รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด อ่างทอง
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ไชโย จรเข้ร้อง ระดับดีเยี่ยม
2 ไชโย ชะไว ระดับดีเยี่ยม
3 ไชโย ชัยฤทธิ์ ระดับดีเยี่ยม
4 ไชโย ไชยภูมิ ระดับดีเยี่ยม
5 ไชโย ไชโย ระดับดีเยี่ยม
6 ไชโย ตรีณรงค์ ระดับดีเยี่ยม
7 ไชโย เทวราช ระดับดีมาก
8 ไชโย ราชสถิตย์ ระดับดีเยี่ยม
9 ไชโย หลักฟ้า ระดับดีเยี่ยม
10 ป่าโมก นรสิงห์ ระดับดีเยี่ยม
11 ป่าโมก บางปลากด ระดับดีเยี่ยม
12 ป่าโมก บางเสด็จ ระดับดีเยี่ยม
13 ป่าโมก ป่าโมก ระดับดีเยี่ยม
14 ป่าโมก โผงเผง ระดับดีมาก
15 ป่าโมก โรงช้าง ระดับดีมาก
16 ป่าโมก สายทอง ระดับดีเยี่ยม
17 ป่าโมก เอกราช ระดับดีเยี่ยม
18 โพธิ์ทอง คำหยาด ระดับดี
19 โพธิ์ทอง โคกพุทรา ระดับดีมาก
20 โพธิ์ทอง ทางพระ ระดับดี
21 โพธิ์ทอง บ่อแร่ ระดับดีมาก
22 โพธิ์ทอง บางเจ้าฉ่า ระดับดีเยี่ยม
23 โพธิ์ทอง บางพลับ ระดับดี
24 โพธิ์ทอง บางระกำ ระดับดีเยี่ยม
25 โพธิ์ทอง โพธิ์รังนก ระดับดี
26 โพธิ์ทอง ยางช้าย ระดับดี
27 โพธิ์ทอง รำมะสัก ระดับดี
28 โพธิ์ทอง สามง่าม ระดับดี
29 โพธิ์ทอง หนองแม่ไก่ ระดับดี
30 โพธิ์ทอง องครักษ์ ระดับดี
31 โพธิ์ทอง อ่างแก้ว ระดับดีเยี่ยม
32 โพธิ์ทอง อินทประมูล ระดับดี
33 เมืองอ่างทอง คลองวัว ระดับดีเยี่ยม
34 เมืองอ่างทอง จำปาหล่อ ระดับดีเยี่ยม
35 เมืองอ่างทอง ตลาดกรวด ระดับดีมาก
36 เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง ระดับดีเยี่ยม
37 เมืองอ่างทอง บางแก้ว ระดับดีเยี่ยม
38 เมืองอ่างทอง บ้านรี ระดับดีเยี่ยม
39 เมืองอ่างทอง บ้านแห ระดับดีเยี่ยม
40 เมืองอ่างทอง บ้านอิฐ ระดับดีมาก
41 เมืองอ่างทอง ป่างิ้ว ระดับดีเยี่ยม
42 เมืองอ่างทอง โพสะ ระดับดีมาก
43 เมืองอ่างทอง มหาดไทย ระดับดีเยี่ยม
44 เมืองอ่างทอง ย่านซื่อ ระดับดีมาก
45 เมืองอ่างทอง ศาลาแดง ระดับดีเยี่ยม
46 เมืองอ่างทอง หัวไผ่ ระดับดีเยี่ยม
47 วิเศษชัยชาญ คลองขนาก ระดับดี
48 วิเศษชัยชาญ ตลาดใหม่ ระดับดี
49 วิเศษชัยชาญ ท่าช้าง ระดับดีมาก
50 วิเศษชัยชาญ บางจัก ระดับดี
51 วิเศษชัยชาญ ไผ่จำศีล ระดับดี
52 วิเศษชัยชาญ ไผ่ดำพัฒนา ระดับดี
53 วิเศษชัยชาญ ไผ่วง ระดับดี
54 วิเศษชัยชาญ ม่วงเตี้ย ระดับดี
55 วิเศษชัยชาญ ยี่ล้น ระดับดี
56 วิเศษชัยชาญ ศาลเจ้าโรงทอง ระดับดี
57 วิเศษชัยชาญ สาวร้องไห้ ระดับดี
58 วิเศษชัยชาญ สี่ร้อย ระดับดีมาก
59 วิเศษชัยชาญ หลักแก้ว ระดับดี
60 วิเศษชัยชาญ ห้วยคันแหลน ระดับดี
61 วิเศษชัยชาญ หัวตะพาน ระดับดีเยี่ยม
62 สามโก้ โพธิ์ม่วงพันธ์ ระดับดี
63 สามโก้ มงคลธรรมนิมิต ระดับดีมาก
64 สามโก้ ราษฎรพัฒนา ระดับดีมาก
65 สามโก้ สามโก้ ระดับดี
66 สามโก้ อบทม ระดับดี
67 แสวงหา จำลอง ระดับดี
68 แสวงหา บ้านพราน ระดับดีมาก
69 แสวงหา วังน้ำเย็น ระดับดีมาก
70 แสวงหา ศรีพราน ระดับดี
71 แสวงหา สีบัวทอง ระดับดี
72 แสวงหา แสวงหา ระดับดีเยี่ยม
73 แสวงหา ห้วยไผ่ ระดับดีมาก