รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด จันทบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 แก่งหางแมว แก่งหางแมว ระดับดี
2 แก่งหางแมว ขุนซ่อง ระดับดี
3 แก่งหางแมว เขาวงกต ระดับดีมาก
4 แก่งหางแมว พวา ระดับดี
5 แก่งหางแมว สามพี่น้อง ระดับดี
6 ขลุง เกวียนหัก ระดับดีมาก
7 ขลุง ขลุง ระดับดีมาก
8 ขลุง ซึ้ง ระดับดี
9 ขลุง ตกพรม ระดับดี
10 ขลุง ตรอกนอง ระดับดีมาก
11 ขลุง ตะปอน ระดับดี
12 ขลุง บ่อเวฬุ ระดับดี
13 ขลุง บ่อ ระดับดี
14 ขลุง บางชัน ระดับดี
15 ขลุง มาบไพ ระดับดี
16 ขลุง วังสรรพรส ระดับดีมาก
17 ขลุง วันยาว ระดับดี
18 เขาคิชฌกูฏ คลองพลู ระดับดีเยี่ยม
19 เขาคิชฌกูฏ จันทเขลม ระดับดี
20 เขาคิชฌกูฏ ชากไทย ระดับดีเยี่ยม
21 เขาคิชฌกูฏ ตะเคียนทอง ระดับดีเยี่ยม
22 เขาคิชฌกูฏ พลวง ระดับดีมาก
23 ท่าใหม่ เขาแก้ว ระดับดี
24 ท่าใหม่ เขาบายศรี ระดับดี
25 ท่าใหม่ เขาวัว ระดับดี
26 ท่าใหม่ โขมง ระดับดี
27 ท่าใหม่ คลองขุด ระดับดีมาก
28 ท่าใหม่ ตะกาดเง้า ระดับดี
29 ท่าใหม่ ท่าใหม่ ระดับดี
30 ท่าใหม่ ทุ่งเบญจา ระดับดี
31 ท่าใหม่ บ่อพุ ระดับดี
32 ท่าใหม่ พลอยแหวน ระดับดี
33 ท่าใหม่ ยายร้า ระดับดี
34 ท่าใหม่ รำพัน ระดับดี
35 ท่าใหม่ สองพี่น้อง ระดับดีเยี่ยม
36 ท่าใหม่ สีพยา ระดับดี
37 นายายอาม กระแจะ ระดับดี
38 นายายอาม ช้างข้าม ระดับดีเยี่ยม
39 นายายอาม นายายอาม ระดับดีเยี่ยม
40 นายายอาม วังโตนด ระดับดี
41 นายายอาม วังใหม่ ระดับดีเยี่ยม
42 นายายอาม สนามไชย ระดับดี
43 โป่งน้ำร้อน คลองใหญ่ ระดับดี
44 โป่งน้ำร้อน ทับไทร ระดับดี
45 โป่งน้ำร้อน เทพนิมิต ระดับดี
46 โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน ระดับดี
47 โป่งน้ำร้อน หนองตาคง ระดับดี
48 มะขาม ฉมัน ระดับดี
49 มะขาม ท่าหลวง ระดับดีเยี่ยม
50 มะขาม ปัถวี ระดับดี
51 มะขาม มะขาม ระดับดีมาก
52 มะขาม วังแซ้ม ระดับดี
53 มะขาม อ่างคีรี ระดับดี
54 เมืองจันทบุรี เกาะขวาง ระดับดีมาก
55 เมืองจันทบุรี คมบาง ระดับดี
56 เมืองจันทบุรี คลองนารายณ์ ระดับดี
57 เมืองจันทบุรี จันทนิมิต ระดับดี
58 เมืองจันทบุรี ตลาด ระดับดี
59 เมืองจันทบุรี ท่าช้าง ระดับดี
60 เมืองจันทบุรี บางกะจะ ระดับดี
61 เมืองจันทบุรี พลับพลา ระดับดี
62 เมืองจันทบุรี วัดใหม่ ระดับดี
63 เมืองจันทบุรี แสลง ระดับดี
64 เมืองจันทบุรี หนองบัว ระดับดี
65 สอยดาว ทรายขาว ระดับดีมาก
66 สอยดาว ทับช้าง ระดับดีมาก
67 สอยดาว ทุ่งขนาน ระดับดีมาก
68 สอยดาว ปะตง ระดับดีมาก
69 สอยดาว สะตอน ระดับดีเยี่ยม
70 แหลมสิงห์ เกาะเปริด ระดับดีมาก
71 แหลมสิงห์ คลองน้ำเค็ม ระดับดี
72 แหลมสิงห์ บางกะไชย ระดับดี
73 แหลมสิงห์ บางสระเก้า ระดับดีเยี่ยม
74 แหลมสิงห์ ปากน้ำแหลมสิงห์ ระดับดี
75 แหลมสิงห์ พลิ้ว ระดับดีมาก
76 แหลมสิงห์ หนองชิ่ม ระดับดี