รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ฉะเชิงเทรา
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 คลองเขื่อน ก้อนแก้ว ระดับดีเยี่ยม
2 คลองเขื่อน คลองเขื่อน ไม่ผ่านเกณฑ์
3 คลองเขื่อน บางตลาด ไม่ผ่านเกณฑ์
4 คลองเขื่อน บางโรง ระดับดีมาก
5 คลองเขื่อน บางเล่า ระดับดี
6 ท่าตะเกียบ คลองตะเกรา ระดับดี
7 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ระดับพัฒนา
8 บางคล้า ท่าทองหลาง ระดับพัฒนา
9 บางคล้า บางกระเจ็ด ไม่ผ่านเกณฑ์
10 บางคล้า บางคล้า ไม่ผ่านเกณฑ์
11 บางคล้า บางสวน ระดับดีมาก
12 บางคล้า ปากน้ำ ระดับดีเยี่ยม
13 บางคล้า สาวชะโงก ไม่ผ่านเกณฑ์
14 บางคล้า เสม็ดใต้ ไม่ผ่านเกณฑ์
15 บางคล้า เสม็ดเหนือ ระดับดี
16 บางคล้า หัวไทร ระดับดี
17 บางน้ำเปรี้ยว ดอนเกาะกา ระดับดี
18 บางน้ำเปรี้ยว ดอนฉิมพลี ระดับดีเยี่ยม
19 บางน้ำเปรี้ยว บางขนาก ระดับดี
20 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ระดับดี
21 บางน้ำเปรี้ยว บึงน้ำรักษ์ ระดับดีมาก
22 บางน้ำเปรี้ยว โพรงอากาศ ระดับดีเยี่ยม
23 บางน้ำเปรี้ยว โยธะกา ระดับดี
24 บางน้ำเปรี้ยว ศาลาแดง ระดับดี
25 บางน้ำเปรี้ยว สิงโตทอง ระดับดี
26 บางน้ำเปรี้ยว หมอนทอง ระดับดี
27 บางปะกง เขาดิน ระดับดี
28 บางปะกง ท่าข้าม ระดับดีเยี่ยม
29 บางปะกง ท่าสะอ้าน ระดับดี
30 บางปะกง บางเกลือ ระดับดีเยี่ยม
31 บางปะกง บางปะกง ระดับดี
32 บางปะกง บางผึ้ง ระดับดีมาก
33 บางปะกง บางวัว ระดับดีมาก
34 บางปะกง บางสมัคร ระดับดีมาก
35 บางปะกง พิมพา ระดับดีมาก
36 บางปะกง สองคลอง ระดับดีมาก
37 บางปะกง หนองจอก ระดับดี
38 บางปะกง หอมศีล ระดับดีมาก
39 บ้านโพธิ์ เกาะไร่ ระดับดีเยี่ยม
40 บ้านโพธิ์ คลองขุด ระดับดี
41 บ้านโพธิ์ คลองบ้านโพธิ์ ระดับดี
42 บ้านโพธิ์ คลองประเวศ ระดับดี
43 บ้านโพธิ์ ดอนทราย ระดับดีเยี่ยม
44 บ้านโพธิ์ ท่าพลับ ระดับดี
45 บ้านโพธิ์ เทพราช ระดับดี
46 บ้านโพธิ์ บางกรูด ระดับดี
47 บ้านโพธิ์ บางซ่อน ระดับดี
48 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ระดับดี
49 บ้านโพธิ์ ลาดขวาง ระดับดี
50 บ้านโพธิ์ สนามจันทร์ ระดับดี
51 บ้านโพธิ์ สิบเอ็ดศอก ระดับดี
52 บ้านโพธิ์ แสนภูดาษ ระดับดี
53 บ้านโพธิ์ หนองตีนนก ระดับดี
54 บ้านโพธิ์ หนองบัว ระดับดี
55 บ้านโพธิ์ แหลมประดู่ ระดับดี
56 แปลงยาว แปลงยาว ระดับดีเยี่ยม
57 แปลงยาว วังเย็น ระดับดีมาก
58 แปลงยาว หนองไม้แก่น ระดับดีเยี่ยม
59 แปลงยาว หัวสำโรง ระดับดีมาก
60 พนมสารคาม เกาะขนุน ระดับดี
61 พนมสารคาม เขาหินซ้อน ระดับดี
62 พนมสารคาม ท่าถ่าน ระดับดี
63 พนมสารคาม บ้านซ่อง ระดับดี
64 พนมสารคาม พนมสารคาม ระดับดี
65 พนมสารคาม เมืองเก่า ระดับดี
66 พนมสารคาม หนองยาว ระดับดีเยี่ยม
67 พนมสารคาม หนองแหน ระดับดีเยี่ยม
68 เมืองฉะเชิงเทรา คลองจุกกระเฌอ ระดับดี
69 เมืองฉะเชิงเทรา คลองนครเนื่องเขต ระดับดี
70 เมืองฉะเชิงเทรา คลองนา ระดับดี
71 เมืองฉะเชิงเทรา คลองเปรง ระดับดี
72 เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง ระดับดี
73 เมืองฉะเชิงเทรา คลองอุดมชลจร ระดับดี
74 เมืองฉะเชิงเทรา ท่าไข่ ระดับดี
75 เมืองฉะเชิงเทรา บางกะไห ระดับดี
76 เมืองฉะเชิงเทรา บางแก้ว ระดับดี
77 เมืองฉะเชิงเทรา บางขวัญ ระดับดี
78 เมืองฉะเชิงเทรา บางตีนเป็ด ระดับดี
79 เมืองฉะเชิงเทรา บางเตย ระดับดีเยี่ยม
80 เมืองฉะเชิงเทรา บางไผ่ ระดับดี
81 เมืองฉะเชิงเทรา บางพระ ระดับดี
82 เมืองฉะเชิงเทรา บ้านใหม่ ระดับดี
83 เมืองฉะเชิงเทรา วังตะเคียน ระดับดี
84 เมืองฉะเชิงเทรา โสธร ระดับดี
85 เมืองฉะเชิงเทรา หนามแดง ระดับดี
86 เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง ไม่ผ่านเกณฑ์
87 ราชสาส์น ดงน้อย ระดับดีมาก
88 ราชสาส์น บางคา ระดับพื้นฐาน
89 ราชสาส์น เมืองใหม่ ระดับดีมาก
90 สนามชัยเขต คู้ยายหมี ระดับดี
91 สนามชัยเขต ท่ากระดาน ระดับดี
92 สนามชัยเขต ทุ่งพระยา ระดับดี
93 สนามชัยเขต ลาดกระทิง ระดับดี