบุรีรัมย์ สวายจีก ระดับดีเยี่ยม
124 เมืองบุรีรัมย์ สองห้อง ระดับดีเยี่ยม
125 เมืองบุรีรัมย์ สะแกซำ ระดับดีเยี่ยม
126 เมืองบุรีรัมย์ สะแกโพรง ระดับดีมาก
127 เมืองบุรีรัมย์ เสม็ด ระดับดีเยี่ยม
128 เมืองบุรีรัมย์ หนองตาด ระดับดีมาก
129 เมืองบุรีรัมย์ หลักเขต ระดับดีเยี่ยม
130 เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ ระดับดีเยี่ยม
131 ละหานทราย โคกว่าน ระดับดีเยี่ยม
132 ละหานทราย ตาจง ระดับดีเยี่ยม
133 ละหานทราย ละหานทราย ระดับดีเยี่ยม
134 ละหานทราย สำโรงใหม่ ระดับดี
135 ละหานทราย หนองตระครอง ระดับดีมาก
136 ละหานทราย หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
137 ลำปลายมาศ โคกกลาง ระดับดีเยี่ยม
138 ลำปลายมาศ โคกล่าม ระดับดีเยี่ยม
139 ลำปลายมาศ โคกสะอาด ระดับดีเยี่ยม
140 ลำปลายมาศ ตลาดโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
141 ลำปลายมาศ ทะเมนชัย ระดับดีเยี่ยม
142 ลำปลายมาศ บ้านยาง ระดับดีเยี่ยม
143 ลำปลายมาศ บุโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
144 ลำปลายมาศ ผไทรินทร์ ระดับดีเยี่ยม
145 ลำปลายมาศ เมืองแฝก ระดับดีเยี่ยม
146 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ระดับดีเยี่ยม
147 ลำปลายมาศ แสลงพัน ระดับดีเยี่ยม
148 ลำปลายมาศ หนองกะทิง ระดับดีเยี่ยม
149 ลำปลายมาศ หนองคู ระดับดีเยี่ยม
150 ลำปลายมาศ หนองโดน ระดับดีเยี่ยม
151 ลำปลายมาศ หนองบัวโคก ระดับดีเยี่ยม
152 ลำปลายมาศ หินโคน ระดับดีเยี่ยม
153 สตึก กระสัง ระดับดีเยี่ยม
154 สตึก ชุมแสง ระดับดีเยี่ยม
155 สตึก ดอนมนต์ ระดับดีเยี่ยม
156 สตึก ท่าม่วง ระดับดีเยี่ยม
157 สตึก ทุ่งวัง ระดับดีเยี่ยม
158 สตึก นิคม ระดับดีเยี่ยม
159 สตึก เมืองแก ระดับดีเยี่ยม
160 สตึก ร่อนทอง ระดับดีเยี่ยม
161 สตึก สตึก ระดับดีเยี่ยม
162 สตึก สนามชัย ระดับดีเยี่ยม
163 สตึก สะแก ระดับดีเยี่ยม
164 สตึก หนองใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
165 หนองกี่ โคกสว่าง ระดับดีมาก
166 หนองกี่ โคกสูง ระดับดีมาก
167 หนองกี่ ดอนอะราง ระดับดีเยี่ยม
168 หนองกี่ ท่าโพธิ์ชัย ระดับดีเยี่ยม
169 หนองกี่ ทุ่งกระตาดพัฒนา ระดับดีมาก
170 หนองกี่ ทุ่งกระเต็น ระดับดีเยี่ยม
171 หนองกี่ บุกระสัง ระดับดีมาก
172 หนองกี่ เมืองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
173 หนองกี่ เย้ยปราสาท ระดับดีเยี่ยม
174 หนองกี่ หนองกี่ ระดับดีเยี่ยม
175 หนองหงส์ ไทยสามัคคี ระดับดีเยี่ยม
176 หนองหงส์ เมืองฝ้าย ระดับดีเยี่ยม
177 หนองหงส์ สระแก้ว ระดับดีเยี่ยม
178 หนองหงส์ สระทอง ระดับดีเยี่ยม
179 หนองหงส์ เสาเดียว ระดับดีเยี่ยม
180 หนองหงส์ หนองชัยศรี ระดับดีเยี่ยม
181 หนองหงส์ ห้วยหิน ระดับดีเยี่ยม
182 ห้วยราช โคกเหล็ก ระดับดีเยี่ยม
183 ห้วยราช ตาเสา ระดับดีเยี่ยม
184 ห้วยราช บ้านตะโก ระดับดีเยี่ยม
185 ห้วยราช เมืองโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
186 ห้วยราช สนวน ระดับดีเยี่ยม
187 ห้วยราช สามแวง ระดับดีเยี่ยม
188 ห้วยราช ห้วยราชา ระดับดีเยี่ยม
189 ห้วยราช ห้วยราช ระดับดีเยี่ยม