รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด นครราชสีมา
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง ระดับดีเยี่ยม
2 แก้งสนามนาง โนนสำราญ ระดับดีเยี่ยม
3 แก้งสนามนาง บึงพะไล ระดับดีมาก
4 แก้งสนามนาง บึงสำโรง ระดับดีมาก
5 แก้งสนามนาง สีสุก ระดับดีเยี่ยม
6 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ ระดับดีเยี่ยม
7 ขามทะเลสอ บึงอ้อ ระดับดีมาก
8 ขามทะเลสอ โป่งแดง ระดับดี
9 ขามทะเลสอ พันดุง ระดับดี
10 ขามทะเลสอ หนองสรวง ระดับดีมาก
11 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง ระดับดีเยี่ยม
12 ขามสะแกแสง ชีวึก ระดับดีเยี่ยม
13 ขามสะแกแสง โนนเมือง ระดับดีเยี่ยม
14 ขามสะแกแสง พะงาด ระดับดีเยี่ยม
15 ขามสะแกแสง เมืองเกษตร ระดับดีเยี่ยม
16 ขามสะแกแสง เมืองนาท ระดับดีเยี่ยม
17 ขามสะแกแสง หนองหัวฟาน ไม่ผ่านเกณฑ์
18 คง ขามสมบูรณ์ ระดับดีมาก
19 คง คูขาด ระดับดีมาก
20 คง ดอนใหญ่ ระดับดีมาก
21 คง ตาจั่น ระดับดีเยี่ยม
22 คง เทพาลัย ระดับดีมาก
23 คง โนนเต็ง ระดับดีมาก
24 คง บ้านปรางค์ ระดับดีมาก
25 คง เมืองคง ระดับดีมาก
26 คง หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
27 คง หนองมะนาว ระดับดีมาก
28 ครบุรี ครบุรี ระดับดีเยี่ยม
29 ครบุรี ครบุรีใต้ ไม่ผ่านเกณฑ์
30 ครบุรี โคกกระชาย ระดับพัฒนา
31 ครบุรี จระเข้หิน ไม่ผ่านเกณฑ์
32 ครบุรี เฉลียง ไม่ผ่านเกณฑ์
33 ครบุรี แชะ ระดับดี
34 ครบุรี ตะแบกบาน ไม่ผ่านเกณฑ์
35 ครบุรี บ้านใหม่ ระดับดี
36 ครบุรี มาบตะโกเอน ระดับดี
37 ครบุรี ลำเพียก ระดับดีเยี่ยม
38 ครบุรี สระว่านพระยา ไม่ผ่านเกณฑ์
39 ครบุรี อรพิมพ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
40 จักราช คลองเมือง ระดับดีเยี่ยม
41 จักราช จักราช ระดับดีเยี่ยม
42 จักราช ทองหลาง ระดับดีเยี่ยม
43 จักราช ศรีละกอ ระดับดีเยี่ยม
44 จักราช สีสุก ระดับดีเยี่ยม
45 จักราช หนองขาม ระดับดีเยี่ยม
46 จักราช หนองพลวง ระดับดีเยี่ยม
47 จักราช หินโคน ระดับดีเยี่ยม
48 เฉลิมพระเกียรติ ช้างทอง ระดับดีเยี่ยม
49 เฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง ระดับดีเยี่ยม
50 เฉลิมพระเกียรติ พระพุทธ ระดับดี
51 เฉลิมพระเกียรติ หนองงูเหลือม ระดับดี
52 เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง ระดับดีเยี่ยม
53 ชุมพวง ชุมพวง ระดับดีเยี่ยม
54 ชุมพวง ตลาดไทร ระดับดี
55 ชุมพวง ท่าลาด ระดับดี
56 ชุมพวง โนนตูม ระดับดี
57 ชุมพวง โนนยอ ระดับดี
58 ชุมพวง โนนรัง ระดับดี
59 ชุมพวง ประสุข ระดับดี
60 ชุมพวง สาหร่าย ระดับดี
61 ชุมพวง หนองหลัก ระดับดี
62 โชคชัย กระโทก ระดับดี
63 โชคชัย โชคชัย ระดับดีเยี่ยม
64 โชคชัย ด่านเกวียน ระดับดีมาก
65 โชคชัย ท่าจะหลุง ระดับดีมาก
66 โชคชัย ท่าเยี่ยม ระดับดี
67 โชคชัย ท่าลาดขาว ระดับดีเยี่ยม
68 โชคชัย ท่าอ่าง ระดับดี
69 โชคชัย ทุ่งอรุณ ไม่ผ่านเกณฑ์
70 โชคชัย พลับพลา ระดับดีมาก
71 โชคชัย ละลมใหม่พัฒนา ระดับดีเยี่ยม
72 ด่านขุนทด กุดพิมาน ระดับพื้นฐาน
73 ด่านขุนทด ด่านขุนทด ระดับดีเยี่ยม
74 ด่านขุนทด ด่านใน ระดับดีมาก
75 ด่านขุนทด ตะเคียน ไม่ผ่านเกณฑ์
76 ด่านขุนทด โนนเมืองพัฒนา ระดับดี
77 ด่านขุนทด บ้านเก่า ระดับดี
78 ด่านขุนทด บ้านแปรง ระดับดีเยี่ยม
79 ด่านขุนทด พันชนะ ระดับดี
80 ด่านขุนทด สระจรเข้ ระดับดีมาก
81 ด่านขุนทด หนองกราด ระดับดีเยี่ยม
82 ด่านขุนทด หนองไทร ไม่ผ่านเกณฑ์
83 ด่านขุนทด หนองบัวตะเกียด ระดับดี
84 ด่านขุนทด หนองบัวละคร ไม่ผ่านเกณฑ์
85 ด่านขุนทด ห้วยบง ระดับดีเยี่ยม
86 ด่านขุนทด หินดาด ไม่ผ่านเกณฑ์
87 เทพารักษ์ บึงปรือ ระดับดี
88 เทพารักษ์ วังยายทอง ระดับดี
89 เทพารักษ์ สำนักตะคร้อ ระดับดีเยี่ยม
90 เทพารักษ์ หนองแวง ระดับดี
91 โนนแดง ดอนยาวใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
92 โนนแดง โนนแดง ระดับพัฒนา
93 โนนแดง โนนตาเถร ระดับดีเยี่ยม
94 โนนแดง วังหิน ระดับดีเยี่ยม
95 โนนแดง สำพะเนียง ระดับดีมาก
96 โนนไทย กำปัง ระดับดี
97 โนนไทย ค้างพลู ระดับดีเยี่ยม
98 โนนไทย ด่านจาก ระดับดีมาก
99 โนนไทย ถนนโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
100 โนนไทย โนนไทย ระดับดีเยี่ยม
101 โนนไทย บัลลังก์ ระดับดีเยี่ยม
102 โนนไทย บ้านวัง ระดับดีเยี่ยม
103 โนนไทย มะค่า ระดับดี
104 โนนไทย สายออ ระดับดี
105 โนนไทย สำโรง ระดับดีเยี่ยม
106 โนนสูง ขามเฒ่า ระดับดีมาก
107 โนนสูง จันอัด ระดับดีเยี่ยม
108 โนนสูง ดอนชมพู ระดับดีเยี่ยม
109 โนนสูง ดอนหวาย ระดับดี
110 โนนสูง ด่านคล้า ระดับดีมาก
111 โนนสูง โตนด ระดับดีมาก
112 โนนสูง ธารปราสาท ระดับดีเยี่ยม
113 โนนสูง โนนสูง ระดับดี
114 โนนสูง บิง ระดับดีมาก
115 โนนสูง พลสงคราม ระดับดี
116 โนนสูง มะค่า ระดับดีเยี่ยม
117 โนนสูง เมืองปราสาท ระดับดีเยี่ยม
118 โนนสูง ลำคอหงษ์ ระดับดีมาก
119 โนนสูง ลำมูล ระดับดีมาก
120 โนนสูง หลุมข้าว ระดับดีเยี่ยม
121 โนนสูง ใหม่ ระดับดีมาก
122 บัวลาย โนนจาน ระดับดีเยี่ยม
123 บัวลาย บัวลาย ระดับดีเยี่ยม
124 บัวลาย เมืองพะไล ระดับดี
125 บัวลาย หนองหว้า ระดับดี
126 บัวใหญ่ กุดจอก ระดับดีมาก
127 บัวใหญ่ ขุนทอง ระดับดี
128 บัวใหญ่ ดอนตะหนิน ระดับดีมาก
129 บัวใหญ่ ด่านช้าง ระดับดีมาก
130 บัวใหญ่ โนนทองหลาง ระดับดีมาก
131 บัวใหญ่ บัวใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
132 บัวใหญ่ เสมาใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
133 บัวใหญ่ หนองแจ้งใหญ่ ระดับพัฒนา
134 บัวใหญ่ หนองบัวสะอาด ระดับดีมาก
135 บัวใหญ่ ห้วยยาง ระดับดีมาก
136 บ้านเหลื่อม โคกกระเบื้อง ระดับดี
137 บ้านเหลื่อม ช่อระกา ระดับดี
138 บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม ระดับดีเยี่ยม
139 บ้านเหลื่อม วังโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
140 ประทาย โคกกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์
141 ประทาย ดอนมัน ไม่ผ่านเกณฑ์
142 ประทาย ตลาดไทร ระดับดีเยี่ยม
143 ประทาย ทุ่งสว่าง ไม่ผ่านเกณฑ์
144 ประทาย นางรำ ไม่ผ่านเกณฑ์
145 ประทาย โนนเพ็ด ระดับพัฒนา
146 ประทาย ประทาย ระดับดีเยี่ยม
147 ประทาย เมืองโดน ไม่ผ่านเกณฑ์
148 ประทาย วังไม้แดง ไม่ผ่านเกณฑ์
149 ประทาย หนองค่าย ไม่ผ่านเกณฑ์
150 ประทาย หนองพลวง ระดับดีเยี่ยม
151 ประทาย หันห้วยทราย ระดับดีเยี่ยม
152 ปักธงชัย เกษมทรัพย์ ระดับดี
153 ปักธงชัย โคกไทย ไม่ผ่านเกณฑ์
154 ปักธงชัย งิ้ว ไม่ผ่านเกณฑ์
155 ปักธงชัย ดอน ระดับดีมาก
156 ปักธงชัย ตะขบ ระดับดีเยี่ยม
157 ปักธงชัย ตะคุ ระดับดีเยี่ยม
158 ปักธงชัย ตูม ระดับดีเยี่ยม
159 ปักธงชัย ธงชัยเหนือ ระดับดี
160 ปักธงชัย นกออก ระดับดี
161 ปักธงชัย บ่อปลาทอง ระดับดี
162 ปักธงชัย ภูหลวง ระดับดีเยี่ยม
163 ปักธงชัย เมืองปัก ระดับดีเยี่ยม
164 ปักธงชัย ลำนางแก้ว ไม่ผ่านเกณฑ์
165 ปักธงชัย สะแกราช ระดับดีมาก
166 ปักธงชัย สำโรง ระดับดีเยี่ยม
167 ปักธงชัย สุขเกษม ไม่ผ่านเกณฑ์
168 ปากช่อง กลางดง ระดับดีเยี่ยม
169 ปากช่อง ขนงพระ ระดับดีเยี่ยม
170 ปากช่อง คลองม่วง ระดับดีเยี่ยม
171 ปากช่อง จันทึก ระดับดีเยี่ยม
172 ปากช่อง ปากช่อง ระดับดีเยี่ยม
173 ปากช่อง โป่งตาลอง ระดับดีเยี่ยม
174 ปากช่อง พญาเย็น ระดับพัฒนา
175 ปากช่อง วังกะทะ ระดับดี
176 ปากช่อง วังไทร ระดับดีเยี่ยม
177 ปากช่อง หนองน้ำแดง ระดับดีเยี่ยม
178 ปากช่อง หนองสาหร่าย ระดับดีเยี่ยม
179 ปากช่อง หมูสี ระดับดี
180 พระทองคำ ทัพรั้ง ระดับดีเยี่ยม
181 พระทองคำ พังเทียม ระดับดี
182 พระทองคำ มาบกราด ระดับดี
183 พระทองคำ สระพระ ระดับดีเยี่ยม
184 พระทองคำ หนองหอย ระดับดีเยี่ยม
185 พิมาย กระชอน ระดับดีมาก
186 พิมาย กระเบื้องใหญ่ ระดับดีมาก
187 พิมาย ชีวาน ระดับดีมาก
188 พิมาย ดงใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
189 พิมาย ท่าหลวง ระดับดีมาก
190 พิมาย ธารละหลอด ระดับดี
191 พิมาย นิคมสร้างตนเอง ระดับดีเยี่ยม
192 พิมาย ในเมือง ระดับดีเยี่ยม
193 พิมาย โบสถ์ ระดับดีมาก
194 พิมาย รังกาใหญ่ ระดับดีมาก
195 พิมาย สัมฤทธิ์ ระดับดีมาก
196 พิมาย หนองระเวียง ระดับดีเยี่ยม
197 เมืองนครราชสีมา โคกกรวด ระดับดีเยี่ยม
198 เมืองนครราชสีมา โคกสูง ระดับดีเยี่ยม
199 เมืองนครราชสีมา จอหอ ระดับดีเยี่ยม
200 เมืองนครราชสีมา ไชยมงคล ระดับดีเยี่ยม
201 เมืองนครราชสีมา ตลาด ระดับดีเยี่ยม
202 เมืองนครราชสีมา บ้านเกาะ ระดับพัฒนา
203 เมืองนครราชสีมา บ้านโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
204 เมืองนครราชสีมา บ้านใหม่ ระดับดีมาก
205 เมืองนครราชสีมา ปรุใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
206 เมืองนครราชสีมา พลกรัง ระดับดี
207 เมืองนครราชสีมา พะเนา ระดับดีเยี่ยม
208 เมืองนครราชสีมา พุดซา ระดับดีเยี่ยม
209 เมืองนครราชสีมา โพธิ์กลาง ระดับดีมาก
210 เมืองนครราชสีมา มะเริง ระดับดี
211 เมืองนครราชสีมา สีมุม ระดับดีเยี่ยม
212 เมืองนครราชสีมา สุรนารี ระดับดีเยี่ยม
213 เมืองนครราชสีมา หนองกระทุ่ม ระดับดีมาก
214 เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ ระดับดีเยี่ยม
215 เมืองนครราชสีมา หนองจะบก ระดับดี
216 เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา ระดับดีมาก
217 เมืองนครราชสีมา หนองระเวียง ระดับพัฒนา
218 เมืองนครราชสีมา หมื่นไวย ระดับดีเยี่ยม
219 เมืองนครราชสีมา หัวทะเล ระดับดีเยี่ยม
220 เมืองยาง กระเบื้องนอก ระดับดี
221 เมืองยาง โนนอุดม ระดับดีเยี่ยม
222 เมืองยาง เมืองยาง ระดับดีเยี่ยม
223 เมืองยาง ละหานปลาค้าว ระดับดี
224 ลำทะเมนชัย ขุย ระดับดีเยี่ยม
225 ลำทะเมนชัย ช่องแมว ระดับดี
226 ลำทะเมนชัย บ้านยาง ระดับดี
227 ลำทะเมนชัย ไพล ระดับดีเยี่ยม
228 วังน้ำเขียว ไทยสามัคคี ระดับดี
229 วังน้ำเขียว ระเริง ระดับดี
230 วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว ระดับดี
231 วังน้ำเขียว วังหมี ระดับดี
232 วังน้ำเขียว อุดมทรัพย์ ระดับดีเยี่ยม
233 สีคิ้ว กฤษณา ระดับดี
234 สีคิ้ว กุดน้อย ระดับดีมาก
235 สีคิ้ว คลองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
236 สีคิ้ว ดอนเมือง ระดับดี
237 สีคิ้ว บ้านหัน ระดับดี
238 สีคิ้ว มิตรภาพ ระดับดี
239 สีคิ้ว ลาดบัวขาว ระดับดีมาก
240 สีคิ้ว วังโรงใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
241 สีคิ้ว สีคิ้ว ระดับดีเยี่ยม
242 สีคิ้ว หนองน้ำใส ระดับดีมาก
243 สีคิ้ว หนองบัวน้อย ระดับดีเยี่ยม
244 สีคิ้ว หนองหญ้าขาว ระดับดี
245 สีดา โนนประดู่ ระดับดีเยี่ยม
246 สีดา โพนทอง ระดับดีมาก
247 สีดา สามเมือง ระดับดีเยี่ยม
248 สีดา สีดา ระดับดีเยี่ยม
249 สีดา หนองตาดใหญ่ ระดับดีมาก
250 สูงเนิน กุดจิก ระดับดีมาก
251 สูงเนิน โค้งยาง ระดับดีเยี่ยม
252 สูงเนิน โคราช ระดับดีเยี่ยม
253 สูงเนิน นากลาง ระดับดีเยี่ยม
254 สูงเนิน โนนค่า ระดับดีเยี่ยม
255 สูงเนิน บุ่งขี้เหล็ก ระดับดี
256 สูงเนิน มะเกลือเก่า ระดับดีเยี่ยม
257 สูงเนิน มะเกลือใหม่ ระดับดีเยี่ยม
258 สูงเนิน สูงเนิน ระดับดีเยี่ยม
259 สูงเนิน เสมา ระดับดีเยี่ยม
260 สูงเนิน หนองตะไก้ ระดับดีเยี่ยม
261 เสิงสาง กุดโบสถ์ ระดับดีมาก
262 เสิงสาง โนนสมบูรณ์ ระดับดี
263 เสิงสาง บ้านราษฎร์ ระดับดี
264 เสิงสาง สระตะเคียน ระดับดี
265 เสิงสาง สุขไพบูลย์ ระดับดีเยี่ยม
266 เสิงสาง เสิงสาง ระดับดี
267 หนองบุญมาก ไทยเจริญ ระดับดี
268 หนองบุญมาก บ้านใหม่ ระดับดีเยี่ยม
269 หนองบุญมาก ลุงเขว้า ระดับดีเยี่ยม
270 หนองบุญมาก สารภี ระดับดีเยี่ยม
271 หนองบุญมาก หนองตะไก้ ระดับดี
272 หนองบุญมาก หนองบุนนาก ระดับดีเยี่ยม
273 หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ ระดับดีเยี่ยม
274 หนองบุญมาก หนองหัวแรต ระดับดีเยี่ยม
275 หนองบุญมาก แหลมทอง ระดับดี
276 ห้วยแถลง กงรถ ระดับดี
277 ห้วยแถลง งิ้ว ระดับดีเยี่ยม
278 ห้วยแถลง ตะโก ระดับดี
279 ห้วยแถลง ทับสวาย ระดับดีเยี่ยม
280 ห้วยแถลง เมืองพลับพลา ระดับดีมาก
281 ห้วยแถลง หลุ่งตะเคียน ระดับดี
282 ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ระดับพัฒนา
283 ห้วยแถลง ห้วยแคน ระดับดี
284 ห้วยแถลง ห้วยแถลง ระดับดีเยี่ยม
285 ห้วยแถลง หินดาด ระดับดี