รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ชลบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ระดับดี
2 เกาะจันทร์ ท่าบุญมี ระดับดี
3 เกาะสีชัง ท่าเทววงษ์ ระดับดี
4 บ่อทอง เกษตรสุวรรณ ระดับดี
5 บ่อทอง ธาตุทอง ระดับดีมาก
6 บ่อทอง บ่อกวางทอง ระดับดี
7 บ่อทอง บ่อทอง ระดับดี
8 บ่อทอง พลวงทอง ระดับดี
9 บ่อทอง วัดสุวรรณ ระดับดีมาก
10 บางละมุง เขาไม้แก้ว ระดับดีเยี่ยม
11 บางละมุง ตะเคียนเตี้ย ระดับดี
12 บางละมุง นาเกลือ ระดับดี
13 บางละมุง บางละมุง ระดับดี
14 บางละมุง โป่ง ระดับดี
15 บางละมุง หนองปรือ ระดับดีเยี่ยม
16 บางละมุง หนองปลาไหล ระดับดีมาก
17 บางละมุง ห้วยใหญ่ ระดับดี
18 บ้านบึง คลองกิ่ว ระดับดี
19 บ้านบึง บ้านบึง ระดับดีเยี่ยม
20 บ้านบึง มาบไผ่ ระดับดี
21 บ้านบึง หนองชาก ระดับดี
22 บ้านบึง หนองซ้ำซาก ระดับดี
23 บ้านบึง หนองบอนแดง ระดับดีมาก
24 บ้านบึง หนองไผ่แก้ว ระดับดี
25 บ้านบึง หนองอิรุณ ระดับดี
26 พนัสนิคม กุฎโง้ง ระดับดี
27 พนัสนิคม โคกเพลาะ ระดับดี
28 พนัสนิคม ท่าข้าม ระดับดี
29 พนัสนิคม ทุ่งขวาง ระดับดี
30 พนัสนิคม นามะตูม ระดับดี
31 พนัสนิคม นาเริก ระดับดี
32 พนัสนิคม นาวังหิน ระดับดี
33 พนัสนิคม บ้านช้าง ระดับดี
34 พนัสนิคม บ้านเซิด ระดับดี
35 พนัสนิคม พนัสนิคม ระดับดี
36 พนัสนิคม ไร่หลักทอง ระดับดี
37 พนัสนิคม วัดโบสถ์ ระดับดี
38 พนัสนิคม วัดหลวง ระดับดี
39 พนัสนิคม สระสี่เหลี่ยม ระดับดี
40 พนัสนิคม หนองขยาด ระดับดี
41 พนัสนิคม หนองปรือ ระดับดี
42 พนัสนิคม หนองเหียง ระดับดีเยี่ยม
43 พนัสนิคม หน้าพระธาตุ ระดับดี
44 พนัสนิคม หมอนนาง ระดับดี
45 พนัสนิคม หัวถนน ระดับดีเยี่ยม
46 พานทอง เกาะลอย ระดับดี
47 พานทอง โคกขี้หนอน ระดับดี
48 พานทอง บางนาง ระดับดี
49 พานทอง บางหัก ระดับดี
50 พานทอง บ้านเก่า ระดับพัฒนา
51 พานทอง พานทอง ระดับพัฒนา
52 พานทอง มาบโป่ง ระดับดี
53 พานทอง หนองกะขะ ระดับพัฒนา
54 พานทอง หนองตำลึง ระดับดีเยี่ยม
55 พานทอง หนองหงษ์ ระดับดีเยี่ยม
56 พานทอง หน้าประดู่ ระดับพัฒนา
57 เมืองชลบุรี คลองตำหรุ ระดับดี
58 เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ ระดับดี
59 เมืองชลบุรี นาป่า ระดับดี
60 เมืองชลบุรี บางทราย ระดับดี
61 เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย ระดับดี
62 เมืองชลบุรี บ้านโขด ระดับดี
63 เมืองชลบุรี บ้านปึก ระดับดีมาก
64 เมืองชลบุรี บ้านสวน ระดับดีเยี่ยม
65 เมืองชลบุรี มะขามหย่ง ระดับดี
66 เมืองชลบุรี สำนักบก ระดับพัฒนา
67 เมืองชลบุรี เสม็ด ระดับดี
68 เมืองชลบุรี แสนสุข ระดับพัฒนา
69 เมืองชลบุรี หนองข้างคอก ระดับดีเยี่ยม
70 เมืองชลบุรี หนองไม้แดง ระดับดีเยี่ยม
71 เมืองชลบุรี หนองรี ระดับดี
72 เมืองชลบุรี ห้วยกะปิ ระดับดี
73 เมืองชลบุรี เหมือง ระดับพัฒนา
74 เมืองชลบุรี อ่างศิลา ระดับดีเยี่ยม
75 ศรีราชา เขาคันทรง ระดับดี
76 ศรีราชา ทุ่งสุขลา ระดับดี
77 ศรีราชา บ่อวิน ระดับดี
78 ศรีราชา บางพระ ระดับดีเยี่ยม
79 ศรีราชา บึง ระดับดี
80 ศรีราชา ศรีราชา ระดับดี
81 ศรีราชา สุรศักดิ์ ระดับดี
82 ศรีราชา หนองขาม ระดับดี
83 สัตหีบ นาจอมเทียน ระดับดี
84 สัตหีบ บางเสร่ ระดับดี
85 สัตหีบ พลูตาหลวง ระดับดี
86 สัตหีบ สัตหีบ ระดับดี
87 สัตหีบ แสมสาร ระดับดี
88 หนองใหญ่ เขาซก ระดับดี
89 หนองใหญ่ คลองพลู ระดับดีเยี่ยม
90 หนองใหญ่ หนองเสือช้าง ระดับดีเยี่ยม
91 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ระดับดี
92 หนองใหญ่ ห้างสูง ระดับพัฒนา