รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ระยอง
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 แกลง กระแสบน ระดับดี
2 แกลง กร่ำ ระดับดีเยี่ยม
3 แกลง กองดิน ระดับดี
4 แกลง คลองปูน ระดับดี
5 แกลง ชากโดน ระดับดีเยี่ยม
6 แกลง ชากพง ระดับดีเยี่ยม
7 แกลง ทางเกวียน ระดับดีเยี่ยม
8 แกลง ทุ่งควายกิน ระดับดีเยี่ยม
9 แกลง เนินฆ้อ ระดับดีเยี่ยม
10 แกลง บ้านนา ระดับดี
11 แกลง ปากน้ำกระแส ระดับดี
12 แกลง พังราด ระดับดี
13 แกลง วังหว้า ระดับดีเยี่ยม
14 แกลง สองสลึง ระดับดี
15 แกลง ห้วยยาง ระดับดี
16 เขาชะเมา เขาน้อย ระดับดีเยี่ยม
17 เขาชะเมา ชำฆ้อ ระดับดี
18 เขาชะเมา น้ำเป็น ระดับดีเยี่ยม
19 เขาชะเมา ห้วยทับมอญ ระดับดี
20 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
21 นิคมพัฒนา พนานิคม ระดับดีมาก
22 นิคมพัฒนา มะขามคู่ ระดับดีมาก
23 นิคมพัฒนา มาบข่า ระดับดีเยี่ยม
24 บ้านค่าย ชากบก ระดับดีเยี่ยม
25 บ้านค่าย ตาขัน ระดับดี
26 บ้านค่าย บางบุตร ระดับดี
27 บ้านค่าย บ้านค่าย ระดับดีเยี่ยม
28 บ้านค่าย หนองตะพาน ระดับดี
29 บ้านค่าย หนองบัว ระดับดี
30 บ้านค่าย หนองละลอก ระดับดี
31 บ้านฉาง บ้านฉาง ระดับดี
32 บ้านฉาง พลา ระดับดี
33 บ้านฉาง สำนักท้อน ระดับดีเยี่ยม
34 ปลวกแดง ตาสิทธิ์ ระดับดี
35 ปลวกแดง ปลวกแดง ระดับดีเยี่ยม
36 ปลวกแดง มาบยางพร ระดับดีเยี่ยม
37 ปลวกแดง แม่น้ำคู้ ระดับดี
38 ปลวกแดง ละหาร ระดับดี
39 ปลวกแดง หนองไร่ ระดับดี
40 เมืองระยอง กะเฉด ระดับดี
41 เมืองระยอง แกลง ระดับดี
42 เมืองระยอง เชิงเนิน ระดับดี
43 เมืองระยอง ตะพง ระดับดีเยี่ยม
44 เมืองระยอง ทับมา ระดับดีเยี่ยม
45 เมืองระยอง ท่าประดู่ ระดับดี
46 เมืองระยอง นาตาขวัญ ระดับดีมาก
47 เมืองระยอง น้ำคอก ระดับดี
48 เมืองระยอง เนินพระ ระดับดีเยี่ยม
49 เมืองระยอง บ้านแลง ระดับดี
50 เมืองระยอง ปากน้ำ ระดับดี
51 เมืองระยอง เพ ระดับดี
52 เมืองระยอง มาบตาพุด ระดับดีเยี่ยม
53 เมืองระยอง สำนักทอง ระดับดี
54 เมืองระยอง ห้วยโป่ง ระดับดีเยี่ยม
55 วังจันทร์ ชุมแสง ระดับดี
56 วังจันทร์ ป่ายุบใน ระดับดีเยี่ยม
57 วังจันทร์ พลงตาเอี่ยม ระดับดี
58 วังจันทร์ วังจันทร์ ระดับดี