รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด สระบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 แก่งคอย แก่งคอย ระดับดีเยี่ยม
2 แก่งคอย ชะอม ระดับดีเยี่ยม
3 แก่งคอย ชำผักแพว ระดับดีมาก
4 แก่งคอย ตาลเดี่ยว ระดับพื้นฐาน
5 แก่งคอย เตาปูน ระดับดีมาก
6 แก่งคอย ทับกวาง ระดับดีมาก
7 แก่งคอย ท่าคล้อ ระดับดี
8 แก่งคอย ท่าตูม ระดับดีมาก
9 แก่งคอย ท่ามะปราง ระดับดีมาก
10 แก่งคอย บ้านธาตุ ระดับดีเยี่ยม
11 แก่งคอย บ้านป่า ระดับดี
12 แก่งคอย สองคอน ระดับดีเยี่ยม
13 แก่งคอย ห้วยแห้ง ระดับพัฒนา
14 แก่งคอย หินซ้อน ระดับดีเยี่ยม
15 เฉลิมพระเกียรติ เขาดินพัฒนา ระดับดีมาก
16 เฉลิมพระเกียรติ บ้านแก้ง ระดับดีเยี่ยม
17 เฉลิมพระเกียรติ ผึ้งรวง ระดับดีมาก
18 เฉลิมพระเกียรติ พุแค ระดับดีมาก
19 เฉลิมพระเกียรติ หน้าพระลาน ระดับดีมาก
20 เฉลิมพระเกียรติ ห้วยบง ระดับดี
21 ดอนพุด ดงตะงาว ระดับดีเยี่ยม
22 ดอนพุด ดอนพุด ระดับดี
23 ดอนพุด บ้านหลวง ระดับดีเยี่ยม
24 ดอนพุด ไผ่หลิ่ว ระดับดี
25 บ้านหมอ โคกใหญ่ ระดับดี
26 บ้านหมอ ตลาดน้อย ระดับดีเยี่ยม
27 บ้านหมอ บางโขมด ระดับดี
28 บ้านหมอ บ้านครัว ระดับดีมาก
29 บ้านหมอ บ้านหมอ ระดับดีมาก
30 บ้านหมอ ไผ่ขวาง ระดับดีเยี่ยม
31 บ้านหมอ สร่างโศก ระดับพื้นฐาน
32 บ้านหมอ หนองบัว ระดับดี
33 บ้านหมอ หรเทพ ระดับดีมาก
34 พระพุทธบาท ขุนโขลน ไม่ผ่านเกณฑ์
35 พระพุทธบาท เขาวง ระดับดี
36 พระพุทธบาท ธารเกษม ระดับดี
37 พระพุทธบาท นายาว ระดับดีเยี่ยม
38 พระพุทธบาท พระพุทธบาท ระดับดี
39 พระพุทธบาท พุกร่าง ระดับดีเยี่ยม
40 พระพุทธบาท พุคำจาน ระดับดี
41 พระพุทธบาท หนองแก ระดับพัฒนา
42 พระพุทธบาท ห้วยป่าหวาย ระดับดี
43 มวกเหล็ก ซับสนุ่น ระดับดีเยี่ยม
44 มวกเหล็ก มวกเหล็ก ระดับดีมาก
45 มวกเหล็ก มิตรภาพ ระดับดีเยี่ยม
46 มวกเหล็ก ลำพญากลาง ระดับดีมาก
47 มวกเหล็ก ลำสมพุง ระดับพัฒนา
48 มวกเหล็ก หนองย่างเสือ ระดับดี
49 เมืองสระบุรี กุดนกเปล้า ระดับดี
50 เมืองสระบุรี โคกสว่าง ระดับดี
51 เมืองสระบุรี ดาวเรือง ระดับพัฒนา
52 เมืองสระบุรี ตลิ่งชัน ระดับดีมาก
53 เมืองสระบุรี ตะกุด ระดับดีเยี่ยม
54 เมืองสระบุรี นาโฉง ระดับดี
55 เมืองสระบุรี ปากข้าวสาร ระดับดีมาก
56 เมืองสระบุรี ปากเพรียว ระดับดี
57 เมืองสระบุรี หนองโน ระดับดี
58 เมืองสระบุรี หนองปลาไหล ระดับดี
59 เมืองสระบุรี หนองยาว ระดับดีมาก
60 วังม่วง คำพราน ระดับดี
61 วังม่วง วังม่วง ระดับดีมาก
62 วังม่วง แสลงพัน ระดับดี
63 วิหารแดง คลองเรือ ระดับดีเยี่ยม
64 วิหารแดง เจริญธรรม ระดับดีมาก
65 วิหารแดง บ้านลำ ระดับดีเยี่ยม
66 วิหารแดง วิหารแดง ระดับดีเยี่ยม
67 วิหารแดง หนองสรวง ระดับดีเยี่ยม
68 วิหารแดง หนองหมู ระดับดีมาก
69 เสาไห้ งิ้วงาม ระดับดีมาก
70 เสาไห้ ต้นตาล ระดับดีมาก
71 เสาไห้ ท่าช้าง ระดับดีมาก
72 เสาไห้ บ้านยาง ระดับดีมาก
73 เสาไห้ พระยาทด ระดับดีมาก
74 เสาไห้ ม่วงงาม ระดับดีมาก
75 เสาไห้ เมืองเก่า ระดับดีมาก
76 เสาไห้ เริงราง ระดับดีเยี่ยม
77 เสาไห้ ศาลารีไทย ระดับดีเยี่ยม
78 เสาไห้ สวนดอกไม้ ระดับดีเยี่ยม
79 เสาไห้ เสาไห้ ระดับดีเยี่ยม
80 เสาไห้ หัวปลวก ระดับดีเยี่ยม
81 หนองแค กุ่มหัก ระดับดีมาก
82 หนองแค คชสิทธิ์ ระดับดีเยี่ยม
83 หนองแค โคกตูม ระดับดีเยี่ยม
84 หนองแค โคกแย้ ระดับดีเยี่ยม
85 หนองแค บัวลอย ระดับดีเยี่ยม
86 หนองแค ไผ่ต่ำ ระดับดีมาก
87 หนองแค โพนทอง ระดับดีมาก
88 หนองแค หนองแขม ระดับดีเยี่ยม
89 หนองแค หนองไข่น้ำ ระดับดีมาก
90 หนองแค หนองแค ระดับดีมาก
91 หนองแค หนองจรเข้ ระดับดีมาก
92 หนองแค หนองจิก ระดับดีเยี่ยม
93 หนองแค หนองนาก ระดับดีมาก
94 หนองแค หนองปลาหมอ ระดับดีเยี่ยม
95 หนองแค หนองปลิง ระดับดีมาก
96 หนองแค หนองโรง ระดับดีมาก
97 หนองแค ห้วยขมิ้น ระดับดีมาก
98 หนองแค ห้วยทราย ระดับดีมาก
99 หนองแซง ไก่เส่า ระดับดีมาก
100 หนองแซง เขาดิน ระดับดี
101 หนองแซง โคกสะอาด ระดับดี
102 หนองแซง ม่วงหวาน ระดับดี
103 หนองแซง หนองกบ ระดับดีมาก
104 หนองแซง หนองควายโซ ระดับพัฒนา
105 หนองแซง หนองแซง ระดับดีมาก
106 หนองแซง หนองสีดา ระดับดี
107 หนองแซง หนองหัวโพ ระดับดีเยี่ยม
108 หนองโดน ดอนทอง ระดับดีเยี่ยม
109 หนองโดน บ้านกลับ ระดับดีเยี่ยม
110 หนองโดน บ้านโปร่ง ระดับดี
111 หนองโดน หนองโดน ระดับดีเยี่ยม